RSM Poland
Języki

Języki

Strategia podatkowa

Zadbaj o transparentność podatkową swojej firmy i skorzystaj ze wsparcia ekspertów RSM, aby poprawnie wypełnić obowiązki wobec organów skarbowych, a także uniknąć kary mogącej sięgać 250 tys. PLN.

Skorzystaj z wiedzy ekspertów RSM, aby prawidłowo wypełnić obowiązek publikowania informacji o realizowanej strategii podatkowej

Chcesz mieć pewność, że Twoje przedsiębiorstwo działa w zgodzie z nowelizacją ustawy o CIT. Chcesz wiedzieć, który rok jako pierwszy został objęty tym obowiązkiem sporządzania i podawania do publicznej wiadomości informacji o realizowanej strategii podatkowej. Potrzebujesz wsparcia w odpowiednim przygotowaniu i ujawnieniu informacji w wymaganym ustawą terminie.

Przekonaj się, jak możemy pomóc i Tobie ZAPYTAJ O OFERTĘ

W ramach wsparcia w przygotowaniu sprawozdania z realizowanej strategii podatkowej:

  • Potwierdzimy obowiązek sporządzenia i publikacji strategii podatkowej przez Twoją spółkę;
  • Zbierzemy informacje i dane, które powinny zostać uwzględnione w sprawozdaniu;
  • Przygotujemy projekt strategii podatkowej oraz odbędziemy rozmowę z kadrą zarządzającą m.in. w celu omówienia danych podlegających publikacji oraz wykonalności rekomendowanych przez RSM działań;
  • Sporządzimy finalną wersję dokumentu oraz wesprzemy Twoje przedsiębiorstwo w prawidłowym opublikowaniu i złożeniu;
  • Przygotujemy zwięzłe podsumowanie naszych prac na potrzeby wewnętrzne Twojej firmy;
  • Wskażemy rekomendacje (np. w zakresie konieczności opracowania i wdrożenia dodatkowych procedur) oraz ryzyka zidentyfikowane przy okazji prowadzenia naszych prac;
  • Będziemy na bieżąco monitorować praktykę organów podatkowych w 2021 r. w zakresie zasad sporządzania i publikacji Sprawozdania oraz uwzględniać ją na bieżąco w ramach naszych prac.
Piotr WYRWA

Piotr WYRWA

Tax Manager

+48 61 8515 766
Piotr LISS

Piotr LISS

Tax Partner

+48 61 8515 766

Kontakt: Piotr LISS