Poland
Języki

Usługi

Wsparcie przy przejęciu firmy

Wsparcie przy przejęciu firmy

https://www.rsmpoland.pl/sites/default/files/2023-05/wsparcie-po-przejeciu-firmy.png
https://www.rsmpoland.pl/sites/default/files/2023-05/wsparcie-po-przejeciu-firmy_0.png

Jedną z możliwości rozwoju prowadzonego biznesu jest dynamiczne przyspieszenie poprzez akwizycje. Decyzje dotyczące kupna firmy są zwykle poparte chęcią osiągnięcia synergii lub konkretnego efektu finansowego (określonego zwrotu z inwestycji). Oferujemy kompleksowe wsparcie w procesie przejęcia firmy lub zorganizowanej części przedsiębiorstwa, maksymalizujące wartość transakcji i ograniczające potencjalne ryzyka.

Dowiedz się:

Dobry czas na kupno firmy

Decyzja o przejęciu innego biznesu może być efektem różnych uwarunkowań:

  • planowanego dynamicznego rozwoju, wynikającego z przyjętej strategii,
  • okazji do przeprowadzenia transakcji, wynikającej np. z koniunktury rynkowej, czy sytuacji branży,
  • inicjacji procesu przez sprzedającego lub jego doradcę.

Bez względu na powód, z jakiego planujesz przejęcie firmy, znajomość zasad, według których przebiega proces zakupu przedsiębiorstwa oraz wiedza na temat działań podejmowanych przez jego uczestników, istotnie wpłynie na sprawny przebieg transakcji oraz może zadecydować o ostatecznym sukcesie akwizycji.

Jak wspieramy w procesie przejęcia

Nasze doświadczenie obejmuje doradztwo na wszystkich etapach procesu buy-side. Skutecznie wspieramy przedsiębiorstwa, które oczekują poprowadzenia procesu kompleksowo, jak również tych kupujących, którzy mają już ustalone kryteria zakupowe, wytypowane konkretne cele do przejęcia lub są po wstępnych rozmowach ze sprzedającymi. Bez względu na moment zaangażowania nas do transakcji (do całości lub fragmentu prac), jesteśmy w stanie przeprowadzić działania odpowiadające konkretnej sytuacji, a dzięki temu skutecznie i efektywnie wspierać kupujących.

Etapy prac przy kupnie przedsiębiorstwa

Kompleksowa obsługa procesu przejęcia firmy obejmuje doradztwo biznesowe, prawne i podatkowe i zwyczajowo dzieli się na kilka etapów:

Opracowanie strategii akwizycji

Zakup innego przedsiębiorstwa to skomplikowany proces, w którym kluczem do sukcesu jest ułożenie odpowiedniej strategii, określenie parametrów, jakie powinien spełniać cel przejęcia, zaplanowanie właściwej struktury transakcji oraz uwzględnienie ogólnej sytuacji rynkowej (momentu wyjścia na rynek).

 

Wyszukiwanie potencjalnych targetów

Dogłębna analiza rynku podmiotów będących w kręgu zainteresowań kupującego pozwala na szybką i skuteczną identyfikację potencjalnych celów przejęcia. Na te potrzeby, na podstawie parametrów ustalonych wraz z kupującym, typujemy odpowiednie podmioty oraz przygotowujemy listę targetów. Wykorzystujemy w tym celu kontakty własne, posiadane baz danych oraz naszą szeroką, międzynarodową sieć biur RSM.

 

Kontaktowanie się z potencjalnymi targetami

Podejmujemy działania związane z rozpoznaniem zainteresowania i chęci przeprowadzenia ewentualnej transakcji wśród wcześniej wytypowanych podmiotów. Nasza aktywność odbywa się z zachowaniem wszelkich wcześniejszych ustaleń z kupującym, w tym z zachowaniem jego poufności.

 

Oszacowanie wartości targetu

Cena w transakcji jest jednym z najważniejszych elementów całego procesu, który będzie miał wpływ na ostateczny wynik inwestycji. Wyceny firm opracowujemy w oparciu o wieloletnią praktykę oraz zgodnie z powszechnie stosowanymi i akceptowanymi standardami wyceny przedsiębiorstw.

 

Wstępne negocjacje i list intencyjny

Prowadzimy wstępne rozmowy z potencjalnymi targetami, bierzemy udział w opracowaniu treści listu intencyjnego oraz przeprowadzamy szereg innych wymaganych działań:

Due diligence – przeprowadzamy badanie, którego efektem jest raport zawierający informacje o sytuacji biznesowej, finansowej oraz podatkowej badanego przedsiębiorstwa. Głównym celem badania due diligence jest zidentyfikowanie potencjalnych ryzyk oraz ich wpływu na wyniki finansowe targetu. Wnioski z due diligence mogą mieć istotny wpływ na proponowaną cenę nabycia lub na dalsze procedowanie transakcji.

Negocjacje warunków nabycia – przyszła umowa nabycia będzie zawierała liczne postanowienia i zobowiązania, w tym te dotyczące warunków zawieszających oraz ewentualnych odszkodowań, dlatego ważne jest, aby odpowiednio zabezpieczała pozycję kupującego. Dbamy o właściwe zrozumienie warunków transakcji przez zaangażowane strony, wybór optymalnej struktury dla jej przeprowadzenia oraz modelu rozliczenia, jak też o kształt ewentualnych warunków zawieszających.

Ustalenie ostatecznej strategii finansowania – pomagamy ułożyć optymalny sposób finansowania transakcji i wpieramy w negocjacjach z zewnętrznymi instytucjami finansującymi.

 

Zamknięcie transakcji

Wspieramy kupujących w końcowych negocjacjach oraz koordynujemy przebieg i uczestniczymy w spotkaniu, którego celem jest ostateczne przeniesienie własności przedmiotu transakcji.

 

Wsparcie po transakcji

Proces nabycia nie kończy się z momentem podpisania umowy przenoszącej własność przedmiotu transakcji. Wspieramy kupujących także w procesie integracji nowo nabytego przedsiębiorstwa.

Poznaj korzyści ze współpracy z RSM Poland

  • Uporządkujemy proces akwizycji, opracowując właściwą strategię i typując podmioty do przejęcia.
  • Zadbamy o bezpieczeństwo danych wrażliwych i poufność całej transakcji.
  • Odciążymy kupujących, umożliwiając im prowadzenie spraw operacyjnych w trakcie trwania procesu przejęcia.
  • Aktywnie wesprzemy w procesie negocjacji, dbając o minimalizację potencjalnych ryzyk.
  • Zapewnimy możliwość dotarcia do targetów z całego świata – dzięki globalnemu zasięgowi sieci RSM.

Napisz do nas

Uzupełnij formularz, a ekspert RSM skontaktuje się z Tobą

Przetwarzanie danych osobowych