Języki

Poland
Języki

Języki

Usługi

VAT compliance

VAT compliance

https://www.rsmpoland.pl/sites/default/files/2023-05/vat-complance.png
https://www.rsmpoland.pl/sites/default/files/2023-05/vat-complance_0.png

Setki faktur otrzymywanych i wystawianych każdego miesiąca zarówno od, jak i do podmiotów krajowych oraz zagranicznych. Transakcje zwolnione, transakcje z różnymi stawkami podatku, wspólnotowe i importowe. W takim gąszczu zdarzeń gospodarczych niezwykle istotnych dla prawidłowego rozliczenia podatku VAT nietrudno o pomyłkę.

 

Dzięki usłudze VAT compliance pomożemy Państwu nad tym wszystkim zapanować. Państwa rola ograniczy się do przesłania nam dokumentów źródłowych – my zajmiemy się resztą. Zweryfikujemy poprawność przesłanych dokumentów, przygotujemy odpowiednie rejestry VAT, przygotujemy oraz złożymy w urzędzie skarbowym odpowiednią deklarację.

Czym jest VAT Compliance?

Coraz popularniejszym rozwiązaniem, szczególnie wśród zagranicznych podatników, którzy zarejestrowani są w Polsce jedynie na potrzeby podatku od towarów i usług, jest VAT Compliance.

To kompleksowa usługa polegająca na wdrożeniu w spółce polskich regulacji dotyczących podatku od towarów i usług i wywiązywaniu się ze zobowiązań z nich wynikających. Wykorzystując to rozwiązanie przedsiębiorca może dostosować je do własnych potrzeb/oczekiwań. Otrzymuje on niezbędne dane do ujęcia w księgach rachunkowych spółki z minimalnym zaangażowaniem własnych pracowników - co przekłada się na obniżenie kosztów przedsiębiorstwa. Decydując się na taką formę współpracy, przedsiębiorca zamiast ponosić koszty związane z zatrudnieniem własnych pracowników oraz z ich szkoleniem, ponosi wyłącznie koszty generowane przez zewnętrznego usługodawcę (doradcę), uzależnione od ilości dostarczanych dokumentów czy rzeczywistego czasu poświęconego na przygotowanie rozliczeń VAT bądź na komunikację z urzędem skarbowym.

W skład VAT Compliance wchodzi:

 • przeprowadzenie przez proces rejestracji do celów VAT/VAT-UE,
 • prowadzenie rejestrów VAT (kalkulacja VAT wynikającego ze zrealizowanych transakcji na bazie dostarczonych informacji i dokumentów),
 • przygotowanie oraz wysyłka do urzędu skarbowego deklaracji podatkowych oraz informacji podsumowujących,
 • wsparcie w uzyskaniu zwrotu VAT,
 • wsparcie podczas czynności sprawdzających, kontroli podatkowych, postępowań podatkowych.

Outsourcing VAT Compliance – korzyści dla całego przedsiębiorstwa

Oszczędność:

 • brak konieczności dostosowywania lub zmiany programu finansowo-księgowego w zakresie rozliczania VAT,
 • uniknięcie potencjalnych sporów z organami podatkowymi, wynikających z niezrozumienia polskich regulacji,
 • zminimalizowanie kosztów szkoleń pracowników w zakresie polskiego prawa podatkowego.

Profesjonalizm:

 • fachowa wiedza doświadczonych ekspertów w zakresie polskiego prawa podatkowego,
 • w razie pojawienia się problemów, możliwość skorzystania z usług bieżącego doradztwa w zakresie VAT.

Efektywność:

 • możliwość skoncentrowania się na przedmiocie podstawowej działalności,
 • usprawnienie procesu rozliczenia VAT,
 • międzynarodowa firma doradcza umożliwia sprawne nawiązywanie współpracy z doradcami podatkowymi z innych krajów,
 • zewnętrzny zespół oznacza obiektywne spojrzenie na prowadzony przez spółkę biznes i szeroką perspektywę dzięki specjalizacji w rozliczeniach VAT i współpracy z wieloma branżami,
 • odciążenie pracowników.

Bezpieczeństwo:

 • wsparcie oferowane przez wykwalifikowanych doradców podatkowych,
 • bezpieczna transmisja danych.

Rozliczanie VAT przez wewnętrzny zespół księgowy

Dbanie o prawidłowe wywiązywanie się ze zobowiązań w zakresie VAT zwykle należy do obowiązków księgowości w firmie.

Takie rozwiązanie niesie ze sobą następujące korzyści:

 • oszczędność – brak konieczności korzystania z zewnętrznych usług,
 • zajmowanie się sprawą przez zespół, który zna lepiej sytuację przedsiębiorstwa niż jakiekolwiek osoby z zewnątrz,
 • ułatwiony obieg informacji między zespołem księgowym, działami / zespołami operacyjnymi oraz managementem.

Czy zespół księgowy wystarczy?

Rzeczywistość gospodarcza staje się jednak coraz bardziej złożona, w konsekwencji także prawo podatkowe. Konkretne obszary podatkowe w firmie wymagają wyspecjalizowanego wsparcia (księgowy/a nie jest już „od wszystkiego”).

Z perspektywy osób zajmujących się księgowością w przedsiębiorstwie do największych zalet outsourcingu rozliczeń VAT należą:

 • skupienie się na prowadzeniu ksiąg rachunkowych oraz raportowaniu na potrzeby wewnętrzne,
 • brak konieczności dogłębnego analizowania przepisów podatkowych,
 • przejęcie przez usługodawcę kontaktu się z organami podatkowymi.

Sprawa komplikuje się jeszcze bardziej, gdy przedsiębiorstwo dokonuje czynności podlegających opodatkowaniu VAT w innym państwie. Wówczas pojawia się konieczność dostosowania się do zagranicznych regulacji w zakresie VAT (VAT Compliance).

Wewnętrzna księgowość może nie być w stanie poprawnie dokonać rejestracji, a następnie rozliczeń VAT w innym państwie, ze względu na różnice w prawie podatkowym i barierę językową. Problemem jest także bieżący kontakt z zagranicznymi organami podatkowymi.

Rozliczenia VAT w Polsce

Decyzja o rozpoczęciu działalności gospodarczej na terenie Polski skutkuje najczęściej koniecznością zarejestrowania się na potrzeby VAT. Dla zagranicznych przedsiębiorców, nieznających ani polskiego prawa podatkowego ani języka polskiego, zarówno sama rejestracja jak i późniejsze bieżące rozliczenia podatkowe są zwykle sporym wyzwaniem. Dynamicznie zmieniające się przepisy (głównie w zakresie coraz bardziej rozbudowanego i szczegółowego raportowania) stawiają przed zagranicznym przedsiębiorcą barierę, która utrudnia skoncentrowanie się na przedmiocie prowadzonej działalności gospodarczej. Przygotowanie potrzebnych danych na czas i aktualizacja wiedzy w obszarze VAT mogą angażować w niewspółmiernie wysokim stopniu.  Dla takich podmiotów idealnym rozwiązaniem jest skorzystanie z usługi VAT Compliance, polegającej na wdrożeniu w spółce polskich regulacji dotyczących podatku od towarów i usług i wywiązywaniu się ze zobowiązań podatnika VAT wobec organów podatkowych w Polsce z pomocą zewnętrznych specjalistów.

Kilka faktów o rozliczeniach VAT w Polsce:

 • W 2020 roku polski system rozliczeń VAT został niestety oceniony jako najbardziej złożony i najbardziej czasochłonny spośród wszystkich państw OECD.
 • Opodatkowanie VAT w Polsce jest dla podatników problematyczne, o czym świadczyć może fakt, że najwięcej interpretacji indywidualnych dotyczy właśnie tego podatku.
 • Rozliczenia VAT to newralgiczny obszar w przedsiębiorstwie, gdyż dotyczą praktycznie wszystkich transakcji, odbywają się na bieżąco (co miesiąc) i są najczęściej kontrolowane przez organy podatkowe.

Jak wygląda wsparcie w obsłudze procesu VAT?

 • Przeprowadzamy klientów przez proces rejestracji do celów VAT/VAT-UE;
 • Prowadzimy rejestry VAT na podstawie otrzymanych danych i dokumentacji oraz składamy deklaracje i informacje podatkowe;
 • Pomagamy klientom w procesie zwrotu VAT;
 • Kontaktujemy się z organami podatkowymi i udzielamy niezbędnych informacji w przypadku czynności sprawdzających, kontroli podatkowych i postępowań podatkowych;
 • Udzielamy niezbędnej pomocy w zakresie doradztwa podatkowego - w razie zidentyfikowania w spółce problemów wykraczających poza zakres usług VAT Compliance.

 


Działalność gospodarcza w Polsce a rejestracja VAT
Pobierz broszurę

 

Sprawdź, jak możemy pomóc twojej firmie

Napisz do nas

Uzupełnij formularz, a ekspert RSM skontaktuje się z Tobą

Przetwarzanie danych osobowych