Poland
Języki

Usługi

Deklaracja o Kompletności (LUCID, VerpackG)

Deklaracja o Kompletności (LUCID, VerpackG)

https://www.rsmpoland.pl/sites/default/files/2023-05/pozostale-uslugi-bieglego-rewidenta.png
https://www.rsmpoland.pl/sites/default/files/2023-05/pozostale-uslugi-bieglego-rewidenta_0.png
https://www.rsmpoland.pl/sites/default/files/2023-05/pozostale-uslugi-bieglego-rewidenta_1.png

Dostarczasz swoje towary na rynek niemiecki?

Jeżeli TAK, to zgodnie z przepisami niemieckiego prawa jesteś podmiotem, który wprowadza do niemieckiego obrotu opakowania i musisz zarejestrować się w rejestrze LUCID oraz dopełnić dodatkowe obowiązki z tym związane.

Czym jest LUCID?

LUCID to publiczny rejestr, którego administratorem jest Zentrale Stelle Verpackungsregister (Centralny Rejestr Opakowań).

Jaki jest cel aktualnie obowiązujących przepisów?

VerpackG to niemiecka ustawa o opakowaniach, która weszła w życie 1 stycznia 2019 roku i która zastąpiła wcześniejsze rozporządzenie o opakowaniach. Ma związek z realizacją unijnej dyrektywy, która ma na celu przejście do materiałów opakowaniowych bardziej przyjaznych środowisku.

Kto ma obowiązek rejestracji w LUCID?

Do rejestru LUCID musi się zapisać każdy podmiot, który wraz z dostarczanym towarem, wprowadza do obrotu na rynek niemiecki opakowania.

Jakie informacje przedsiębiorca powinien zgłosić?

W związku z nową ustawą, kontrahenci, sprzedający swoje produkty czy towary do Niemiec, powinni dokonać obowiązkowej rejestracji w rejestrze LUCID oraz sporządzić tzw. Deklarację o Kompletności (Vollständigkeitserklärung).

Kto jest zobowiązany do sporządzenia Deklaracji o Kompletności?

Obowiązek sporządzenia i złożenia Deklaracji mają jednostki, których rzeczywista liczba opakowań (wprowadzanych do obrotu na rynek niemiecki w poprzednim roku kalendarzowym) przekracza chociaż jeden z trzech progów:

  • szkło  80 000 kg,
  • papier i karton  50 000 kg,
  • inne (tworzywa sztuczne, kompozyty, metal)  30 000 kg.

Jednostką odpowiedzialną za wypełnienie obowiązków opakowaniowych jest jednostka, prawnie odpowiedzialna za produkty czy towary w momencie ich przekroczenia granicy. Warto również wiedzieć, że Urząd ds. opakowań jest upoważniony do żądania złożenia Deklaracji, nawet jeśli wartości wykazywane przez jednostkę są poniżej powyższych progów.

Czy są dodatkowe wymogi?

Sama rejestracja  w LUCID nie jest równoznaczna ze spełnieniem wymogów – poza złożeniem deklaracji, jednostka musi podpisać z wybraną organizacją umowę na system służący do deklarowania liczby opakowań wprowadzanych do obrotu oraz danych firmy. 

Ponadto, ustawa nakłada na jednostki obowiązek weryfikacji przez audytora informacji, które zawarte są w Deklaracji i sporządzenia odpowiedniego raportu z tej weryfikacji, który jednostka załącza do deklaracji.

Gdzie jednostki składają Deklarację?

Deklarację wraz z raportem z jej weryfikacji przez audytora  należy złożyć w formie elektronicznej do centralnego rejestru opakowań (LUCID).

Do kiedy przedsiębiorcy muszą złożyć Deklarację?

Podmioty zobowiązane są do składania deklaracji co roku do 15 maja za rok poprzedni.

Co się stanie, jeżeli nie wywiążesz się z tych obowiązków?

Jeżeli jednostka nie dokona rejestracji,  nie zgłosi w systemie lub nie będzie raportować danych odnośnie liczby i rodzaju opakowań, to towary nie będą mogły być sprzedawane na terenie Niemiec. W zależności od wagi naruszenia niemieckie organy mogą nałożyć na podmiot grzywny w wysokości do 200 000 EUR.

Napisz do nas

Uzupełnij formularz, a ekspert RSM skontaktuje się z Tobą

Przetwarzanie danych osobowych