Poland
Języki

Usługi

Podatkowe due diligence

Podatkowe due diligence

https://www.rsmpoland.pl/sites/default/files/2023-05/due-diligence_new.png
https://www.rsmpoland.pl/sites/default/files/2023-05/due-diligence_new_0.png

Przed przystąpieniem do planowanej transakcji przejęcia firmy przedsiębiorcy coraz częściej decydują się na przeprowadzenie badania due diligence, dzięki któremu upewniają się, że nabycie nowej spółki nie przyniesie ze sobą żadnych negatywnych skutków dla ich biznesu. Jako, że wiele osób martwi się przede wszystkim o pieniądze, najbardziej oczywistym wyborem wydaje się due diligence finansowe. Czasem jednak równie ważne – a nawet ważniejsze – jest zidentyfikowanie ryzyka związanego z innym aspektem działania firmy. Chodzi oczywiście o uniknięcie sporów z organami podatkowymi.

W zakres usługi due diligence podatkowego wchodzi realizacja zadań, które pozwolą naszym ekspertom na zbadanie sytuacji podatkowej przedsiębiorstwa. W ramach przygotowanego pod tym kątem raportu due diligence, profesjonalni doradcy upewniają kupujących czy druga strona transakcji zachowała zasady należytej staranności przy rozliczaniu się z urzędem skarbowym i wywiązuje się ze swoich zobowiązań.

Dlaczego warto wykonać due diligence podatkowe?

Jak wiadomo, istnieją różne rodzaje due diligence. Vendor due diligence zlecane jest przez właścicieli sprzedawanych przedsiębiorstw, którzy chcą się przygotować odpowiednio do transakcji i negocjacji z potencjalnymi kupcami. Finansowe due diligence zleca już druga strona transakcji – pozwala jej to uzyskać pełen obraz sytuacji finansowej firmy. Właściwie przeprowadzone due diligence prawne umożliwia z kolei między innymi bycie pewnym, że przedsiębiorstwo funkcjonuje zgodnie z przepisami kodeksu spółek handlowych. A jakie informacje przynoszą działania ekspertów w zakresie przeglądów podatkowych i przed czym takie due diligence zabezpiecza?

Analiza podatkowa przedsiębiorstwa przeprowadzona w ramach due diligence ma na celu identyfikację ryzyka podatkowego w przedsiębiorstwie oraz określenie czy ryzyko to przejdzie na nabywcę wraz z zakończeniem transakcji. Due diligence realizowane przez doradców RSM Poland pozwoli w tym wypadku ustalić, czy istniejące ryzyka podatkowe są na tyle znaczące, że należy nabyć przedsiębiorstwo (zorganizowaną część przedsiębiorstwa), czy możliwe jest po prostu nabycie udziałów w całej spółce.

Podatkowa analiza due diligence w praktyce

Dobrze wykonane tax due diligence pozwala zatem przede wszystkim poznać jakość zarządzania nabywanym przedsiębiorstwem od strony podatkowej. Jeśli więc rozliczenia podatkowe nabywanego przedsiębiorstwa są prowadzone przez wewnętrzny dział finansowy, to badanie podatkowe due diligence wykonane przez RSM Poland sprawi, że kupujący pozna jakość stosowanych tam procedur oraz otrzyma informacje na temat prawidłowości rozliczeń podatkowych.

Doświadczony doradca podatkowy po przeprowadzeniu audytu podatkowego jest w stanie bez problemu wskazać nabywcy stwierdzone przez niego braki lub mankamenty aktualnie istniejących w danej firmie procedur. Ma to znaczenie nie tylko w odniesieniu do przeszłości nabywanego przedsiębiorstwa, ale pozwala też nabywcy przeanalizować nadchodzące konsekwencje potencjalnych ryzyk podatkowych i przygotować się na nie lub całkiem im zapobiec.

Jakie informacje daje badanie due diligence?

Informacje uzyskane w ramach procesu due diligence mogą być naprawdę kluczowe i zaważyć na ostatecznej cenie sprzedawanego przedsiębiorstwa. Strona transakcji dążąca do kupna firmy otrzymuje dzięki wsparciu doradców podatkowych:

  • konkretne dane na temat wielkości straty podatkowej w przedsiębiorstwie;
  • informacje o ulgach podatkowych dostępnych do odliczenia po nabyciu przedsiębiorstwa;
  • spis potencjalnych ryzyk podatkowych, które mogą wpłynąć negatywnie na przyszłą sytuację finansową spółki.

Ważnym elementem badania jest także weryfikacja tego, jak często badane przedsiębiorstwo przechodziło kontrole podatkowe – tj. czy jest to działalność generująca potencjalnie częste kontrole podatkowe oraz czy firma jest stroną toczącego się postępowania podatkowego.

Podatkowe due diligence w RSM Poland

W zakres oferowanego przez nas podatkowego due diligence, wchodzą działania, w trakcie których eksperci RSM Poland skupiają się zarówno na dokumentach przedsiębiorstwa, jak i na informacjach uzyskanych od osób rozliczających w przedsiębiorstwie podatki. Przeprowadzana w ten sposób analiza podatkowa pozwala łatwo określić konkretne obszary ryzyka.

Co istotne, w ramach oferowanych usług due diligence jesteśmy w stanie realizować badania także w przypadku ograniczonego czasowo dostępu do dokumentów ze strony badanego.

Cały proces audytu due diligence jest przejrzysty i składa się z kilku kroków. Badanie rozpoczynamy od przekazania badanemu listy zapotrzebowania na dokumenty i informacje. Analiza podatkowa, którą następnie realizujemy, może być przy tym wykonywana zarówno poprzez dostęp do wirtualnej bazy danych, jak też tradycyjnie, poprzez analizę dokumentów w badanej spółce. Po zakończeniu tego etapu, czyli wyczerpaniu dostępnych narzędzi due diligence, zbadaniu wszystkich dostępnych informacji i przeprowadzeniu tury pytań i odpowiedzi ze strony badanego, przygotowujemy raport z badania, który zawiera konkluzje w wymienionych obszarach.

W efekcie, łącząc nasze doświadczenie w doradztwie podatkowym oraz zdobyte o badanym podmiocie informacje, jesteśmy w stanie wytypować te obszary działalności przedsiębiorstwa, które szczególnie powinny podlegać badaniu. Jeśli więc chcesz nabyć biznes i interesują cię aspekty podatkowe działalności gospodarczej, która jest przedmiotem transakcji, polecamy rozważyć due diligence podatkowe przeprowadzane przez naszych specjalistów.

Napisz do nas

Uzupełnij formularz, a ekspert RSM skontaktuje się z Tobą

Przetwarzanie danych osobowych