Poland
Języki

Usługi

Tax Litigation

Tax Litigation

https://www.rsmpoland.pl/sites/default/files/2023-05/kontrola-podatkowa.png
https://www.rsmpoland.pl/sites/default/files/2023-05/kontrola-podatkowa_0.png

Czym jest Tax Litigation?

Zespół Tax Litigation to zespół ekspertów do spraw kontaktów z fiskusem, których zadaniem jest zapewnić naszym klientom bezpieczną relację z organami podatkowymi. 

Jako profesjonalni pełnomocnicy reprezentujemy naszych klientów w kontakcie z organami podatkowymi we wszystkich możliwych sprawach podatkowych, tj. w toku:

  1. czynności sprawdzających,
  2. kontroli podatkowych,
  3. kontroli celno-skarbowych,
  4. postępowań podatkowych;
  5. postępowań odwoławczych przed organami podatkowymi II instancji;
  6. postępowań przed wojewódzkimi sądami administracyjnymi oraz Naczelnym Sądem Administracyjnym.
     

Mamy duże doświadczenie we współpracy z klientami z wielu branż i rozumiemy, że panujące realia gospodarcze często nijak nie mają się do tego, jak wyobrażają je sobie organy podatkowe. Aby ciągłe pytania organów podatkowych nie dezorganizowały działalności przedsiębiorstwa, warto skorzystać z pomocy ekspertów z zakresu prawa podatkowego, którzy dopilnują, aby czas weryfikacji rozliczeń podatkowych nie wydłużał się i nie powodował niepotrzebnych przeszkód w spokojnym prowadzeniu działalności gospodarczej.

Jak możemy skutecznie Państwa wesprzeć?

Reprezentujemy podatników w trakcie wszelkich czynności weryfikujących prawidłowość ich rozliczeń – niezależnie od podatku oraz miejscowości, w której znajduje się urząd skarbowy.

Na przestrzeni ostatnich lat zauważamy widoczny wzrost zainteresowania fiskusa rozliczeniami podatników – czyli wzrost liczby weryfikacji rozliczeń: czynności sprawdzających oraz kontroli podatkowych i celno-skarbowych. Nasi eksperci z zakresu prawa podatkowego wykorzystują swoje doświadczenie by zapewnić klientom RSM Poland bezpieczeństwo w trakcie trwania tych procedur oraz przejmują na siebie kontakt z organami podatkowymi – tak by podatnik był możliwie najmniej obarczony ciężarem odbywającej się weryfikacji. 

Ogromną wagę przywiązujemy do kwestii proceduralnych. Naszym celem nadrzędnym jest dopilnowanie, by czynności organów podatkowych były prowadzone zgodnie i wyłącznie w granicach przepisów podatkowych, oraz stanie na straży praw klienta jako weryfikowanego podatnika. Bezpieczeństwo naszych klientów oraz prowadzonych przez nich biznesów stawiamy na pierwszym miejscu, nie bojąc się asertywnie wyrażać brak zgody wobec wykraczających poza obowiązujące prawo działań organów podatkowych.

Napisz do nas

Uzupełnij formularz, a ekspert RSM skontaktuje się z Tobą

Przetwarzanie danych osobowych