Poland
Języki

Blog

Kadry i płace

Kadry i płace

Interesujesz się zmianami w Kodeksie Pracy? Bez względu na to, czy jesteś pracodawcą, czy pracownikiem, zawsze znajdziesz u nas najnowsze informacje na temat aktualnych polskich przepisów oraz prawidłowego prowadzenia kadr i rozliczania płac. Eksperci RSM Poland wykorzystują swoje wieloletnie doświadczenie zdobyte podczas świadczenia usług outsourcingu payrollu i omawiają wymogi stawiane firmom przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych oraz Państwową Inspekcję Pracy, a także piszą o sposobach dokonywania rozliczeń podatkowych, płacy minimalnej, zatrudnianiu cudzoziemców oraz najważniejszych zasadach ewidencji urlopów, naliczania wynagrodzeń i przyznawania zasiłków. Jeśli więc szukasz rzetelnych wskazówek na temat prowadzenia dokumentacji pracowniczej, akt osobowych, czy też opracowywania regulaminów wewnątrzzakładowych, Blog RSM Poland to źródło informacji właśnie dla Ciebie. Przeczytaj wpisy z kategorii HR & Payroll i znajdź odpowiedź na nurtujące Cię pytania.

Przechowywanie dokumentacji pracowniczej – o czym pamiętać?

13 stycznia 2023
Daria SCHWARTZ
Każdy pracodawca ma obowiązek tworzenia i przechowywania dokumentacji pracowniczej. Dotyczy go bez względu na to, jakie ma warunki do stworzenia archiwum i ile osób zatrudnia. Od stycznia 2019 r. Polski rząd wprowadził zmiany w okresie przechowywania dokumentacji, który obecnie wynosi 10 lat (w większości przypadków), zamiast wcześniejszych 50 lat. Zmiany te odnoszą się jednak głównie do prowadzenia dokumentacji pracowniczej osób, z którymi pracodawcy nawiązali stosunek pracy w 2019 r. i później.

Szkolenia BHP pracowników – co ile lat należy je powtarzać?

11 stycznia 2023
Joanna ZARYCHTA
Kodeks pracy nakłada na pracodawców obowiązek zapewnienia pracownikom bezpiecznych i higienicznych warunków pracy oraz przeprowadzania szkoleń w zakresie BHP. Należy pamiętać, że powinny one odbywać się w czasie pracy – a ich koszt ponosi pracodawca.

Praca i zwolnienie lekarskie w tym samym dniu – co z wynagrodzeniem za czas przepracowany?

10 stycznia 2023
Izabela PETRYKOWSKA
Gdy pracownik choruje, pracodawca co do zasady wypłaca mu wynagrodzenie chorobowe lub zasiłek chorobowy. Wynagrodzenie chorobowe wypłacane jest za pierwsze 33 dni choroby w danym roku kalendarzowym, z wyjątkiem pracowników powyżej 50 roku życia, dla których wynagrodzenie chorobowe wypłacane jest za pierwsze 14 dni choroby. Wypłata zasiłku chorobowego rozpoczyna się od 15 dnia choroby dla pracowników powyżej 50 roku życia oraz od 34 dnia choroby dla pozostałych.

Świadectwo pracy – praktyczny poradnik dla pracownika i przedsiębiorcy

9 stycznia 2023
Dagmara ANIOŁEK
Świadectwo pracy jest dokumentem, z którym niemal każda osoba aktywnie pracująca na etacie miała do czynienia. Zasadniczo jest to prosty druk dotyczący przebiegu zatrudnienia, który pracodawca wypełniania według swojej wiedzy i przekazuje pracownikowi po zakończeniu stosunku pracy. Choć jest to prozaiczny i przyziemny obowiązek, nie należy lekceważyć staranności w wypełnieniu tego dokumentu (oraz wskazanych w przepisach terminów na jego przekazanie), ponieważ, w razie zaniedbań, konsekwencje dla pracodawcy mogą być naprawdę dotkliwe.

Urlop bezpłatny – podstawowe zasady

8 grudnia 2022
Elżbieta KOBIERSKA
Na jakiej zasadzie pracodawca może udzielić pracownikowi urlopu bezpłatnego? I komu właściwie taki urlop bezpłatny przysługuje? Większość pracowników dobrze zna najpopularniejsze rodzaje urlopów i zdarzyło im się choć raz w życiu wykorzystał gwarantowane przez Kodeks pracy dni urlopu wypoczynkowego, wziął urlop na żądanie, urlop szkoleniowy, urlop wychowawczy lub okolicznościowy. Wzięcie kilku dni bezpłatnego wolnego to jednak coś, względem czego zarówno pracownicy, jak i pracodawcy, pozostają często nieufni. Jak podejść do tego tematu i co powinniśmy o nim wiedzieć?

Delegowanie Pracowników z Ukrainy do Polski a PIT i ZUS

2 września 2022
Karolina BARTKOWIAK
Wielu ukraińskich pracodawców w związku z trwającą na terenie ich ojczyzny wojną, podjęło decyzję o delegowaniu swoich pracowników do wykonywania pracy na terytorium Polski. Ruch ten wywołuje jednak konkretne skutki na gruncie podatku dochodowego od osób fizycznych oraz na gruncie ubezpieczeń społecznych. O czym musi pamiętać ukraiński przedsiębiorca zatrudniający pracowników przebywających w Polsce?

Czy pracodawca może odwołać pracownika z urlopu wypoczynkowego?

12 sierpnia 2022
Edyta SZAFARZ
Rozpoczął się sezon wakacyjny, co sprawia, że zbliżające się urlopy regularnie zaprzątają nasze myśli. Zasady ich wykorzystywania wydają się proste, ale – jak się okazuje – wcale takie nie są.

Likwidacja OFE. Projekt ustawy przyjęty przez rząd

29 marca 2021
Aleksandra DUSZA
W styczniu 2020 roku Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej poinformowało o rozpoczęciu prac nad projektem ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z przeniesieniem środków z otwartych funduszy emerytalnych (OFE) na indywidualne konta emerytalne (IKE). Zgromadzone w otwartych funduszach emerytalnych pieniądze zostaną przetransferowane domyślnie na indywidualne konta emerytalne lub – na wniosek posiadacza rachunku w OFE – do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Niestety, każdy wybór przyszłego emeryta będzie oznaczał utratę części środków.

Tarcza 6.0 – nowe wsparcie dla pracodawców z wybranych branż

29 grudnia 2020
Agnieszka KOŹLAREK
Tarcza branżowa, nazywana też tarczą 6.0, wreszcie została podpisana. Przeważająca większość przepisów ustawy z 9 grudnia 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz. 2255) weszła w życie w środę, 16 grudnia 2020 r. Jednakże wiele regulacji dotyczących ważnych form pomocy zacznie obowiązywać dopiero pod koniec grudnia.

Kwarantanna okiem pracodawcy i pracownika

9 października 2020
Julita JANUSIEWICZ
Z początkiem pandemii pojawiło się wiele pytań, jak pracodawcy mają zapewnić bezpieczeństwo pracownikom. Rosnąca liczba zakażeń koronawirusem rodzi w tym zakresie coraz więcej wątpliwości. Jakie prawa ma pracodawca, a jakie pracownik? Jak firma może zmienić zasady pracy, aby odnaleźć się w nowej rzeczywistości? Warto przyjrzeć się zwłaszcza zagadnieniu, jakim jest kwarantanna, gdyż mam przeczucie, że słowo to towarzyszyć nam będzie jeszcze przez długi czas.

Strony

Newsletter