RSM Poland
Języki

Języki

Kontrola podatkowa i skarbowa

Niemal każdy przedsiębiorca przeżył przynajmniej raz kontrolę organu podatkowego bądź skarbowego. Od przebiegu takich kontroli często zależy wszczęcie postępowania podatkowego i kontynuowanie sporu z organami podatkowymi lub organami kontroli skarbowej. W trakcie realizowania tych procedur bardzo istotne jest składanie odpowiednich wniosków dowodowych, wyjaśnień, wskazywanie i uzasadnianie własnego stanowiska w sprawie.

Posiadając odpowiednią wiedzę oraz doświadczenie w sporach z organami podatkowymi, pomagamy naszym Klientom wychodzić obronną ręką z konfliktów z przedstawicielami aparatu skarbowego. Nie wahamy się wykorzystywać wszelkich dozwolonych prawem środków, broniąc naszych Klientów przed zakusami fiskusa. Jesteśmy gotowi doradzać i reprezentować ich na wszystkich etapach postępowań, a także występować w ich imieniu przed sądami administracyjnymi.

Przekonaj się, jak możemy pomóc i Tobie ZAPYTAJ O OFERTĘ
Przemysław POWIERZA

Przemysław POWIERZA

Tax Partner

+48 61 8515 766

Kontakt: Przemysław POWIERZA