Poland
Języki

Usługi

Obsługa prawna i korporacyjna prowadzonej w Polsce działalności gospodarczej

Obsługa prawna i korporacyjna prowadzonej w Polsce działalności gospodarczej

https://www.rsmpoland.pl/sites/default/files/2023-05/lad-korporacyjny.png
https://www.rsmpoland.pl/sites/default/files/2023-05/lad-korporacyjny_0.png

Zakładając spółkę handlową i prowadząc działalność gospodarczą w Polsce należy mieć świadomość licznych wymogów i obowiązków prawnych. Zespół doradztwa korporacyjnego RSM Poland oferuje kompleksowe wsparcie prawne niezbędne w dynamicznie zmieniającym się otoczeniu prawnym i biznesowym. Nasza doraźna lub stała obsługa prawna przedsiębiorców w szczególności obejmuje pomoc przy zmianach wspólników i zmianach osobowych w organach (np. w zarządzie lub radzie nadzorczej) spółek handlowych, bieżące doradztwo prawne podczas zmian umów spółek, sprzedaży udziałów czy przy zmianach formy prawnej prowadzonej działalności.   

Doraźna obsługa prawna przy wprowadzaniu i rejestracji zmian w spółkach handlowych lub oddziałach zagranicznych spółek w Polsce w Krajowym Rejestrze Sądowym

Wprowadzamy i rejestrujemy w Krajowym Rejestrze Sądowym wszelkie zmiany dotyczące spółek handlowych i oddziałów spółek zagranicznych w Polsce. Do najczęściej wybieranych usług wchodzących w zakres pomocy prawnej należy wparcie w zmianie adresu siedziby, składu wspólników lub zarządu, umorzenie udziałów, bądź podwyższenie lub obniżenie kapitału zakładowego. Nasz zespół odpowiednio doradzi i pomoże przeprowadzić niezbędne formalności oraz postępowanie rejestrowe w Krajowym Rejestrze Sądowym na każdym etapie. 

Łączenie, przekształcanie, podział spółek handlowych

Rozwój działalności gospodarczej lub zmiany otoczenia prawnego i biznesowego często stawiają przedsiębiorcę przed decyzją o zmianie formy organizacyjnej prowadzonej działalności gospodarczej. Doradcy RSM Poland przeprowadzą reorganizację w zakresie łączenia, przekształcenia czy podziału spółek handlowych lub przekształcenia prowadzonej jednoosobowej działalności gospodarczej w spółkę handlową. Przygotujemy niezbędne plany reorganizacji, a także pozostałe dokumenty korporacyjne i przeprowadzimy rejestrację zmian w Krajowym Rejestrze Sądowym. Oferowana przez nas obsługa spółek handlowych obejmuje również komplementarne i niezbędne doradztwo podatkowe w przeprowadzanych procesach. 

Umowy gospodarcze

Odpowiednie zapisy umów ograniczają ryzyko prowadzonej działalności gospodarczej oraz właściwie zabezpieczają interesy przedsiębiorcy. Nasz zespół tworzy wzory umów, oferuje konsultacje prawne i wspiera Klientów w przygotowaniu, opiniowaniu i negocjowaniu umów gospodarczych. 

Do najczęstszych umów z jakimi mierzymy się w codziennej pracy należą umowy najmu i dzierżawy powierzchni biurowych lub magazynowych, wszelkiego rodzaju umowy o współpracy czy kontrakty menadżerskie.  

Analizy prawne i opinie prawne

W ramach kompleksowej obsługi prawnej spółek handlowych nasz zespół doświadczonych prawników przygotowuje analizy i opinie prawne związane z prowadzeniem działalności gospodarczej w Polsce w zakresie prawa cywilnego, handlowego i gospodarczego – według potrzeb klientów.

Pozostałe usługi oraz bieżąca obsługa korporacyjna i obsługa prawna spółek handlowych lub oddziałów zagranicznych spółek w Polsce

Prowadzenie działalności gospodarczej związane jest z jeszcze wieloma innymi czynnościami, które wymagają obsługi prawnej (choć czasem wystarczy również doraźna pomoc prawna). W obu przypadkach pomóc może nasz zespół doradztwa korporacyjnego, który m.in. przygotowuje niezbędne uchwały i protokoły organów spółek (np. w sprawie zatwierdzania rocznych sprawozdań finansowych, wyboru firmy audytorskiej lub ustalania zasad wynagradzania członków organów spółek), a także wspiera klientów w prowadzeniu działalności regulowanej, np. w uzyskaniu wpisu lub aktualizacji danych w Krajowym Rejestrze Agencji Zatrudnienia, etc.

RSM Poland oferuje nie tylko doradztwo prawne. Poznaj zakres stałej obsługi prawnej i przekonaj się jak możemy wesprzeć twój biznes

Nasza kompleksowa obsługa korporacyjna firm i konsultacje prawne to nie jedyna forma wsparcia przedsiębiorców działających na polskim rynku. Wśród innych usług RSM Poland jest między innymi outsourcing kadr i płac świadczony przez specjalistów doskonale znających prawo pracy, prowadzenie księgowości oraz wsparcie prawne w zakresie doradztwa podatkowego.

Napisz do nas

Uzupełnij formularz, a ekspert RSM skontaktuje się z Tobą

Przetwarzanie danych osobowych