Poland
Języki

Blog

Blog

RSS

4 marca 2024
Zuzanna BRÓDKA

Jak już wcześniej pisaliśmy, dzięki – między innymi – stosunkowo niewielkiemu formalizmowi, spółka z ograniczoną odpowiedzialnością jest najczęściej wybieraną przez przedsiębiorców spółką do prowadzenia działalności gospodarczej w Polsce. Jak jednak ten „niewielki formalizm” wygląda w praktyce? Dla wszystkich zainteresowanych tym, jak wygląda zakładanie spółek z o.o. krok po kroku, przygotowaliśmy podsumowanie najważniejszych kwestii, o które należy zadbać, aby założyć oraz zarejestrować spółkę w Krajowym Rejestrze Sądowym. Zachęcamy do lektury. 

26 lutego 2024
Emilia KOWALCZYS, Aleksandra DĄBKOWSKA

Dlaczego uzyskanie indywidualnej interpretacji prawa podatkowego nie zawsze jest proste? Powodów może być wiele. Czasami utrudnienia powoduje nieprawidłowe opisanie stanu faktycznego… a czasami nie ułatwia tego sam Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej. Zdarza się bowiem, że DKIS, aby uchylić się od wydania interpretacji indywidualnej, zadaje w wezwaniu do uzupełnienia wniosku wiele pytań, co prowadzi do wydania przez organ postanowienia, że wniosek podatnika zostanie pozostawiony bez rozpatrzenia.

14 lutego 2024
Karolina BARTKOWIAK-DUDZIK, Natalia KOPYCIŃSKA

Zgodnie z przepisami ustawy o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych, wypadek przy pracy to nagłe zdarzenie wywołane przyczyną zewnętrzną powodujące uraz lub śmierć, które nastąpiło w związku z pracą. Pracownik może ulec wypadkowi podczas pracy zarówno w Polsce, jak i w trakcie pełnienia obowiązków służbowych za granicą – między innymi podczas podróży służbowej, oddelegowania lub w związku z wykonywaniem pracy zdalnej. 

13 lutego 2024
Karolina BARTKOWIAK-DUDZIK, Natalia KOPYCIŃSKA

Globalna mobilność pracowników otwiera nowe szanse na rynku pracy, ale jest też pewnym wyzwaniem dla pracodawcy. Tradycyjne modele zatrudnienia ustępują miejsca innowacyjnym rozwiązaniom. Nowe formy globalnej mobilności na rynku pracy związane są przede wszystkim z rozwojem technologii, zaś rozwój technologii i elastyczne modele współpracy kreują zupełnie nowe możliwości – i nowe wyzwania. 

13 lutego 2024
Marcelina TAŁAJCZYK

Członek zarządu lub rady nadzorczej polskiej spółki pełni swoje obowiązki (za wynagrodzeniem lub bez) na podstawie aktu powołania. Warunki współpracy i wynagradzania mogą wynikać już z samej uchwały odpowiedniego organu spółki lub być określone odrębną umową.  Może to być zarówno umowa o pracę, jak i kontrakt menedżerski. 

8 lutego 2024
Karolina BARTKOWIAK-DUDZIK, Marcelina TAŁAJCZYK

Członek zarządu lub rady nadzorczej w polskiej spółce kapitałowej pełni swoje obowiązki na podstawie aktu powołania uchwałą odpowiedniego organu spółki. Co ważne, przepisy nie przewidują obowiązku wypłaty wynagrodzenia z tego tytułu. Pełnienie funkcji członka zarządu może zatem następować za wynagrodzeniem lub też bez wynagrodzenia. 

7 lutego 2024
Karolina BARTKOWIAK-DUDZIK, Ada CIESIELSKA

Podatek od dochodów z niezrealizowanych zysków, czyli tzw. Exit Tax, to podatek, który ma zastosowanie w sytuacji, gdy podatnik zmienia swoją rezydencję podatkową lub przenosi swój majątek poza Polskę. Jeśli więc w wyniku ruchów podatnika Polska traci prawo do „normalnego” opodatkowania danego majątku, w grę wchodzi właśnie podatek Exit Tax. 

7 lutego 2024
Eryk GRZECHOWSKI

Jak brzmi polska definicja podmiotów powiązanych? Zgodnie z art. 11a ust. 1 pkt. 4 UPDOP, z podmiotami powiązanymi mamy do czynienia wtedy, kiedy jeden podmiot wywiera znaczący wpływ na inny. Co to jednak znaczy? Chodzi o powiązania kapitałowe? A może o powiązania osobowe? I czym właściwie jest ten „znaczący wpływ”?

7 lutego 2024
Karolina BARTKOWIAK-DUDZIK, Ada CIESIELSKA

Ulga abolicyjna dotyczy osób osiągających dochody zza granicy, które podlegają obowiązkowi podatkowemu w Polsce i stosują metodę unikania podwójnego opodatkowania – metodę proporcjonalnego odliczenia. Polskie przepisy pozwalają podatnikom skorzystać z podatkowej ulgi abolicyjnej aby zmniejszyć wysokość podatku podczas rozliczania podatku dochodowego od osób fizycznych od zagranicznych dochodów. 

7 lutego 2024
Emilia KOWALCZYS

30 stycznia 2024 r. Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej wydał wyrok w sprawie dotyczącej sporu polskiego przedsiębiorcy z fiskusem. Trybunał rozstrzygał w kwestii odpowiedzialności za wystawianie tak zwanych „pustych” (czyli fałszywych, nie dokumentujących rzeczywistych zdarzeń gospodarczych) faktur. TSUE uznał, że w sytuacjach, w których dochodzi do ewidentnych oszustw dokonywanych przez pracowników, przedsiębiorcy nie mogą być uznani za wystawcę faktury VAT w rozumieniu art.108 ust. 1 ustawy o VAT oraz art. 203 dyrektywy Rady 2006/112/WE. 

Strony

Newsletter