RSM Poland
Języki

Języki

Corporate tax compliance

Błędne zakwalifikowanie wydatków jako koszty podatkowe, ujęta w niewłaściwym okresie korekta faktury, brak opodatkowania nieodpłatnie otrzymanego świadczenia – z tego rodzaju sytuacjami mierzy się każdy przedsiębiorca. Prawidłowe ustalenie podstawy opodatkowania oraz terminowe regulowanie zobowiązań podatkowych w należnych wysokościach nie jest zadaniem łatwym.

W ramach usługi Corporate tax compliance dokonamy przeglądu Państwa kalkulacji podatku dochodowego w oparciu o prowadzoną ewidencję księgową oraz zweryfikujemy złożone zeznania podatkowe. Jeśli zależy Państwu na maksymalnej oszczędności czasu, wystarczy przesłać nam dokumenty źródłowe, a my przygotujemy zeznanie podatkowe za Państwa.

Corporate tax compliance warto połączyć z audytem podatkowym, dzięki czemu zyskają Państwo pełen obraz ryzyk podatkowych dotyczących Państwa przedsiębiorstwa – nie tylko zweryfikujemy kalkulacje i zeznania podatkowe, ale również sprawdzimy dokumenty źródłowe oraz prawidłowość i zasadność ich ujmowania w podstawie opodatkowania.

Dodatkowo możemy wskazać i pomóc w zaimplementowaniu rozwiązań, które pomogą zminimalizować lub – jeśli to możliwe – wyeliminować ryzyka podatkowe związane z comiesięczną i roczną kalkulacją podatku (zarządzanie ryzykiem podatkowym).

 

Jeśli potrzebują Państwo wsparcia w zakresie Corporate tax compliance zachęcamy do kontaktu z naszym ekspertem, Piotrem LISSEM:

e-mail: ekspert@rsmpoland.pl

tel. +48 61 8515 766

fax +48 61 8515 786