Poland
Języki

Blog

Zakładanie i prowadzenie firmy

Zakładanie i prowadzenie firmy

Jak założyć firmę i rozpocząć działalność gospodarczą w Polsce? Specjaliści z Zespołu Corporate Advisory RSM Poland krok po kroku omawiają proces rejestracji spółki oraz wyjaśniają, jakie wymogi przedsiębiorcy powinni spełnić, aby prawidłowo i zgodnie z obowiązującymi przepisami funkcjonować na polskim rynku. Jeśli chcesz mieć pewność, że wypełniasz wszystkie obowiązki administracyjne i poznać lepiej kluczowe akty prawne - takie jak kodeks spółek handlowych, ustawa o rachunkowości czy ustawa o podatku dochodowym od osób prawnych - koniecznie przeczytaj wpisy z kategorii Doing business in Poland, dzięki którym solidnie przygotujesz siebie i swoją firmę do dalszego rozwoju w całym regionie Europy Środkowej i Wschodniej.

Spółka z o.o. jako (prawdopodobnie) najatrakcyjniejsza forma prowadzenia działalności w Polsce

28 listopada 2023
Zuzanna BRÓDKA, Hubert KĘDRACKI
Spółka z o.o. jest najczęściej wybieraną przez przedsiębiorców spółką do prowadzenia działalności gospodarczej w Polsce. Co stoi za tym wyborem? Czy są to niższe koszty jej prowadzenia, ograniczona odpowiedzialność wspólników czy też stosunkowo niewielki formalizm? W niniejszym artykule przedstawimy pokrótce charakterystykę spółki z o.o. i wskażemy największe jej zalety.

Centralny Rejestr Beneficjentów Rzeczywistych, czyli jawność ponad wszystko

30 października 2023
Zuzanna BRÓDKA
13 lipca 2018 r. zaczęła w Polsce obowiązywać ustawa o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu z 1 marca 2018 r. (Dz. U. z 2018 r., poz. 723 z późniejszymi zmianami, dalej „Ustawa”). Celem tej regulacji było pełne i prawidłowe wdrożenie do polskiego porządku prawnego dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/849 z 20 maja 2015 r. w sprawie zapobiegania wykorzystywaniu systemu finansowego do prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu. Część przepisów Ustawy weszła w życie dopiero po 18 miesiącach od dnia jej ogłoszenia, tj. 13 października 2019 r., i znacząco wpłynęła na funkcjonowanie wielu przedsiębiorstw. 

Zakład podatkowy zagranicznego przedsiębiorcy w Polsce

13 lutego 2023
Piotr WYRWA, Rafał PAZDYK
Zagraniczne podmioty rozpoczynając działalność gospodarczą w Polsce nie zawsze muszą decydować się na założenie lokalnej spółki. Prowadzenie biznesu w naszym kraju może bowiem przybierać odmienne formy – można założyć oddział, zatrudnić lokalnych pracowników lub jedynie częściowo przenieść niektóre procesy (np. tworząc magazyn lub biuro projektowe). Czasami zagraniczni przedsiębiorcy decydują się zaś wyłącznie na nawiązanie ścisłej współpracy z niezależnym przedsiębiorcą działającym w Polsce.

Jakie zmiany w polskim prawie i podatkach przyniesie 2023 rok?

9 grudnia 2022
Katarzyna STYPA-SADOWSKA, Krzysztof WARAKOMSKI
Jak zwykle w grudniu przedsiębiorcy zastanawiają się nad tym, w jak wielkim stopniu zaczynające obowiązywać od stycznia nowego roku zmiany w przepisach odbiją się na ich rozliczeniach podatkowych i działalności. Aby łatwiej było Państwu odnaleźć się w gąszczu regulacji wprowadzanych przez nowy Polski Ład (i nie tylko), przygotowaliśmy szybkie podsumowanie. Oto najważniejsze zmiany w prawie, które wpłyną na prowadzenie biznesu w Polsce w 2023 roku.

Ważne zmiany dla grup holdingowych działających w Polsce

30 września 2022
Karolina BARTKOWIAK-DUDZIK
13 października 2022 roku – to data wejścia w życie nowelizacji polskiego Kodeksu spółek handlowych, która wprowadza tzw. prawo holdingowe. Nowe przepisy mają na celu uregulowanie sytuacji prawnej spółek kapitałowych (tj. spółki z o.o., prostej spółki akcyjnej oraz spółki akcyjnej), które funkcjonują w ramach grup kapitałowych. Nowelizacja wpływa przy tym również na zagraniczne spółki dominujące.

Nowe zasady podpisywania sprawozdań finansowych i sprawozdań z działalności w praktyce

2 sierpnia 2022
Krzysztof WARAKOMSKI
Przypomnijmy, że od 1 stycznia tego roku istnieje nowa możliwość odnośnie podpisywania sprawozdań finansowych oraz sprawozdań z działalności. Jeśli jednostką sporządzającą wymienione sprawozdania kieruje organ wieloosobowy wystarczy, że sprawozdanie podpisze tylko jeden z jego członków, a pozostali, zamiast podpisów, złożą oświadczenia, że sprawozdanie spełnia wymogi ustawy.

Jak przekształcić jednoosobową działalność gospodarczą w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością?

6 czerwca 2022
Michał BOBROWSKI
Wielu przedsiębiorców, rozpoczynając swoją przygodę z prowadzeniem działalności gospodarczej, zaczyna od najprostszej formy, czyli jednoosobowej działalności gospodarczej. Wynika to z jej małego stopnia skomplikowania, niskich kosztów założenia, stosunkowo niewielu formalności, niskich kosztów i szybkiego procesu rejestracji. Jednakże wraz z rozwojem działalności, inne formy prowadzenia biznesu mogą okazać się bardziej korzystne.

Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej ponownie wypowiedział się na temat stałego miejsca prowadzenia działalności gospodarczej

22 kwietnia 2022
Karolina BARTKOWIAK-DUDZIK
Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej wydał 7 kwietnia 2022 r. wyrok w sprawie rumuńskiej spółki Berlin Chemie A. Menarini SRL przy udziale niemieckiej spółki-matki Berlin Chemie AG (sygn. C-333/20), który to wyrok może mieć spore znaczenie dla prawidłowego rozumienia pojęcia stałego miejsca prowadzenia działalności gospodarczej na gruncie podatku od towarów i usług (ang. FE – fixed establishment).

Praca zdalna a podatki – ryzyko powstania zakładu na gruncie podatku dochodowego od osób prawnych

22 kwietnia 2022
Karolina BARTKOWIAK-DUDZIK
W ostatnim czasie coraz większe zainteresowanie organów podatkowych budzi kwestia powstawania na terytorium Polski zakładów podatkowych zagranicznych przedsiębiorstw. Zagadnienie zagranicznego zakładu zwraca na siebie uwagę fiskusa, gdyż rzutuje na miejsce opodatkowania dochodów danego przedsiębiorstwa.

Elektroniczny Rejestr Przedsiębiorców KRS od 1 lipca 2021 r.

9 marca 2022
Patrycja SZYMAŃSKA
Od 1 lipca 2021 r. wszystkie postępowania rejestrowe są prowadzone wyłącznie elektronicznie przy pomocy nowoutworzonego systemu Portalu Rejestrów Sądowych. Od tej pory wszelkie wnioski o wpis w rejestrze przedsiębiorców KRS dotyczące spółek (a także oddziałów) wymagają elektronicznego sporządzenia, podpisania oraz złożenia w PRS.

Strony

Newsletter