Poland
Języki

Blog

Ceny transferowe

Ceny transferowe

Twoja firma dokonuje transakcji z podmiotami powiązanymi? Wielu podatników ma problemy z ustaleniem, czy podlegają obowiązkowi dokumentacyjnemu - a częste zmiany w polskich oraz międzynarodowych przepisach dotyczących cen transferowych oraz rosnąca liczba kontroli prowadzonych przez organy skarbowe to czynniki, które przedsiębiorcy stale muszą mieć na uwadze. W efekcie opisanie w dokumentacji lokalnej i grupowej wszystkich elementów wymaganych ustawą i rozporządzeniami stanowi nie lada wyzwanie. Aby ułatwić to zadanie, na blogu RSM Poland opisujemy, analizujemy i proponujemy rozwiązania, które pozostają w zgodzie z przepisami ustaw o podatku dochodowym od osób prawnych i fizycznych, aktów wykonawczych do tych ustaw a także aktualnym stanowiskiem prezentowanym przez Ministerstwo Finansów. Sprawdź, jakie wpisy z kategorii Ceny transferowe przygotowali nasi doradcy finansowi.

Raport „Pillar One – Amount B”. Kolejne uproszczenia w cenach transferowych?

13 marca 2024
Eryk GRZECHOWSKI
Organizacja Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD) opublikowała raport „Pillar One – Amount B”, w którym zaproponowała uproszczone podejście do stosowania zasady ceny rynkowej dla podstawowej i standardowej działalności marketingowej oraz dystrybucyjnej. Dokument jest odpowiedzią na potrzeby zgłaszane przez kraje o niskich zdolnościach produkcyjnych, które wskazują, że nawet 70% ich sporów dotyczących cen transferowych jest związanych właśnie z działalnością marketingową i dystrybucyjną.

Czym są podmioty powiązane i jak je rozróżniać przy sporządzaniu dokumentacji cen transferowych?

7 lutego 2024
Eryk GRZECHOWSKI
Jak brzmi polska definicja podmiotów powiązanych? Zgodnie z art. 11a ust. 1 pkt. 4 UPDOP, z podmiotami powiązanymi mamy do czynienia wtedy, kiedy jeden podmiot wywiera znaczący wpływ na inny. Co to jednak znaczy? Chodzi o powiązania kapitałowe? A może o powiązania osobowe? I czym właściwie jest ten „znaczący wpływ”?

Kiedy nie trzeba mieć dokumentacji cen transferowych?

23 stycznia 2024
Eryk GRZECHOWSKI
Koniec roku i pierwsze tygodnie nowego to dobry moment na rozpoczęcie wstępnej analizy obowiązków w zakresie cen transferowych za bieżący okres. Warto pamiętać, że nie dla wszystkich transakcji z podmiotami powiązanymi, konieczne jest sporządzenie dokumentacji cen transferowych, nawet po przekroczeniu progów dokumentacyjnych. W ostatnich latach ustawodawca złagodził nieco przepisy cen transferowych wprowadzając kilka zwolnień z tego obowiązku. W dzisiejszym artykule omówimy krótko najważniejsze z nich.

Więcej czasu na złożenie informacji o cenach transferowych

14 listopada 2023
Sylwia SŁONIEWSKA
Zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami, Ministerstwo Finansów zdecydowało się na przedłużenie terminu na złożenie informacji o cenach transferowych (informacja TPR).  Dotyczy to informacji TPR składanej za rok podatkowy zaczynający się po 31 grudnia 2021 roku, w odniesieniu zarówno do podatników CIT, jak i PIT.

Ceny transferowe – co musisz o nich wiedzieć?

29 maja 2023
Tomasz BEGER, Anna PAPINA-UKLEJA
Ze względu na złożoność przepisów, działający w Polsce przedsiębiorcy miewają duże trudności z weryfikowaniem swojego obowiązku dokumentacyjnego w zakresie cen transferowych. A przed tymi podatnikami, którzy dokonują transakcji z podmiotami powiązanymi i muszą opisać w dokumentacji lokalnej oraz grupowej wszystkie wymagane ustawą i rozporządzeniami elementy, stoi przecież jeszcze większe wyzwanie.

Czy sporządzać analizę porównawczą cen transferowych? Praktyczne porady dla mikro- i małych przedsiębiorców

17 lutego 2023
Wojciech KOZAR
Nowelizacja Ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, obowiązująca od 1 stycznia 2022 r. w zakresie przepisów dotyczących cen transferowych, wprowadziła znaczne uproszczenia w zakresie sporządzanych dokumentacji. Zmiany umożliwiły m.in. zwolnienie mikro- i małych przedsiębiorców z obowiązku przygotowywania analizy porównawczej lub analizy zgodności. Niestety, przepisy te nie są do końca jasne, a wątpliwości interpretacyjne podatników budzi przede wszystkim sposób określania statusu przedsiębiorcy. Jak powinno się to robić?

Jakie zmiany w polskim prawie i podatkach przyniesie 2023 rok?

9 grudnia 2022
Katarzyna STYPA-SADOWSKA, Krzysztof WARAKOMSKI
Jak zwykle w grudniu przedsiębiorcy zastanawiają się nad tym, w jak wielkim stopniu zaczynające obowiązywać od stycznia nowego roku zmiany w przepisach odbiją się na ich rozliczeniach podatkowych i działalności. Aby łatwiej było Państwu odnaleźć się w gąszczu regulacji wprowadzanych przez nowy Polski Ład (i nie tylko), przygotowaliśmy szybkie podsumowanie. Oto najważniejsze zmiany w prawie, które wpłyną na prowadzenie biznesu w Polsce w 2023 roku.

Koniec obowiązków w zakresie tzw. pośrednich transakcji rajowych!

28 października 2022
Eryk GRZECHOWSKI
W Dzienniku Ustaw (Dz.U. 2022 r. poz. 2180) opublikowano właśnie Ustawę z dnia 7 października 2022 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw. Nowa regulacja uchyla kontrowersyjne przepisy związane z obowiązkiem sporządzenia dokumentacji cen transferowych dla tzw. pośrednich transakcji rajowych. Co szczególnie istotne, wspomniane przepisy zostają uchylone z mocą wsteczną – od 1 stycznia 2021 r.

Obowiązek wykazania transakcji kontrolowanych w formularzu TPR a brak konieczności złożenia ORD-U

10 marca 2022
Kamila DOBOSZ
W 2021 r. wśród spoczywających na podatnikach obowiązków sprawozdawczo-informacyjnych za rok podatkowy kończący się 31 grudnia 2020 r. znajdowało się raportowanie dotyczące umów zawartych z nierezydentami w rozumieniu przepisów prawa dewizowego (formularz ORD-U) oraz raportowanie związane z transakcjami z podmiotami powiązanymi lub kontrahentami z rajów podatkowych (formularz TPR). Obowiązek złożenia informacji ORD-U upłynął 31 marca 2021 r., a informacji TPR – 31 grudnia 2021 r.

Transakcje restrukturyzacyjne w cenach transferowych

8 marca 2022
Eryk GRZECHOWSKI
Restrukturyzacja to tematyka, która wzbudza coraz większe zainteresowanie i zyskuje na znaczeniu. Czynnikiem, który z pewnością wpłynął na wzrost popularności tego zagadnienia jest pandemia COVID-19. Podmioty powiązane zaczęły szukać optymalizacji kosztów oraz rozwiązań zwiększających efektywność posiadanych zasobów m.in. poprzez reorganizację ich działalności. W nowelizacji przepisów dotyczących formularza TPR, wprowadzono odrębną kategorię transakcji kontrolowanych dla Restrukturyzacji, a w niej wyróżniono, aż 13 jej rodzajów, co pośrednio może być dowodem na rosnącą popularność rozwiązań z tego obszaru... W dzisiejszym wpisie przyjrzymy się więc najważniejszym aspektom Restrukturyzacji w kontekście cen transferowych i związanych z nimi wyzwań.

Strony

Newsletter