Poland
Języki

Usługi

Opinie podatkowe

Opinie podatkowe

https://www.rsmpoland.pl/sites/default/files/2023-05/opinia-podatkowa.png
https://www.rsmpoland.pl/sites/default/files/2023-05/opinia-podatkowa_0.png

Główną rolą menadżera w przedsiębiorstwie jest dokonywanie wyborów oraz podejmowanie decyzji – także w sferze finansów. Często od prawidłowego przeprowadzenia operacji gospodarczej zależy dalsza przyszłość przedsiębiorstwa. Przed podjęciem decyzji istotne jest jednakże przeanalizowanie wszystkich jej skutków, w tym również podatkowych.

 

Naszym zadaniem jest bezpieczne przeprowadzenie naszych Klientów przez zawiłości w przepisach, wskazanie zagrożeń oraz ewentualnych innych rozwiązań, które mogą być korzystniejsze finansowo. Oferujemy przygotowanie pisemnych opinii podatkowych dotyczących wszelkich aspektów stosowania przepisów prawa podatkowego. Dokonujemy kompleksowej analizy skutków podatkowych określonych zdarzeń gospodarczych, transakcji handlowych, umów oraz planów naszych Klientów. Pozwala to uniknąć niemiłych niespodzianek w przyszłości lub też podjąć działania zmierzające do usunięcia negatywnych konsekwencji zdarzeń, które już miały miejsce.

Nasze stanowisko czasem różni się od interpretacji przepisów podatkowych dokonywanych przez organy podatkowe. Jesteśmy jednak gotowi bronić go w razie ewentualnych sporów z organami podatkowymi, bo wiemy, że to my mamy rację. Podstawą naszych opinii jest solidna, ugruntowana wiedza i duże doświadczenie.

 

Napisz do nas

Uzupełnij formularz, a ekspert RSM skontaktuje się z Tobą

Przetwarzanie danych osobowych