Poland
Języki

Usługi

Ulga na ekspansję

Ulga na ekspansję

https://www.rsmpoland.pl/sites/default/files/2023-05/ulga-innovation-box-dla-it_1.png
https://www.rsmpoland.pl/sites/default/files/2023-05/ulga-innovation-box-dla-it_2.png

Ulga na ekspansję (inaczej ulga prowzrostowa) to mechanizm, który pozwala podatnikowi odliczyć od podstawy opodatkowania wydatki poniesione na zwiększanie sprzedaży.

Zwiększanie sprzedaży ma odbywać się przez poszukiwanie nowych rynków zbytu dla swoich produktów, osiągnięcie przychodów ze sprzedaży produktów dotychczas nieoferowanych ewentualnie wzrost przychodów ze sprzedaży produktów będących już w ofercie podatnika.

Tak, jak w przypadku ulgi na działalność B+R, wydatki te odliczane są dwukrotnie: po raz pierwszy jako koszty uzyskania przychodów, a następnie, po raz drugi, w ramach ulgi. W ten sposób przedsiębiorca może odliczyć dodatkowo maksymalnie 1 000 000 zł kosztów w roku podatkowym.

Do jakich podmiotów skierowana jest ta ulga podatkowa?

Ulga jest rozwiązaniem kierowanym do producentów. Wynika to z faktu, że celem ulgi na ekspansję jest zwiększenie sprzedaży produktów zdefiniowanych w ustawie jako rzeczy wytworzone przez podatnika. Zatem z ulgi i możliwości odliczenia poniesionych kosztów nie skorzystają podatnicy świadczący usługi.

Aby skorzystać z ulgi podatnik musi odnotować zwiększenie przychodów ze sprzedaży swoich produktów. Ustawa wskazuje, że podatnik będzie uprawniony do skorzystania z ulgi na ekspansję pod warunkiem, że w okresie dwóch lat podatkowych odnotuje:

 1. wzrost przychodów ze sprzedaży produktów (w stosunku do przychodów z tego tytułu) lub
 2. osiągnięcie przychodów ze sprzedaży produktów dotychczas nieoferowanych lub
 3. osiągnięcie przychodów ze sprzedaży produktów nieoferowanych w danym kraju).
   

Co interesujące, zwiększenie przychodów nie jest obwarowane żadnym progiem, który podatnik musi przekroczyć. Chodzi po prostu o osiągnięcie lub zwiększenie przychodów ze sprzedaży swoich produktów. Niemniej, ustawodawca zastrzega, że w ramach ulgi nie bierze pod uwagę zwiększenia sprzedaży w wyniku transakcji zawieranych z podmiotami powiązanymi.

Jakie koszty kwalifikowane podlegają odliczeniu?

Koszty, które podlegają odliczeniu w ramach ulgi, to koszty:

 1. uczestnictwa w targach – poniesione na bilety lotnicze, zakwaterowanie i wyżywienie dla pracowników oraz organizację miejsca wystawowego;
 2. działań promocyjno-informacyjnych – poniesione na ulotki, strony internetowe, publikacje prasowe itp.;
 3. dostosowania opakowań do wymagań kontrahentów;
 4. przygotowania dokumentacji do sprzedaży – dotyczącej np. certyfikacji towarów lub rejestracji znaków towarowych;
 5. przygotowania dokumentacji do przetargów i ofert.
   

Podatnik nie może dokonać odliczenia poniesionych kosztów w przypadku kosztów związanych z działalnością strefową zwolnioną z podatku dochodowego. Ponadto nie można odliczyć kosztów zwróconych lub odliczonych od podstawy opodatkowania.

W przypadku, gdy kwota odliczenia przewyższa dochód osiągnięty przez podatnika (ulgę można rozliczyć przez sześć kolejnych lat. Jeżeli podatnik nie spełni warunków nowej ulgi, będzie musiał ją zwrócić.

Co doradcy podatkowi RSM Poland mogą dla Państwa zrobić w zakresie wdrożenia ulgi na ekspansję?

Specjaliści RSM Poland posiadają praktyczne doświadczenie w doradztwie z zakresu ulg w CIT. Dzięki temu oferujemy przedsiębiorcom kompleksowe wsparcie w zakresie wdrożenia ulgi. Aby pomóc w uzyskaniu nowej ulgi będziemy ściśle współpracować z Państwem oraz między innymi:

 • zweryfikujemy prowadzoną i planowaną działalność, aby ustalić, czy podatnik spełnia warunki ulgi;
 • określimy koszty podlegające rozliczeniu i określimy ich wysokość;
 • przeprowadzimy analizę dokumentacji uzasadniającej prawo do skorzystania z ulgi oraz wypełnimy pozostałe obowiązki formalne;
 • wystąpimy z wnioskiem o wydanie indywidualnej interpretacji podatkowej w celu maksymalnego zabezpieczenia bezpiecznego wdrożenia ulgi;

Sprawdź, czy ulga na ekspansję dotyczy Twojego przedsiębiorstwa. Skorzystaj z wiedzy i doświadczenia ekspertów RSM Poland i odzyskaj dzięki nam część poniesionych przez Twoją firmę wydatków na zwiększanie sprzedaży.

Napisz do nas

Uzupełnij formularz, a ekspert RSM skontaktuje się z Tobą

Przetwarzanie danych osobowych