Poland
Języki

Zaktualizowano 31 października 2022 r.

 

Spis treści

Wprowadzenie
Kontakt z Administratorem danych
Zakres danych
Cel przetwarzania danych osobowych
Prawa osób, których dane dotyczą
Przekazywanie danych osobowych.
Usługodawcy
Bezpieczeństwo
Ochrona Twoich informacji
Linki do stron trzecich
Czas przechowywania danych osobowych
Nieletni
Media społecznościowe
Usługi międzynarodowe i transfer danych
Powiązane Polityki
Skargi
Zmiany Polityki Prywatności
Pliki Cookies

 

Wprowadzenie

RSM Poland świadczy usługi jako jedna z niezależnych firm członkowskich sieci RSM na całym świecie. Należy pamiętać, że każda firma członkowska sieci RSM jest niezależnym przedsiębiorstwem księgowym i konsultingowym, które działa na własną rękę. RSM to nazwa handlowa używana przez członków sieci RSM. Sieć RSM sama w sobie nie jest odrębnym podmiotem prawnym w żadnej jurysdykcji na świecie. Lista wszystkich członków sieci RSM jest dostępna pod linkiem: https://www.rsm.global/mena.

Niniejsza Polityka Prywatności opisuje zasady gromadzenia i wykorzystywania danych osobowych przez RSM Poland oraz prawa przysługujące osobom, których dane dotyczą w zakresie danych osobowych. Ponadto, niniejsza Polityka Prywatności określa praktyki ochrony prywatności dotyczące witryny www.rsmpoland.pl i wyjaśnia, w jaki sposób informacje są gromadzone i wykorzystywane za pośrednictwem tej witryny.

Polityki prywatności dla witryn krajowych członków sieci RSM mogą różnić się od niniejszej Polityki prywatności, zawierać dodatkowe informacje lub podlegać odrębnym przepisom i wymaganiom prawnym.

Jeśli masz pytania lub wątpliwości dotyczące informacji o ochronie prywatności na lokalnych stronach członków sieci RSM, prosimy o kontakt z biurem wykonawczym RSM International Limited pod adresem 50 Cannon Street, London EC4N 6JJ. tel. 0207 6011080.

Polityka Prywatności RSM Poland została opracowana i jest na bieżąco aktualizowana przez RSM Poland Audyt Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, 61-555 Poznań, ul. Droga Dębińska 3B, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań-Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000970982, NIP: 7781428037, o kapitale zakładowym 1 000 000,00 PLN.

Kontakt z Administratorem danych

Administratorem danych jest RSM Poland działające w Polsce pod firmą RSM Poland Audyt Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, 61-555 Poznań, ul. Droga Dębińska 3B, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań-Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000970982, NIP: 7781428037, o kapitale zakładowym 1 000 000,00 PLN

Można się z nami skontaktować:

 • Wysyłając wiadomość na adres e-mail: office@rsmpoland.pl  lub gdpr@rsmpoland.pl. W sprawach związanych z rekrutacją prosimy o kontakt pod adresem e-mail: praca@rsmpoland.pl.
 • Wysyłając list na adres RSM Poland: ul. Droga Dębińska 3B, 61-555 Poznań.
 • Poprzez formularz kontaktowy dostępny na stronie internetowej w zakładce kontakt.

Preferowanym sposobem kontaktowania się z nami w sprawach związanych z ochroną danych osobowych jest poczta e-mail.

W celu poprawnego zidentyfikowania prosimy, aby za każdym razem podali Państwo swoje imię, nazwisko, numer telefonu, a jeżeli są Państwo uprawnieni do reprezentacji, także nazwę podmiotu, w imieniu którego Państwo występowali lub występują. W razie wątpliwości związanych z identyfikacją możemy poprosić Państwa o podanie dodatkowych danych lub informacji.

W szczególnie uzasadnionych przypadkach, wynikających z obowiązujących przepisów prawa lub zawartych umów, administratorem Państwa danych osobowych może być również: 

RSM Poland Technology sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, 00-189 Warszawa, ul. Inflancka 4, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000627716, NIP: 5252669099, o kapitale zakładowym 500 000,00 PLN

RSM Poland Fiscal Representations sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, 61-555 Poznań, ul. Droga Dębińska 3B, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000415584, NIP: 7831687457, o kapitale zakładowym 15 000,00 PLN

RSM Poland Legal sp. z o.o. siedzibą w Poznaniu, 61-555 Poznań, ul. Droga Dębińska 3B, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań-Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000464248, NIP: 5252556366, o kapitale zakładowym 105 000,00 PLN

 

Zakres danych

W niniejszej Polityce Prywatności „dane osobowe” oznaczają informacje o osobie fizycznej, którą można bezpośrednio lub pośrednio zidentyfikować, w szczególności na podstawie identyfikatora takiego jak imię i nazwisko, numer identyfikacyjny, dane o lokalizacji lub identyfikator internetowy. Dane osobowe odnoszą się także do jednego lub kilku szczególnych czynników określających fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość osoby fizycznej.

RSM Poland może gromadzić następujące typy danych osobowych:

Informacje przekazane przez Państwa

RSM Poland zbiera dane osobowe otrzymane od Państwa, które mogą zawierać: (i) informacje kontaktowe, takie jak imię i nazwisko, nazwa firmy, stanowisko, adres pocztowy, adres e-mail i numer telefonu; (ii) dodatkowe informacje osobiste, takie jak płeć, wiek, data urodzenia, narodowość, przynależność do stowarzyszeń zawodowych i numery rejestracyjne; (iii) komentarze, pytania i prośby wysłane przez klienta; (iv) dane logowania, w tym, jeśli ma to zastosowanie, informacje na temat konta w mediach społecznościowych; (v) informacje na temat preferencji klienta, np. preferowana metoda kontaktu i zakres usług.

Informacje gromadzone automatycznie z Państwa urządzeń:

Informacje o urządzeniu i przeglądarce. RSM Poland może gromadzić dane techniczne urządzenia klienta, takie jak typ urządzenia, rodzaj przeglądarki internetowej, adres IP, system operacyjny oraz identyfikator urządzenia. RSM Poland pobiera te informacje automatycznie z urządzenia i przeglądarki internetowej przy użyciu ciasteczek i pokrewnych technologii.

Informacje na temat sposobu komunikacji z nami. RSM Poland może gromadzić informacje techniczne dotyczące sposobu korzystania przez użytkowników z witryny internetowej RSM Poland. RSM Poland gromadzi te informacje przy użyciu ciasteczek i pokrewnych technologii.

Ciasteczka i technologie pokrewne: „Ciasteczko” to plik z informacjami zapisywany w urządzeniu podczas wizyty na stronie internetowej. Ciasteczka i technologie pokrewne podnoszą komfort użytkownika poprzez zapisywanie jego preferencji, personalizowanie sposobu przeglądania stron i czasami umożliwianie dostarczania reklam odpowiadających jego zainteresowaniom.

 

Cel przetwarzania danych osobowych

RSM Poland przetwarza dane osobowe w różnych celach. Bezpośrednio gromadzimy dane osobowe m.in. od klientów, którzy zlecają nam przygotowanie swojego zeznania podatkowego, od użytkowników odwiedzających witrynę www.rsmpoland.com oraz od osób ubiegających się o pracę w RSM Poland, które prześlą nam swoją aplikację, korzystając z zakładki „Aplikuj” na stronie internetowej RSM Poland. Ponadto przetwarzamy dane osobowe w kontekście świadczenia profesjonalnych usług na rzecz pracodawcy lub usługodawcy osoby, której dane dotyczą, na przykład podczas przeprowadzania audytu jednostki lub działu w organizacji, w której pracuje osoba, której dane dotyczą. Uzyskujemy również dane osobowe z publicznie dostępnych źródeł, takich jak LinkedIn.

Kategorie osób, których dane możemy przetwarzać to m.in.:

 • Osoby odwiedzające stronę www.rsmpoland.pl
 • Klienci
 • Osoby fizyczne, których dane osobowe uzyskujemy w związku ze świadczeniem usług na rzecz naszych klientów
 • Baza kontaktów w naszych systemach zarządzania relacjami z klientami (CRM)
 • Uczestnicy spotkań, konferencji, wydarzeń i webinariów organizowanych przez RSM
 • Osoby korzystające z naszych aplikacji
 • Osoby odwiedzające nasze strony w mediach społecznościowych oraz korzystające z wtyczek i narzędzi mediów społecznościowych (social media)
 • Osoby prowadzące korespondencję e-mailową z RSM Poland
 • Osoby ubiegające się o pracę – kandydaci do pracy w RSM Poland
 • Alumni
 • Dostawcy
 • Osoby subskrybujące Newsletter RSM Poland
 • Osoby odwiedzające biura RSM Poland

 

Prawa osób, których dane dotyczą

Na podstawie przepisów RODO mogą Państwo efektywne zarządzać swoimi danymi osobowymi, w tym realizować następujące prawa:

 • Zrealizować swoje prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych lub zażądania usunięcia danych osobowych (w określonych okolicznościach i zgodnie z obowiązującymi przepisami).
 • Zrealizować swoje prawo do poprawnej informacji (prawo dostępu do danych oraz prawo do sprostowania danych), czyli edytować swoje adresy, swoje dane osobowe, a także zmienić swoje hasło.
 • Zrealizować swoje prawo do bycia zapomnianym, czyli po prostu zażądać usunięcia swoich danych (w określonych okolicznościach i zgodnie z obowiązującymi przepisami).
 • Zrealizować swoje prawo do bycia informowanym, poprzez możliwość zapoznania się z podstawowymi informacjami o przetwarzaniu przez RSM Poland danych osobowych.
 • Zrealizować swoje prawo do bycia powiadomionym, gdyby w naszym systemie zdarzyło się naruszenie danych, powinni Państwo zostać powiadomieni w ciągu 72 godzin. 
 • Zrealizować swoje prawo do ograniczenia przetwarzania danych, jeżeli chcą Państwo, abyśmy zaprzestali przetwarzania danych osobowych powiązanych z Państwa kontem.

 

Rekomendowanym i najszybszym sposobem wykonywania Państwa praw jest skorzystanie z poczty e-mail pod wskazany przez Administratora adres. Niemniej, dołożymy wszelkich starań, aby zrealizować Państwa wnioski, które wpłyną w każdej innej formie, w tym w formie papierowej.

W przypadku złożenia wniosku w innej formie zastrzegamy sobie prawo do weryfikacji Państwa tożsamości. Brak skutecznego zweryfikowania Państwa tożsamości z powodów, za których powstanie ponoszą Państwo odpowiedzialność oznacza brak realizowania przez nas złożonego wniosku, o czym zostaną Państwo poinformowani w sposób niezwłoczny.

Złożenie wniosku w innej formie niż poczta e-mail może przedłużyć czas udzielenia odpowiedzi do 30 dni. W przypadkach obiektywnie skomplikowanych, tj. wymagających po naszej stronie dużego nakładu pracy powyższy termin może ulec przedłużeniu do dwóch miesięcy, o czym zostaną Państwo niezwłocznie poinformowani.

 

Przekazywanie danych osobowych

RSM Poland nie będzie ujawniać Państwa danych osobowych z wyłączeniem następujących przypadków:

 • RSM Poland może udostępniać Państwa dane osobowe innym podmiotom, włączając w to podmioty mające siedzibę w innych krajach Unii Europejskiej. W takim przypadku podmioty, które otrzymały dane będą się nimi posługiwać w sposób zgodny z niniejszą Polityką i wszelkimi obowiązującymi wytycznymi dotyczącymi prywatności oraz przepisami prawa dotyczącymi ochrony prywatności i danych.
 • RSM Poland może udostępniać dane osobowe klientów podmiotom trzecim, z którymi współpracuje w celu świadczenia usług wsparcia. Podmioty trzecie są zobowiązane do używania otrzymanych od nas danych osobowych wyłącznie w celu świadczenia usług w imieniu RSM Poland i przetwarzania tych danych osobowych zgodnie z obowiązującymi przepisami dotyczącymi ochrony prywatności i danych osobowych.
 • W niektórych przypadkach, RSM Poland może udostępniać dane osobowe podmiotom trzecim współpracującym z RSM Poland w zakresie wsparcia dostarczania usług RSM Poland do klientów. W takich przypadkach od partnerów biznesowych, którzy otrzymują od nas te dane osobowe, wymagamy, aby posługiwali się nimi w sposób zgodny z niniejszą Polityką Prywatności i wszelkimi obowiązującymi wytycznymi dotyczącymi prywatności oraz przepisami prawa dotyczącymi ochrony danych.
 • RSM Poland może też udostępniać dane osobowe klientów podmiotom trzecim, jeśli w dobrej wierze uzna to za konieczne: (i) w celu przestrzegania przepisów prawa, zarządzeń, orzeczeń sądowych i innych wymogów prawnych; (ii) w celu wykrywania i udaremniania oszustw, przypadków naruszenia praw własności intelektualnej, przypadków naruszenia postanowień zawartych z nami porozumień lub umów, przypadków naruszenia prawa lub innych niewłaściwych sposobów użycia witryny RSM Poland, usług RSM Poland oraz reagowania w przypadku ich wystąpienia; (iii) aby chronić prawa własności RSM Poland oraz zdrowie, bezpieczeństwo, dobra i prawa własności klientów i innych osób; (iv) w innych tego typu sytuacjach. Jeśli dojdzie do takiego zdarzenia, podejmiemy wszelkie kroki niezbędne do ochrony Państwa danych osobowych.
 • RSM Poland może udostępniać dane osobowe swoich klientów podmiotom trzecim w związku ze sprzedażą, zakupem, fuzją, restrukturyzacją, likwidacją lub rozwiązaniem RSM Poland bądź jednostki biznesowej RSM Poland albo w innych okolicznościach tego rodzaju. Jeśli dojdzie do takiego zdarzenia, podejmiemy wszelkie kroki niezbędne do ochrony Państwa danych osobowych.
 • RSM Poland może udostępniać dane osobowe za zgodą lub na wniosek podmiotu danych.

 

RSM Poland może udostępniać zanonimizowane lub zagregowane informacje wewnętrznie i podmiotom trzecim w dowolnym celu. Informacje takie nie pozwalają na identyfikację osób.

 

Usługodawcy

Przekazujemy lub ujawniamy gromadzone przez nas dane osobowe zewnętrznym dostawcom usług wsparcia (oraz ich podmiotom zależnym i stowarzyszonym), którzy są przez nas angażowani do wspierania naszych wewnętrznych procesów pomocniczych. Na przykład, angażujemy dostawców usług wsparcia w celu zapewnienia (i) ogólnej obsługi biurowej, w tym drukowania, tworzenia dokumentów i zarządzania nimi, archiwizacji i usług tłumaczeniowych; (ii) wsparcia w zakresie księgowości, finansów i fakturowania; (iii) funkcji IT, w tym zarządzania systemami i ich bezpieczeństwa, przechowywania danych, analizy, aplikacji biznesowych, poczty głosowej i replikacji systemów w celu zapewnienia ciągłości działania/odzyskania danych po awarii; oraz (iv) kontroli konfliktów, zarządzania ryzykiem i przeglądów jakości.

Zgodnie z naszą polityką korzystamy wyłącznie z usług zewnętrznych dostawców pomocy technicznej, którzy są zobowiązani do zachowania odpowiedniego poziomu ochrony danych, bezpieczeństwa i poufności, oraz którzy przestrzegają wszelkich obowiązujących wymogów prawnych dotyczących przekazywania danych osobowych poza jurysdykcję, w której zostały one pierwotnie zebrane. W przypadku danych gromadzonych w Europejskim Obszarze Gospodarczym (EOG) lub dotyczących osób, których dane dotyczą w EOG, RSM Poland wymaga odpowiedniego mechanizmu przekazywania danych, jeśli jest to konieczne do zachowania zgodności z obowiązującym prawem.

 

Bezpieczeństwo

Dane osobowe będą przechowywane głównie w bazach danych RSM Poland lub bazach danych należących do dostawców usług RSM Poland. RSM Poland podejmuje wszelkie właściwe kroki, w drodze umów lub inne, w celu zapewnienia należytej ochrony danych osobowych ujawnianych stronom trzecim lub przekazywanych do innych krajów.

RSM Poland podejmuje odpowiednie środki zapewniające poufność, bezpieczeństwo i integralność posiadanych danych osobowych. Dokładamy wszelkich starań, aby chronić Państwa dane osobowe przed nieuprawnionym ujawnieniem, użyciem w niewłaściwym celu lub zmianą, tak jak w przypadku wszystkich sieci komputerowych podłączonych do Internetu, nie możemy zagwarantować całkowitego bezpieczeństwa informacji przekazywanych przez Internet i nie odpowiadamy za naruszenia bezpieczeństwa, na które, w racjonalnym zakresie nie mieliśmy wpływu.

 

Ochrona Twoich informacji

Dane przesyłane do nas za pomocą formularzy na Stronie są szyfrowane w transmisji.

Niestety przesyłanie informacji przez Internet nie jest całkowicie bezpieczne. Wszelkie wiadomości wysyłane do nas pocztą elektroniczną mogą nie być bezpieczne. Zalecamy, aby nie wysyłać do RSM Poland żadnych poufnych informacji pocztą elektroniczną. Jeśli zdecydujesz się przesłać nam jakiekolwiek poufne informacje pocztą elektroniczną, robisz to na własne ryzyko ze świadomością, że osoba trzecia może przechwycić te informacje. Instrukcje wysłane przez Ciebie za pośrednictwem poczty elektronicznej i do Witryny są przetwarzane wyłącznie na Twoje ryzyko.

 

Linki do stron trzecich

Od czasu do czasu zamieszczamy w Witrynie łącza do stron trzecich spoza sieci RSM. Udostępnienie łącza nie oznacza, że ​​popieramy lub aprobujemy politykę tej witryny dotyczącą prywatności odwiedzających. Przed skorzystaniem z takiej witryny lub przesłaniem do niej jakichkolwiek danych osobowych należy zapoznać się z oświadczeniem o ochronie prywatności zamieszczonym na tej witrynie.

 

Czas przechowywania danych osobowych

Czas przechowywania danych osobowych zależy od ich przeznaczenia i sposobu ich używania. Czas przechowywania niektórych typów danych regulują odpowiednie przepisy prawa. Pozostałe dane przechowujemy nie dłużej niż potrzeba do realizacji celu, w którym zostały zgromadzone.

 

Nieletni

Witryna RSM Poland nie jest nieodpowiednia dla dzieci poniżej 13 roku życia. RSM Poland nie zabiega świadomie o informacje ani nie gromadzi informacji od dzieci ani o dzieciach poniżej 13-go roku życia lub innego minimalnego wieku określonego przez przepisy prawa z wyjątkiem przypadków dozwolonych przez obowiązujące prawo.

 

Media społecznościowe

Niniejsza Polityka Prywatności ma również zastosowanie w przypadku uczestniczenia w blogach, forach i platformach mediów społecznościowych obsługiwanych przez RSM Poland („Platformy mediów społecznościowych”), które Ci udostępniamy. Głównym celem platform mediów społecznościowych jest ułatwienie i umożliwienie udostępniania treści. RSM Poland nie ponosi jednak odpowiedzialności za udostępnianie danych osobowych na platformach mediów społecznościowych, które są następnie niewłaściwie wykorzystywane lub w inny sposób przywłaszczane przez innego użytkownika.

RSM Poland może również udostępniać łącza do innych platform mediów społecznościowych utrzymywanych na osobnych serwerach przez osoby lub organizacje, nad którymi RSM Poland nie ma kontroli. RSM Poland nie składa żadnych oświadczeń ani gwarancji dotyczących dokładności lub jakiegokolwiek innego aspektu informacji znajdujących się na takich serwerach. Łącza do witryny internetowej osoby trzeciej nie należy interpretować jako poparcia przez RSM Poland osoby lub firmy, a także jej witryny, produktów i usług. RSM Poland nie składa żadnych oświadczeń ani gwarancji dotyczących sposobu przechowywania lub wykorzystywania danych użytkownika na serwerach stron trzecich. Zalecamy zapoznanie się z Polityką prywatności każdej strony internetowej strony trzeciej połączonej z niniejszą Witryną, aby ustalić, jak wykorzystuje ona Twoje dane osobowe. Wdrożyliśmy również wtyczki społecznościowe z platform mediów społecznościowych na stronie internetowej www.rsmpoland.pl. Jeżeli w Witrynie pojawi się odpowiednia wtyczka społecznościowa, przeglądarka odwiedzająca Witrynę nawiąże bezpośrednie połączenie z serwerami platformy mediów społecznościowych. Serwery te rozpoznają, że odwiedzasz tę Witrynę. Jeśli jesteś członkiem odpowiedniej platformy mediów społecznościowych i jesteś zalogowany podczas odwiedzania tej witryny, informacje zostaną przydzielone przez platformę mediów społecznościowych do Twojego osobistego konta w mediach społecznościowych. Klikając odpowiednią ikonę wtyczki na Stronie (np. przycisk „Lubię to”), informacje te zostaną udostępnione na Twoim osobistym koncie użytkownika platformy mediów społecznościowych. Odwiedź Informację o ochronie prywatności odpowiedniego dostawcy platformy mediów społecznościowych, aby dowiedzieć się więcej o swoich prawach i wyborach.

 

Usługi międzynarodowe i transfer danych

Za Twoją zgodą lub tam, gdzie jest to dozwolone przez obowiązujące przepisy dotyczące ochrony danych, informacje dostarczone za pośrednictwem Witryny będą przechowywane i wykorzystywane przez RSM Poland w lokalizacjach i systemach odpowiednich członków sieci RSM w innych jurysdykcjach na całym świecie. Mogą być również przechowywane i wykorzystywane przez dostawców usług RSM Network, którzy przetwarzają dane osobowe w naszym imieniu i którzy mogą znajdować się na całym świecie.

Możemy przekazać Twoje dane osobowe poza EOG w celu ich przechowywania, w związku z skierowaniem Cię do lokalnego członka RSM, który może dostarczyć towary lub usługi, o które prosisz w celu zawarcia lub realizacji umowy z Tobą, lub w związku z umożliwieniem usługi wsparcia, które mają być świadczone w naszym uzasadnionym interesie wynikającym z wykorzystania przez nas Twoich danych osobowych, jak opisano w niniejszej Polityce Prywatności. Możemy w inny sposób przekazywać Twoje dane osobowe, jeśli jesteśmy do tego prawnie zobowiązani lub w celu ułatwienia działania międzynarodowej sieci RSM, jeśli leży to w naszym uzasadnionym interesie i doszliśmy do wniosku, że nie są one nadrzędne w stosunku do Twoich praw.

Jeżeli takie dane osobowe są przetwarzane w innym kraju, w niektórych przypadkach kraj ten może mieć niższy poziom ochrony danych niż kraj pochodzenia (na przykład, gdy dane osobowe są gromadzone i przetwarzane w UE/EOG i wykorzystywane lub przechowywane w kraju spoza UE/EOG, kraj spoza UE/EOG może mieć niższy poziom ochrony danych niż kraje należące do UE/EOG). W takich przypadkach RSM Poland będzie dążyć do zapewnienia odpowiedniego poziomu ochrony danych, np. opierając się na stwierdzeniu Komisji Europejskiej adekwatności transferów do niektórych krajów: https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/data-transfers-outside-eu/adequacy-protection-personal-data-non-eu-countries_en lub wykorzystując uznany mechanizm adekwatności prawnej, w tym transfery podlegające ważnej certyfikacji tarczy prywatności lub transfery podlegające standardowym klauzulom umownym dotyczącym przekazywania danych osobowych między administratorami oraz między administratorami a podmiotami przetwarzającymi https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/data-transfers-outside-eu/model-contracts-transfer-personal-data-third-countries_en.

 

Powiązane Polityki

Poniższe dokumenty zawierają dodatkowe informacje na temat praktyk w zakresie ochrony prywatności w RSM i RSM Poland:

- https://www.rsmpoland.pl/pl/polityka-prywatnosci-chmury-rsm
- https://www.rsm.global/privacy-notice

 

Skargi

W przypadku podejrzenia, że RSM Poland narusza przepisy dotyczące ochrony prywatności lub jakiekolwiek inne regulacje możesz skontaktować się z pracownikiem RSM Poland, z którym zwykle współpracujesz

W uzasadnionych przypadkach możesz złożyć skargę do organu nadzoru – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).

 

Zmiany Polityki Prywatności

Co jakiś czas będziemy aktualizować niniejszą Politykę Prywatności, aby uwzględniała ona zmiany dotyczące naszych praktyk i usług. W przypadku opublikowania zmian w treści niniejszej Polityki prywatności zmienimy „datę ostatniej aktualizacji” podaną na górze tego dokumentu. Jeżeli dokonamy istotnych zmian sposobu gromadzenia, wykorzystywania i udostępniania danych osobowych, poinformujemy Pana/Panią o tym, zamieszczając na naszej stronie internetowej informację o zmianach. Zalecamy sprawdzanie zawartości tej strony w regularnych odstępach czasu, aby dowiedzieć się o zmianach w treści niniejszej Polityki Prywatności.

 

Pliki Cookies

1. Co to jest plik cookie?

Plik cookie to mały plik tekstowy, który często zawiera unikalny identyfikator, który jest wysyłany do komputera lub urządzenia podczas odwiedzania witryny internetowej.

Każda witryna internetowa może wysłać własny plik cookie do Twojej przeglądarki, jeśli pozwalają na to preferencje Twojej przeglądarki, ale w celu ochrony Twojej prywatności Twoja przeglądarka zezwala witrynie tylko na dostęp do plików cookie, które już Ci wysłała, a nie do plików cookie przesłanych Ci przez inne witryny. Wiele witryn robi to za każdym razem, gdy użytkownik odwiedza ich witrynę w celu śledzenia przepływów ruchu online.

Używamy plików cookie, aby poprawić jakość Witryny i usług oraz poprawić komfort przeglądania. Niektóre pliki cookie, których używamy, działają tylko na czas trwania Twojej sesji internetowej i wygasają po zamknięciu przeglądarki internetowej. Inne są używane, gdy na przykład zapisujemy informacje, o które poprosił sam użytkownik (takie jak preferencje językowe) i mogą być przechowywane przez dłuższy czas.  

2. W jaki sposób RSM Poland wykorzystuje pliki cookie?

Pliki cookie służą wyłącznie do rejestrowania zagregowanych danych dotyczących korzystania z Witryny, w tym szczegółów odwiedzin, takich jak przeglądane strony i zasobów, do których uzyskujesz dostęp. Takie informacje obejmują również dane o ruchu, dane o lokalizacji i inne dane komunikacyjne, z których wszystkie służą nam do ulepszania Witryny, a tym samym zapewniają lepsze wrażenia użytkownika. Niektóre pliki cookie są ustawiane przez nas, a niektóre przez strony trzecie świadczące usługi w naszym imieniu.

Używamy następujących rodzajów plików cookie:

 • Niezbędne pliki cookie: umożliwiają poruszanie się po Witrynie, zarządzanie sesją logowania, dzięki czemu można łatwo przechodzić z jednej strony w Witrynie na drugą, a żądania stron są ładowane w sposób płynny i bezpieczny.
 • Analityczne pliki cookie: zbierają informacje statystyczne o tym, w jaki sposób korzystasz z Witryny, abyśmy mogli ulepszać Witrynę, pamiętają również, że korzystałeś z Witryny wcześniej; oznacza to, że możemy zidentyfikować liczbę unikalnych użytkowników, które otrzymujemy w różnych częściach Witryny. Korzystamy z usługi Google Analytics, która opiera się na plikach cookie, aby analizować sposób korzystania z Witryny przez odwiedzających i generować raporty statystyczne. Informacje te będą zazwyczaj przesyłane i przechowywane przez Google na serwerach w Stanach Zjednoczonych. Zobacz „Jak kontrolować i usuwać pliki cookie” poniżej, aby uzyskać informacje o tym, jak możesz dokonać wyboru w zakresie gromadzenia i wykorzystywania tych danych.
 • Funkcjonalne pliki cookie zapamiętują informacje, o które nas poprosiłeś (takie jak preferencje językowe) i będą działać przez dłuższy czas.
 • Retargetujące pliki cookie i sygnały nawigacyjne witryny: RSM Poland okazjonalnie reklamuje się w witrynach internetowych osób trzecich i korzysta z usług świadczonych przez Google, w tym usług AdSense i Doubleclick do zarządzania i umieszczania reklam. Usługodawcy umieszczają plik cookie na Twoim urządzeniu, a to umożliwia nam od czasu do czasu śledzenie sukcesu naszych kampanii reklamowych za pomocą technologii identyfikacji odwiedzających, takiej jak „sygnały nawigacyjne” lub „znaczniki akcji”, które zliczają odwiedzających do Witryny po obejrzeniu banera reklamowego RSM Poland w witrynie osoby trzeciej. Nie używamy tej technologii w celu uzyskania dostępu do Twoich danych osobowych i jest ona wykorzystywana wyłącznie do tworzenia zagregowanych statystyk dotyczących odwiedzających, którzy odwiedzają Witrynę oraz do mierzenia skuteczności naszych reklam.

 

Ta Witryna nie używa plików cookie w celu zapewnienia użytkownikom żadnych ukierunkowanych zachowań lub reklam opartych na zainteresowaniach za pośrednictwem Witryny. Aby uzyskać więcej informacji na temat plików cookie opartych na zainteresowaniach i kontroli korzystania z tych plików cookie, odwiedź stronę www.youronlinechoices.com

3. Jak kontrolować i usuwać pliki cookie

RSM Poland nie wykorzystuje plików cookie do gromadzenia informacji umożliwiających identyfikację użytkownika.

Możesz zapobiec gromadzeniu opisanych powyżej danych analitycznych i retargetingowych, które są generowane przez pliki cookie przez Google, a także przetwarzaniu tych danych przez Google, pobierając i instalując wtyczkę do przeglądarki dostępną pod następującym linkiem [ https://tools.google.com/dlpage/gaoptout ] .

Większość przeglądarek internetowych automatycznie akceptuje pliki cookie, ale jeśli wolisz, możesz ustawić przeglądarkę tak, aby akceptowała wszystkie nowe pliki cookie, powiadamiała Cię o otrzymaniu nowego pliku cookie lub całkowicie wyłączyła pliki cookie. Jeśli chcesz ograniczyć lub zablokować pliki cookie używane w Witrynie lub jakiejkolwiek innej witrynie, możesz to zrobić za pomocą ustawień przeglądarki. Aby dowiedzieć się, jak to zrobić, skorzystaj z funkcji pomocy w swojej przeglądarce, ponieważ każde urządzenie może posiadać swoje indywidualne zasady.

Należy pamiętać, że blokując lub usuwając pliki cookie w Witrynie, możesz nie być w stanie w pełni korzystać z funkcjonalności Witryny.

4. Pliki cookie umieszczane w witrynach stron trzecich

Witryna od czasu do czasu osadza zdjęcia i treści wideo ze stron internetowych, takich jak YouTube. W rezultacie, gdy odwiedzasz stronę z osadzoną treścią, na przykład z YouTube, możesz otrzymać pliki cookie z tych witryn. RSM Poland nie kontroluje rozpowszechniania tych plików cookie. Więcej informacji na ten temat można znaleźć na odpowiedniej stronie internetowej strony trzeciej.

5. Więcej informacji

W przypadku jakichkolwiek pytań dotyczących niniejszej Polityki plików cookie prosimy o kontakt pod adresem e-mail: gdpr@rsmpoland.pl