Poland
Języki

Raportowanie finansowe 2020

Aby uzyskać dostęp do nagrania z webcastu
Zapisz się do naszego newslettera
Tematyka: 
Raportowanie finansowe
Data: 
07.10.2020
Godzina: 
11:00-11:45
Prowadzący: 
Piotr STASZKIEWICZ

Sprawozdawczość finansowa staje się coraz bardziej wizytówką przedsiębiorstwa; korzystają z niej nie tylko banki czy sami udziałowcy, ale też potencjalni inwestorzy i partnerzy biznesowi. Warto zadbać zatem, aby podsumowanie rocznego wysiłku firmy, zawarte na kilkudziesięciu stronach sprawozdania, było przejrzyste, wiarygodne, porównywalne, weryfikowalne i zrozumiał dla odbiorcy.

UCZESTNICY WEBINARU DOWIEDZIELI SIĘ:

  • Na co zwrócić uwagę przed zamknięciem roku i przygotowaniem sprawozdania finansowego za 2020;
  • Jak podejść do wyceny aktywów i pasywów w sytuacji spowolnienia gospodarczego;
  • Jak zapewnić sobie poczucie komfortu w trakcie audytu swojego sprawozdania finansowego.

WEBINAR DEDYKOWANY BYŁ:

  • Osobom zajmującym się na co dzień sprawozdawczością finansową;
  • Osobom odpowiadającym za finanse przedsiębiorstwa i komunikację z radami nadzorczymi, właścicielami, inwestorami;
  • Księgowym oraz wszystkim osobom chcącym w krótkim czasie przypomnieć sobie istotne kwestie związane z zamknięciem roku.

Prowadzący:

Piotr_STASZKIEWICZ_RSM_Poland

Piotr STASZKIEWICZ – Audit Partner, biegły rewident, numer uprawnień 11245

Piotr jest absolwentem Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu. Ukończył studia na Wydziale Zarządzania, specjalizacja Finanse i Rachunkowość Przedsiębiorstw. W 2008 roku został wpisany na listę biegłych rewidentów

Z RSM Poland związany jest od 2009 roku.

Swoją przygodę zaczynał jako Senior Manager, a następnie został mianowany na Partnera Działu Audytu.

Piotr zdobywa swoje doświadczenie w audycie od 2000 roku (przez wiele lat pracował dla takich podmiotów, jak BDO czy EY), a od 2005 roku jest odpowiedzialny za kierowanie zespołem w trakcie wykonywanych czynności rewizji finansowych, obejmujących weryfikację kontroli wewnętrznej w spółkach, weryfikację sprawozdań finansowych, skonsolidowanych sprawozdań finansowych, badanie/przeglądy pakietów konsolidacyjnych, badanie planów połączenia, projekty due diligence.

Jako wieloletni praktyk swoją wiedzą i doświadczeniem z zakresu rachunkowości (głównie MSSF) oraz audytu dzieli się m.in. w trakcie szkoleń dla zarządów i służb finansowo-księgowych, szkoleń i warsztatów w Stowarzyszeniu Księgowych w Polsce w oddziale poznańskim, jak również podczas konferencji organizowanych przez Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu. Piotr był również wykładowcą z zakresu MSSF na studiach podyplomowych w Akademii Koźmińskiego w Warszawie. Piotr biegle posługuje się językiem angielskim i niemieckim.

Prywatnie zapalony odkrywca zakątków gór i miast europejskich.