Poland
Języki

Usługi

VAT compliance

VAT compliance

https://www.rsmpoland.pl/sites/default/files/2023-05/vat-complance.png
https://www.rsmpoland.pl/sites/default/files/2023-05/vat-complance_0.png

Sprawdź, jak możemy pomóc twojej firmie

Setki faktur otrzymywanych i wystawianych każdego miesiąca zarówno od, jak i do podmiotów krajowych oraz zagranicznych. Transakcje zwolnione, transakcje z różnymi stawkami podatku, wspólnotowe i importowe. W takim gąszczu zdarzeń gospodarczych niezwykle istotnych dla prawidłowego rozliczenia podatku VAT nietrudno o pomyłkę.

 

Dzięki usłudze VAT compliance i wsparciu doradców RSM Poland nie musisz się już więcej zastanawiać nad tym, na jakich zasadach twoja firma powinna rozliczać podatek VAT w Polsce. Rola korzystających z naszych usług klientów ogranicza się do przesłania nam dokumentów źródłowych – my zajmujemy się resztą, dbając o międzynarodowy VAT Compliance. Weryfikujemy poprawność przesłanych dokumentów, przygotowujemy odpowiednie rejestry VAT oraz składamy w urzędzie skarbowym odpowiednią deklarację.

Czym jest VAT Compliance i dlaczego warto skorzystać ze wsparcia doradczego w zakresie VAT-u?

Coraz popularniejszym rozwiązaniem, szczególnie wśród zagranicznych podatników, którzy zarejestrowani są w Polsce jedynie na potrzeby podatku od towarów i usług, jest usługa międzynarodowego VAT Compliance.

Outsourcing rozliczeń VAT to kompleksowa usługa polegająca na pomocy we wdrożeniu w spółce polskich regulacji dotyczących podatku od towarów i usług i nieustającym wsparciu w wywiązywaniu się ze zobowiązań z nich wynikających. Współpracujący z RSM Poland przedsiębiorca podlegający opodatkowaniu podatkiem VAT może przy tym dostosować usługi wsparcia VAT Compliance do własnych potrzeb oraz oczekiwań i otrzymuje wszystkie dane niezbędne do ujęcia w księgach rachunkowych spółki. Realizowana przez nas w ten sposób pomoc w zakresie rozliczeń podatku wymaga jedynie minimalnego zaangażowania pracowników klienta, co przekłada się na obniżenie kosztów polskiej części biznesu. 

Dzięki Vat Compliance przedsiębiorca nie musi więcej ponosić kosztów związanych z zatrudnieniem własnych pracowników oraz pilnować, aby zostali przeszkoleni za każdym razem, kiedy w Polsce wprowadzane są zmiany podatku VAT. Klienci RSM Poland ponoszą koszty uzależnione wyłącznie od liczby dostarczanych dokumentów i rzeczywistego czasu pracy ekspertów poświęconego na przygotowanie rozliczeń VAT bądź na komunikację z urzędem skarbowym.

Nasze usługi obejmują zarówno krajowy, jak i międzynarodowy VAT Compliance. W ramach wsparcia doradczego w zakresie VAT-u:

 • przeprowadzamy przez proces rejestracji do celów VAT/VAT-UE,
 • prowadzimy rejestry VAT (i na bazie dostarczonych informacji i dokumentów kalkulujemy VAT wynikający ze zrealizowanych transakcji),
 • przygotowujemy oraz wysyłamy do urzędu skarbowego deklaracje podatkowe oraz informacje podsumowujące,
 • w razie potrzeby przeprowadzamy audyt procesów i wdrożenie do celów e-invoicing (e-fakturowania) z wykorzystaniem KSeF,
 • wspieramy w uzyskaniu zwrotu podatku VAT,
 • wspieramy podczas czynności sprawdzających, kontroli podatkowych, postępowań podatkowych.

Outsourcing rozliczeń VAT– korzyści dla całego przedsiębiorstwa

Oszczędność:

 • twoja firma nie musi dostosowywać lub zmieniać programu finansowo-księgowego na potrzeby rozliczania VAT,
 • unikasz potencjalnych sporów z organami podatkowymi, wynikających z niezrozumienia polskich regulacji,
 • minimalizujesz koszty szkoleń pracowników w zakresie polskiego prawa podatkowego oraz wprowadzanych przepisami zmian VAT.

Profesjonalizm:

 • zyskujesz dostęp do fachowej wiedzy doświadczonych ekspertów wyspecjalizowanych z zakresu polskiego prawa podatkowego,
 • w razie pojawienia się problemów, możesz skorzystać z usług bieżącego doradztwa w zakresie rozliczeń podatku VAT.

Efektywność:

 • VAT Compliance w pełnym zakresie sprawia, że możesz skoncentrować się w pełni na przedmiocie podstawowej działalności,
 • dzięki doświadczonym w kontaktach z polskim urzędem skarbowym specjalistom usprawniasz proces rozliczenia polskiego VAT,
 • łatwiej i szybciej dokonujesz niezbędnej digitalizacji rozliczeń (ViDA, e-invoicing),
 • korzystając z usług RSM – międzynarodowej firmy doradczej – możesz sprawnie nawiązywać współpracę z doradcami podatkowymi z innych krajów,
 • korzystając z zewnętrznego zespołu zyskujesz obiektywne spojrzenie na prowadzony przez spółkę biznes – a także szeroką perspektywę gwarantowaną przez specjalizację w rozliczeniach VAT i współpracę naszych ekspertów z wieloma branżami,
 • odciążasz pracowników swoich wewnętrznych działów księgowych.

Bezpieczeństwo:

 • otrzymujesz wsparcie oferowane przez wykwalifikowanych doradców podatkowych,
 • masz pewność bezpiecznej transmisji danych.

Czy zespół księgowy wystarczy, aby uniknąć nieprawidłowości w rozliczeniach VAT?

Rzeczywistość gospodarcza staje się coraz bardziej złożona – co w konsekwencji wpływa także na prawo podatkowe. Konkretne obszary podatkowe w firmie wymagają wyspecjalizowanego wsparcia, co sprawia, że osoby pracujące w księgowości nie są już w stanie być ekspertami od wszystkiego.

Z perspektywy osób zajmujących się księgowością w przedsiębiorstwie do największych zalet outsourcingu rozliczeń VAT należą:

 • możliwość skupienia się całkowicie na prowadzeniu ksiąg rachunkowych oraz raportowaniu na potrzeby wewnętrzne,
 • odejście od konieczności dogłębnego analizowania przepisów podatkowych,
 • zyskanie osoby, która przejmuje na siebie obowiązek kontaktu z organami podatkowymi.

Sprawa komplikuje się jeszcze bardziej, gdy przedsiębiorstwo dokonuje czynności podlegających opodatkowaniu VAT w innym państwie. Wówczas pojawia się konieczność dostosowania się do zagranicznych regulacji w zakresie VAT Compliance.

Wewnętrzna księgowość może nie być w stanie poprawnie dokonać rejestracji VAT (a następnie rozliczeń tego podatku) w innym państwie, ze względu na różnice w prawie podatkowym i barierę językową. Dzięki VAT Compliance problemem nie będzie ani to, ani nawet bieżący kontakt z zagranicznymi organami podatkowymi.

Uniknij oszustw VAT: czym jest karuzela podatkowa?

Karuzela podatkowa jest popularnym sposobem na wyłudzenie podatku VAT z budżetu państwa i stanowi oszustwo podatkowe oparte na łańcuchu fikcyjnych dostaw od kilku do nawet kilkudziesięciu podmiotów. Mechanizm karuzelowy, wykorzystujący proceder znikających podatników, to – z uwagi na obowiązywanie wysokiej na tle innych państw europejskich stawki podatku VAT – często popełniane w Polsce przestępstwo podatkowe.

Co grozi za udział w karuzeli podatkowej?

Podmiotom uwikłanym w schemat karuzeli VAT grozi odpowiedzialność karna, karno-skarbowa oraz finansowa obejmująca m.in. odmowę odliczenia podatku naliczonego, podwójne zobowiązanie w VAT oraz dodatkowe sankcje VAT. 

Czy twoja firma jest w grupie ryzyka i może zostać uwikłana w mechanizm karuzeli podatkowej?

Podmioty, które są w grupie podwyższonego ryzyka i muszą szczególnie uważać na to, by nie zostać uwikłane w mechanizm karuzeli podatkowej, to firmy, których działalność dotyczy:

 • łatwych w transporcie towarów o dużej wartości jednostkowej i niewielkich rozmiarach,
 • towarów takich jak paliwa, elektronika, metale i złom,
 • branży motoryzacyjnej, budowlanej, spożywczej, elektronicznej

oraz podmioty, których działalność polega – choćby częściowo – na zakupie i odsprzedaży towarów, mające wielu kontrahentów, z których przynajmniej część rotuje. 

Jak nie wpaść w schemat karuzeli VAT?

Narzędziem, które ma służyć podatnikowi do uniknięcia wplątania w mechanizm karuzelowy, jest tzw. procedura należytej staranności. Stosujący ją przedsiębiorca powinien dokonywać wstępnej weryfikacji kontrahenta każdorazowo na etapie rozpoczęcia współpracy, a także okresowo. Należy bowiem mieć na względzie coraz częstsze przykłady oszustw podatkowych z wykorzystaniem podmiotu o ugruntowanej pozycji na rynku.

Na co zwrócić uwagę, aby nie paść ofiarą oszustwa?

W ramach badania kontrahenta należy zwrócić szczególną uwagę na następujące elementy:

 • brak ryzyka gospodarczego transakcji i nierynkową cenę towarów, która nie ma uzasadnienia;
 • nieuzasadnioną zmianę branży kontrahenta;
 • budzące wątpliwości warunki płatności – płatność gotówką, sztuczne rozbicie płatności powyżej 15 tys. zł, płatność na rachunek bankowy spoza tzw. białej listy, brak zastosowania obowiązkowego mechanizmu podzielonej płatności;
 • pozorny charakter działalności gospodarczej kontrahenta, brak odpowiedniego zaplecza techniczno-organizacyjnego, brak obecności danego podatnika w Internecie.

Jak wygląda współpraca z doradcami podatkowymi RSM Poland?    

W ramach usługi VAT Compliance oferujemy indywidualne podejście do każdego klienta oraz pracujemy na dokumentach źródłowych, co pozwala nam na zidentyfikowanie i monitorowanie potencjalnych zagrożeń w obszarze prowadzonej przez Państwa działalności. W razie jakichkolwiek wątpliwości oferujemy dodatkowe doradztwo ukierunkowane na ograniczenie ryzyka, w tym działania dotyczące zaprojektowania i wdrożenia wewnętrznych procedur należytej staranności.

Rozliczenia VAT w Polsce

Decyzja o rozpoczęciu działalności gospodarczej na terenie Polski skutkuje najczęściej koniecznością zarejestrowania się na potrzeby polskiego podatku VAT. Dla zagranicznych przedsiębiorców, nieznających ani polskiego prawa podatkowego ani języka polskiego, zarówno sama rejestracja jak i późniejsze bieżące rozliczenia podatkowe są zwykle sporym wyzwaniem. 

Dynamicznie zmieniające się przepisy i wprowadzane przez polski rząd zmiany podatku VAT (głównie w zakresie coraz bardziej rozbudowanego i szczegółowego raportowania) stawiają przed zagranicznym przedsiębiorcą barierę, która utrudnia skoncentrowanie się na przedmiocie prowadzonej działalności gospodarczej. 

Przygotowanie potrzebnych danych na czas – i nieustanna aktualizacja wiedzy w obszarze VAT – mogą angażować w niewspółmiernie wysokim stopniu. Dla takich podmiotów idealnym rozwiązaniem jest skorzystanie z usługi VAT Compliance, polegającej na wdrożeniu w spółce polskich regulacji dotyczących podatku od towarów i usług i wywiązywaniu się ze zobowiązań podatnika VAT wobec organów podatkowych z pomocą zewnętrznych specjalistów doskonale zaznajomionych z systemem podatku VAT w Polsce.

Kilka faktów o rozliczeniach VAT w Polsce:

 • W 2020 roku polski system rozliczeń VAT został niestety oceniony jako najbardziej złożony i najbardziej czasochłonny spośród wszystkich państw Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD).
 • Opodatkowanie VAT w Polsce jest dla podatników problematyczne, o czym świadczyć może fakt, że najwięcej interpretacji indywidualnych dotyczy właśnie tego podatku.
 • Rozliczenia VAT to newralgiczny obszar w przedsiębiorstwie, gdyż dotyczą praktycznie wszystkich transakcji, odbywają się na bieżąco (co miesiąc) i są najczęściej kontrolowane przez organy podatkowe.
 • Polska jest jednym z liderów we wprowadzaniu digitalizacji rozliczeń VAT w ramach europejskiego projektu ViDA (VAT in Digital Age) – rozliczenia polskiego VAT mogą być Twoimi pierwszymi doświadczeniami np. z e-invoicing.

Jak wygląda wsparcie VAT Compliance w pełnym zakresie?

 • Przeprowadzamy klientów przez proces rejestracji do celów VAT/VAT-UE;
 • Prowadzimy rejestry VAT na podstawie otrzymanych danych i dokumentacji oraz składamy deklaracje i informacje podatkowe;
 • Pomagamy klientom w procesie zwrotu podatku VAT;
 • Kontaktujemy się z organami podatkowymi i udzielamy niezbędnych informacji w przypadku czynności sprawdzających, kontroli podatkowych i postępowań podatkowych;
 • Udzielamy niezbędnej pomocy w zakresie doradztwa podatkowego - w razie zidentyfikowania w spółce problemów wykraczających poza zakres usług VAT Compliance.

 


Działalność gospodarcza w Polsce a rejestracja VAT
Pobierz broszurę

 

Napisz do nas

Uzupełnij formularz, a ekspert RSM skontaktuje się z Tobą

Przetwarzanie danych osobowych