Poland
Języki

Usługi

Ulga na robotyzację

Ulga na robotyzację

https://www.rsmpoland.pl/sites/default/files/2023-05/ulga-br_1.png
https://www.rsmpoland.pl/sites/default/files/2023-05/ulga-br_2.png

Ulga na robotyzację jest zachętą podatkową, która ma stymulować przedsiębiorców do nabywania robotów przemysłowych. Korzystający z niej podatnicy osiągają korzyść w formie prawa do pomniejszenia podstawy opodatkowania w CIT o koszty kwalifikowane poniesione na robotyzację. Co istotne, warunkiem skorzystania z ulgi nie jest prowadzenie działalności B+R , czy też samodzielne opracowanie i tworzenie robotów albo uczestnictwo w specjalnej procedurze konkursowej.

 

Odliczenie w ramach ulgi nie może przekraczać 50% kwoty kosztów kwalifikowanych, które zostały poniesione, zaś kwota odliczenia nie może być większa od rocznego dochodu z działalności operacyjnej osiągniętej przez podatnika.

Co ciekawe, ustawodawca ograniczył możliwość skorzystania z ulgi na robotyzację – będzie to możliwe jedynie do końca roku podatkowego rozpoczętego w 2026 r. Istotną informacją jest jednak to, że obecnie organy zgadzają się aby podatnicy objęli ulgą odpisy amortyzacyjne od robotów nabytych także przed 2022 r. – zatem pozyskane jeszcze przed wprowadzeniem tej preferencji podatkowej.

Definicja robota i maszyny peryferyjnej

Dla ulgi kluczowa pozostaje definicja robota przemysłowego. Jest nim automatycznie sterowana, programowalna, wielozadaniowa i stacjonarna lub mobilna maszyna, o co najmniej trzech stopniach swobody, posiadająca właściwości manipulacyjne bądź lokomocyjne dla zastosowań przemysłowych, która spełnia wszystkie następujące warunki:

 • wymienia dane w formie cyfrowej z urządzeniami sterującymi i diagnostycznymi lub monitorującymi w celu zdalnego: sterowania, programowania, monitorowania lub diagnozowania;
 • jest połączona z systemami teleinformatycznymi, usprawniającymi procesy produkcyjne podatnika, w szczególności z systemami zarządzania produkcją, planowania lub projektowania produktów;
 • jest monitorowana za pomocą czujników, kamer lub innych podobnych urządzeń;
 • jest zintegrowana z innymi maszynami w cyklu produkcyjnym podatnika.

Ulga obejmuje wydatki poniesione na zakup fabrycznie nowych robotów oraz maszyn i urządzeń peryferyjnych funkcjonalnie z nimi związanych. W ramach ulgi na robotyzację podatnik odliczy także wydatki na szkolenie personelu z obsługi robotów oraz zakup oprogramowania niezbędnego do ich funkcjonowania. Co istotne, do skorzystania z ulgi uprawnione przez przepisy są jedynie roboty przemysłowe.

Koszty kwalifikowane w ramach ulgi

Koszty kwalifikowane, a więc wydatki poniesione na robotyzację, które będą podlegały odliczeniu od podstawy opodatkowania, obejmują:

1. Koszty nabycia fabrycznie nowych:

 • robotów przemysłowych,
 • maszyn i urządzeń peryferyjnych do robotów przemysłowych funkcjonalnie z nimi związanych,
 • maszyn, urządzeń oraz innych rzeczy funkcjonalnie związanych z robotami przemysłowymi, które zwiększają ergonomię oraz bezpieczeństwo pracy na tych stanowiskach pracy, na których zachodzi interakcja człowieka z robotem przemysłowym. W szczególności zakwalifikujemy do tej grupy urządzeń wszelkiego rodzaju czujniki, sterowniki, przekaźniki, zamki bezpieczeństwa, bariery fizyczne (ogrodzenia, osłony) i optoelektroniczne urządzenia ochronne (takie jak kurtyny świetlne oraz skanery obszarowe),
 • maszyn, urządzeń lub systemów służących do zdalnego zarządzania, diagnozowania, monitorowania, lub serwisowania robotów przemysłowych, w szczególności czujników i kamer,
 • urządzeń do interakcji pomiędzy człowiekiem a maszyną mieszczącą się w definicji robota przemysłowego.

2. Koszty nabycia wartości niematerialnych i prawnych, które są niezbędne do poprawnego uruchomienia i przyjęcia do używania robotów przemysłowych oraz innych środków trwałych wymienionych w pkt 1.;

 • koszty nabycia usług szkoleniowych związanych tematycznie z robotami przemysłowymi oraz koszty innych środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych, o których mowa w pkt 1. i 2.;
 • opłaty, które zostały ustalone w umowie leasingu dotyczącej robotów przemysłowych oraz innych środków trwałych wymienionych w pkt 1. – jeżeli po upływie podstawowego okresu umowy leasingu finansujący przenosi własność tych środków trwałych na korzystającego.

Zbycie środka trwałego lub WNIP (uwzględnionego w ramach kosztów robotyzacji) – jeśli nastąpiło przed końcem okresu jego amortyzacji – zmusza podatnika do zwrotu odliczonej wcześniej kwoty ulgi na robotyzację. Analogicznie uregulowana jest sytuacja zbycia przedmiotu umowy leasingu przez podatnika przed końcem trwania jego podstawowego okresu.

Nasi doradcy podatkowi dobrze znają system ulg podatkowych i oferują Państwu kompleksową pomoc

Specjaliści RSM Poland posiadają doświadczenie w doradztwie z zakresu ulg na robotyzację. Dzięki temu możemy zaoferować przedsiębiorcom kompleksowe wsparcie w zakresie wdrożenia ulgi, obejmujące m.in.:

 • weryfikację przeprowadzonej lub planowanej inwestycji;
 • określenie kosztów kwalifikowanych i wsparcie w ich rozliczeniu;
 • analizę dokumentacji uzasadniającej prawo do skorzystania z ulgi oraz wsparcie przy wypełnianiu pozostałych obowiązków formalnych;
 • wystąpienie z wnioskiem o wydanie indywidualnej interpretacji podatkowej, aby maksymalnie zabezpieczyć proces wdrożenia ulgi.

Sprawdź, czy ulga na robotyzację dotyczy Twojego przedsiębiorstwa. Skorzystaj z wiedzy i doświadczenia ekspertów RSM Poland i odzyskaj część wydatków, które ponosisz na robotyzację.

Napisz do nas

Uzupełnij formularz, a ekspert RSM skontaktuje się z Tobą

Przetwarzanie danych osobowych