Poland
Języki

Usługi

Sekretariat korporacyjny

Sekretariat korporacyjny

https://www.rsmpoland.pl/sites/default/files/2023-05/sekretariat-korporacyjny.png
https://www.rsmpoland.pl/sites/default/files/2023-05/sekretariat-korporacyjny_0.png

Wykorzystaj know-how i profesjonalizm ekspertów Działu Doradztwa Korporacyjnego RSM Poland

Każde przedsiębiorstwo podlega szeregowi obowiązków korporacyjnych, wynikających z otoczenia prawnego, w jakim funkcjonuje. W polskim systemie prawnym otoczenie to tworzy nie jeden, ale przynajmniej kilka aktów prawnych – kodeks spółek handlowych, ustawa o rachunkowości czy ustawa o podatku dochodowym od osób prawnych. Wypełnianie obowiązków administracyjnych angażuje wewnętrzne zasoby firmy i obliguje do śledzenia stale zmieniających się przepisów. Dla przedsiębiorcy skoncentrowanego na prowadzeniu biznesu wypełnienie wszystkich – często cyklicznych – obowiązków jest nie lada wyzwaniem.

Dlatego też wspierając naszych Klientów w realizacji obowiązków przedsiębiorstwa poprzez świadczenie usługi sekretariatu korporacyjnego, zapewniamy kompleksową pomoc na miarę indywidualnych potrzeb.

Sprawdź, co może obejmować usługa sekretariatu korporacyjnego:

  • Przygotowanie uchwał powołujących i odwołujących członków zarządu, rady nadzorczej i prokurentów;
  • Przygotowanie uchwały o zmianie adresu/siedziby spółki;
  • Przygotowanie księgi udziałów lub akcji oraz księgi protokołów;
  • Przygotowanie protokołów ze zwyczajnych oraz nadzwyczajnych zgromadzeń wspólników/akcjonariuszy;
  • Wsparcie w składaniu sprawozdań finansowych przez profesjonalnych pełnomocników;
  • Uzyskiwanie numeru PESEL i podpisów elektronicznych dla zagranicznych przedsiębiorców;
  • Przygotowanie i złożenie wniosków o zmianę danych w Krajowym Rejestrze Sądowym (w dowolnym zakresie, w tym np. adres, siedziba, nazwa, przedmiot działalności, zarząd, rada nadzorcza, rok obrachunkowy).

Usługi świadczymy w sposób kompleksowy: od przygotowania dokumentów, poprzez umówienie notariusza (jeśli jest to wymagane) i przekazania danych do dokonania opłat sądowych lub skarbowych, aż po złożenie dokumentów i uzyskanie wpisu w sądzie rejestrowym. Na bieżąco monitorujemy stan rozpatrzenia każdego wniosku, informując Klienta o przebiegu postępowania.

Stawiając sobie jako nadrzędny cel oszczędność czasu Klienta, wszystkie dokumenty przesyłamy drogą elektroniczną. Na życzenie Klienta sporządzamy również dokumenty w wersji dwujęzycznej – polsko-angielskiej lub też w każdym innym języku, w którym obsługujemy Klienta.

Oferując usługę sekretariatu korporacyjnego, wspieramy przedsiębiorców w wypełnianiu codziennych obowiązków o charakterze administracyjnym. Korzystając z wiedzy i doświadczenia konsultantów RSM Poland, zyskują Państwo spokój i pewność, że sprawami korporacyjnymi zajmują się specjaliści, a wszystkie obowiązki przedsiębiorstwa są wypełniane rzetelnie, na czas i zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami.

Napisz do nas

Uzupełnij formularz, a ekspert RSM skontaktuje się z Tobą

Przetwarzanie danych osobowych