Poland
Języki

Usługi

Outsourcing księgowości

Outsourcing księgowości

https://www.rsmpoland.pl/sites/default/files/2023-05/outsourcing-rachunkowosci.png
https://www.rsmpoland.pl/sites/default/files/2023-05/outsourcing-rachunkowosci_0.png
https://www.rsmpoland.pl/sites/default/files/2023-08/outsourcing-ksiegowosci.png

Dobrze zarządzane i nowoczesne przedsiębiorstwa coraz częściej koncentrują się na swoich podstawowych celach biznesowych, pozostawiając inne zadania zewnętrznym, wyspecjalizowanym firmom. Dbając o interes swoich właścicieli, klientów i pracowników, zarówno krajowi jak i międzynarodowi przedsiębiorcy coraz chętniej przekazują na zewnątrz wszystko to, co trzeba wykonać, a co ich zdaniem inni zrobią sprawniej.

Usługi outsourcingu księgowego obejmują w szczególności:

 • opracowanie i wdrożenie zasad rachunkowości jednostki, w tym zakładowego planu kont;
 • bieżące prowadzenie ksiąg rachunkowych zgodnie z ustalonymi standardami;
 • sporządzanie deklaracji VAT i prowadzenie rejestrów VAT zakupu i sprzedaży zgodnie z przepisami Ustawy o podatku od towarów i usług;
 • prowadzenie ewidencji środków trwałych, wyposażenia, wartości niematerialnych i prawnych oraz przygotowanie planu amortyzacji;
 • sporządzanie deklaracji rocznych, obliczanie zaliczek na podatek dochodowy zgodnie z ustawami podatkowymi;
 • sporządzanie rocznych i śródrocznych sprawozdań finansowych zgodnie ustalonymi standardami księgowymi oraz współpracę z biegłym rewidentem badającym księgi Klienta;
 • sporządzanie sprawozdań do urzędów statystycznych, NBP i innych instytucji finansowych.

Elastyczna współpraca

RSM Poland, jako międzynarodowa firma doradcza, świadczy dla Klientów kompleksowe usługi księgowe, zapewniając zgodność prowadzonych ksiąg z polską Ustawą o rachunkowości i polskim prawem podatkowym.

Dostarczamy zawsze to, czego oczekują nasi Klienci. Elastyczne podejście wynika z naszego doświadczenia we współpracy z firmami z różnych kultur i obszarów. W zależności od potrzeb i oczekiwań Klientów, oferujemy pełne wsparcie w zarządzaniu finansami przedsiębiorstwa lub realizację wybranych procesów, w tym również:

 • raportowanie według ustalonych z Klientem standardów: krajowych, międzynarodowych, lub po prostu wewnętrznych zasad raportowania Klienta;
 • usługi rachunkowości zarządczej; ustalenie przychodów i kosztów związanych ze wskazanym aspektem działalności: konkretnym produktem, towarem, usługą;
 • możliwość szybkiego zamykania ksiąg handlowych;
 • wsparcie w obszarach pokrewnych, takich jak zarządzanie płatnościami czy wystawianie faktur sprzedaży;
 • obsługę w językach obcych.

Nowoczesne podejście

Przywiązujemy dużą wagę do narzędzi informatycznych usprawniających obsługę funkcji księgowych, które nie tylko ułatwiają dostęp do informacji, ale też obniżają koszty i gwarantują najwyższe bezpieczeństwo danych. Jako nowoczesne biuro rachunkowe, w zależności od potrzeb Klientów oferujemy:

 • dostęp do systemu finansowo-księgowego poprzez przeglądarkę www;
 • aplikację work flow łączącą inteligentny obieg dokumentów z programem do automatycznego odczytywania danych z faktur;
 • platformę wymiany danych zastępującą dysk internetowy oraz backup online, umożliwiającą synchronizację plików oraz pracę grupową na dokumentach w chmurze;
 • dedykowaną skrzynkę mailową;
 • bezpieczną i bezpłatną aplikację do wystawiania faktur online;
 • dostęp do elektronicznego archiwum dokumentów i danych księgowych online;
 • tworzone na potrzeby Klientów interfejsy pozwalające na automatyzację procesów księgowych (import faktur sprzedaży, list płac, kursów walut, dziennych utargów i inne).

Kompleksowa obsługa

Od wielu lat wykonujemy usługi outsourcingu zarówno na rzecz małych i średnich przedsiębiorstw jaki i korporacji międzynarodowych. Świadczymy kompleksowe usługi księgowe w zakresie wymaganym przepisami prawa bilansowego, podatkowego oraz zgodnie z krajowymi i międzynarodowymi standardami. Do codziennej pracy wykorzystujemy najnowsze oprogramowanie finansowo-księgowe przystosowane do aktualnych przepisów.

Napisz do nas

Uzupełnij formularz, a ekspert RSM skontaktuje się z Tobą

Przetwarzanie danych osobowych