Poland
Języki

Usługi

IPO – doradztwo przy wprowadzaniu spółki na giełdę

IPO – doradztwo przy wprowadzaniu spółki na giełdę

https://www.rsmpoland.pl/sites/default/files/2023-05/finansowanie_1.png
https://www.rsmpoland.pl/sites/default/files/2023-05/finansowanie_2.png

Debiut przedsiębiorstwa na giełdzie jest nie tylko sposobem na pozyskanie kapitału koniecznego do dalszego rozwoju firmy. Zazwyczaj przyczynia się również do wzrostu rozpoznawalności marki przedsiębiorstwa i jego produktów. Rosnący prestiż nie pozostaje bez wpływu na wymierne efekty prowadzonej działalności gospodarczej.

RSM Poland oferuje podmiotom pragnącym zadebiutować na rynku publicznym usługi doradcze, skoncentrowane w szczególności na przygotowaniu finansowej części wymaganej dokumentacji.

Proponujemy Państwu:

  • badanie sprawozdań finansowych – jednostkowych i skonsolidowanych – sporządzonych zgodnie z polskimi standardami rachunkowości oraz MSR/MSSF;
  • przekształcenie sprawozdania finansowego wg wymogów MSR/MSSF;
  • przygotowanie lub weryfikację informacji finansowych pro forma oraz prognoz finansowych;
  • pomoc przy sporządzeniu części finansowej prospektu emisyjnego lub badanie poprawności danych finansowych zawartych w prospekcie;
  • opracowanie polityki rachunkowości wg MSR/MSSF oraz doradztwo przy jej wdrożeniu;
  • opracowanie wzorca sprawozdania finansowego wg MSR/MSSF;
  • wycenę przedsiębiorstwa na potrzeby ustalenia ceny emisyjnej akcji.

Wprowadzanie spółki na giełdę przeprowadzone w odpowiedni sposób i w dobrym momencie może być efektywnym sposobem rozwoju firmy. Ważnym czynnikiem udanego IPO jest przeprowadzenie go przy wsparciu zewnętrznych doradców, którzy zadbają o prawne i organizacyjne zagadnienia procesu.

 

Napisz do nas

Uzupełnij formularz, a ekspert RSM skontaktuje się z Tobą

Przetwarzanie danych osobowych