RSM Poland
Języki

Języki

IPO – doradztwo przy wprowadzaniu spółki na giełdę

Debiut przedsiębiorstwa na giełdzie jest nie tylko sposobem na pozyskanie kapitału koniecznego do dalszego rozwoju firmy. Zazwyczaj przyczynia się również do wzrostu rozpoznawalności marki przedsiębiorstwa i jego produktów. Rosnący prestiż nie pozostaje bez wpływu na wymierne efekty prowadzonej działalności gospodarczej.

RSM Poland oferuje podmiotom pragnącym zadebiutować na rynku publicznym usługi doradcze, skoncentrowane w szczególności na przygotowaniu finansowej części wymaganej dokumentacji.

Przekonaj się, jak możemy pomóc i Tobie ZAPYTAJ O OFERTĘ

Proponujemy Państwu:

  • badanie sprawozdań finansowych – jednostkowych i skonsolidowanych – sporządzonych zgodnie z polskimi standardami rachunkowości oraz MSR/MSSF;
  • przekształcenie sprawozdania finansowego wg wymogów MSR/MSSF;
  • przygotowanie lub weryfikację informacji finansowych pro forma oraz prognoz finansowych;
  • pomoc przy sporządzeniu części finansowej prospektu emisyjnego lub badanie poprawności danych finansowych zawartych w prospekcie;
  • opracowanie polityki rachunkowości wg MSR/MSSF oraz doradztwo przy jej wdrożeniu;
  • opracowanie wzorca sprawozdania finansowego wg MSR/MSSF;
  • wycenę przedsiębiorstwa na potrzeby ustalenia ceny emisyjnej akcji.

Wprowadzanie spółki na giełdę przeprowadzone w odpowiedni sposób i w dobrym momencie może być efektywnym sposobem rozwoju firmy. Ważnym czynnikiem udanego IPO jest przeprowadzenie go przy wsparciu zewnętrznych doradców, którzy zadbają o prawne i organizacyjne zagadnienia procesu.

 

Piotr STASZKIEWICZ

Piotr STASZKIEWICZ

Audit Partner

+48 61 8515 766

Kontakt: Piotr STASZKIEWICZ