Poland
Języki

Blog

Kadry i płace

Kadry i płace

Interesujesz się zmianami w Kodeksie Pracy? Bez względu na to, czy jesteś pracodawcą, czy pracownikiem, zawsze znajdziesz u nas najnowsze informacje na temat aktualnych polskich przepisów oraz prawidłowego prowadzenia kadr i rozliczania płac. Eksperci RSM Poland wykorzystują swoje wieloletnie doświadczenie zdobyte podczas świadczenia usług outsourcingu payrollu i omawiają wymogi stawiane firmom przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych oraz Państwową Inspekcję Pracy, a także piszą o sposobach dokonywania rozliczeń podatkowych, płacy minimalnej, zatrudnianiu cudzoziemców oraz najważniejszych zasadach ewidencji urlopów, naliczania wynagrodzeń i przyznawania zasiłków. Jeśli więc szukasz rzetelnych wskazówek na temat prowadzenia dokumentacji pracowniczej, akt osobowych, czy też opracowywania regulaminów wewnątrzzakładowych, Blog RSM Poland to źródło informacji właśnie dla Ciebie. Przeczytaj wpisy z kategorii HR & Payroll i znajdź odpowiedź na nurtujące Cię pytania.

Wypadek przy pracy za granicą – o czym warto pamiętać?

14 lutego 2024
Karolina BARTKOWIAK-DUDZIK, Natalia KOPYCIŃSKA
Zgodnie z przepisami ustawy o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych, wypadek przy pracy to nagłe zdarzenie wywołane przyczyną zewnętrzną powodujące uraz lub śmierć, które nastąpiło w związku z pracą. Pracownik może ulec wypadkowi podczas pracy zarówno w Polsce, jak i w trakcie pełnienia obowiązków służbowych za granicą – między innymi podczas podróży służbowej, oddelegowania lub w związku z wykonywaniem pracy zdalnej. 

Globalna mobilność i rozliczenia dochodów zagranicznych w Polsce – o czym należy pamiętać?

13 lutego 2024
Karolina BARTKOWIAK-DUDZIK, Natalia KOPYCIŃSKA
Globalna mobilność pracowników otwiera nowe szanse na rynku pracy, ale jest też pewnym wyzwaniem dla pracodawcy. Tradycyjne modele zatrudnienia ustępują miejsca innowacyjnym rozwiązaniom. Nowe formy globalnej mobilności na rynku pracy związane są przede wszystkim z rozwojem technologii, zaś rozwój technologii i elastyczne modele współpracy kreują zupełnie nowe możliwości – i nowe wyzwania. 

Wynagrodzenie dla członka Zarządu w Polsce

13 lutego 2024
Marcelina TAŁAJCZYK
Członek zarządu lub rady nadzorczej polskiej spółki pełni swoje obowiązki (za wynagrodzeniem lub bez) na podstawie aktu powołania. Warunki współpracy i wynagradzania mogą wynikać już z samej uchwały odpowiedniego organu spółki lub być określone odrębną umową.  Może to być zarówno umowa o pracę, jak i kontrakt menedżerski. 

Wynagrodzenie członka zarządu spółki w Polsce na podstawie powołania lub umowy o pracę

8 lutego 2024
Karolina BARTKOWIAK-DUDZIK, Marcelina TAŁAJCZYK
Członek zarządu lub rady nadzorczej w polskiej spółce kapitałowej pełni swoje obowiązki na podstawie aktu powołania uchwałą odpowiedniego organu spółki. Co ważne, przepisy nie przewidują obowiązku wypłaty wynagrodzenia z tego tytułu. Pełnienie funkcji członka zarządu może zatem następować za wynagrodzeniem lub też bez wynagrodzenia. 

Wynagrodzenie za przeniesienie praw autorskich: kiedy można stosować 50% koszty uzyskania przychodów dla autorów?

19 grudnia 2023
Ewelina KARLIŃSKA
Pracownikom, którzy otrzymują wynagrodzenie z tytułu uzyskiwania przychodu w ramach stosunku pracy, przysługują – co do zasady – zryczałtowane kwoty kosztów uzyskania przychodu. Wobec osób, które otrzymują wynagrodzenie na podstawie umowy zlecenia lub umowy o dzieło, istnieje prawo do zastosowania 20% kosztów uzyskania przychodu. Polska ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych wprowadza jednak pewne wyjątki, wskazując w niektórych przypadkach możliwość stosowania wyższych kosztów uzyskania przychodu. 

Przechowywanie dokumentacji pracowniczej – o czym pamiętać?

13 stycznia 2023
Daria SCHWARTZ
Każdy pracodawca ma obowiązek tworzenia i przechowywania dokumentacji pracowniczej. Dotyczy go bez względu na to, jakie ma warunki do stworzenia archiwum i ile osób zatrudnia. Od stycznia 2019 r. Polski rząd wprowadził zmiany w okresie przechowywania dokumentacji, który obecnie wynosi 10 lat (w większości przypadków), zamiast wcześniejszych 50 lat. Zmiany te odnoszą się jednak głównie do prowadzenia dokumentacji pracowniczej osób, z którymi pracodawcy nawiązali stosunek pracy w 2019 r. i później.

Szkolenia BHP pracowników – co ile lat należy je powtarzać?

11 stycznia 2023
Joanna ZARYCHTA
Kodeks pracy nakłada na pracodawców obowiązek zapewnienia pracownikom bezpiecznych i higienicznych warunków pracy oraz przeprowadzania szkoleń w zakresie BHP. Należy pamiętać, że powinny one odbywać się w czasie pracy – a ich koszt ponosi pracodawca.

Praca i zwolnienie lekarskie w tym samym dniu – co z wynagrodzeniem za czas przepracowany?

10 stycznia 2023
Izabela PETRYKOWSKA
Gdy pracownik choruje, pracodawca co do zasady wypłaca mu wynagrodzenie chorobowe lub zasiłek chorobowy. Wynagrodzenie chorobowe wypłacane jest za pierwsze 33 dni choroby w danym roku kalendarzowym, z wyjątkiem pracowników powyżej 50 roku życia, dla których wynagrodzenie chorobowe wypłacane jest za pierwsze 14 dni choroby. Wypłata zasiłku chorobowego rozpoczyna się od 15 dnia choroby dla pracowników powyżej 50 roku życia oraz od 34 dnia choroby dla pozostałych.

Świadectwo pracy – praktyczny poradnik dla pracownika i przedsiębiorcy

9 stycznia 2023
Dagmara ANIOŁEK
Świadectwo pracy jest dokumentem, z którym niemal każda osoba aktywnie pracująca na etacie miała do czynienia. Zasadniczo jest to prosty druk dotyczący przebiegu zatrudnienia, który pracodawca wypełniania według swojej wiedzy i przekazuje pracownikowi po zakończeniu stosunku pracy. Choć jest to prozaiczny i przyziemny obowiązek, nie należy lekceważyć staranności w wypełnieniu tego dokumentu (oraz wskazanych w przepisach terminów na jego przekazanie), ponieważ, w razie zaniedbań, konsekwencje dla pracodawcy mogą być naprawdę dotkliwe.

Urlop bezpłatny – podstawowe zasady

8 grudnia 2022
Elżbieta KOBIERSKA
Na jakiej zasadzie pracodawca może udzielić pracownikowi urlopu bezpłatnego? I komu właściwie taki urlop bezpłatny przysługuje? Większość pracowników dobrze zna najpopularniejsze rodzaje urlopów i zdarzyło im się choć raz w życiu wykorzystał gwarantowane przez Kodeks pracy dni urlopu wypoczynkowego, wziął urlop na żądanie, urlop szkoleniowy, urlop wychowawczy lub okolicznościowy. Wzięcie kilku dni bezpłatnego wolnego to jednak coś, względem czego zarówno pracownicy, jak i pracodawcy, pozostają często nieufni. Jak podejść do tego tematu i co powinniśmy o nim wiedzieć?

Strony

Newsletter