Poland
Języki

Usługi

Wsparcie przy sprzedaży firmy

Wsparcie przy sprzedaży firmy

https://www.rsmpoland.pl/sites/default/files/2023-05/wsparcie-sprzedazy.png
https://www.rsmpoland.pl/sites/default/files/2023-05/wsparcie-sprzedazy_0.png

Kiedy i na jakich warunkach sprzedać firmę? Przed takim dylematem staje wielu przedsiębiorców. Jako wyłączny doradca wspieramy naszych Klientów na każdym etapie procesu sprzedaży, zwiększając szanse na sukces w postaci skutecznego i satysfakcjonującego zamknięcia transakcji.

Dowiedz się:

Czy to już czas na sprzedaż?

Decyzja o wyjściu z biznesu może być podyktowana różnymi czynnikami:

 • chęcią podjęcia nowych wyzwań biznesowych, często w zupełnie innej dziedzinie lub branży,
 • brakiem sukcesorów,
 • planem przejścia na zasłużony odpoczynek i chęcią korzystania z uroków życia,
 • gorszą koniunkturą rynkową lub niekorzystnymi zmianami w branży,
 • sporem między wspólnikami oraz wewnętrznymi konfliktami w firmie,
 • wypaleniem zawodowym,
 • brakiem pomysłu na dalszą ekspansję, postrzeganym jako bariera w dalszym rozwoju.

Znajomość zasad, według których przebiega proces sprzedaży, istotnie wpłynie na sprawny przebieg transakcji oraz może zadecydować o ostatecznym sukcesie negocjacji.

Potrzeba szybkiej sprzedaży przedsiębiorstwa może zostać wymuszona okolicznościami (np. sytuacją zdrowotną właściciela, reorganizacją na poziomie grupy kapitałowej) lub wynikać z informacji o zainteresowaniu transakcją nabycia ze strony kupującego.

Bez względu na powód, z jakiego chcesz sprzedać firmę, znajomość zasad, według których przebiega proces sprzedaży oraz wiedza na temat działań podejmowanych przez jego uczestników, istotnie wpłynie na sprawny przebieg transakcji oraz może zadecydować o ostatecznym sukcesie negocjacji.

Właściwe przygotowanie przedsiębiorstwa do sprzedaży to odpowiednie uporządkowanie prowadzonej działalność od strony organizacyjnej, prawnej, finansowej i podatkowej. Zaplanowanie procesu transakcyjnego odpowiednio wcześnie przełoży się na większą atrakcyjność Twojego biznesu oraz zwiększone zainteresowanie wśród potencjalnych nabywców.

Sprzedać, ale jak?

Przedmiotem transakcji sprzedaży może być każda firma, bez względu na wielkość czy formę prawną. Sprzedać możemy jednoosobową działalność gospodarczą, spółkę kapitałową, spółkę osobową, zorganizowaną część przedsiębiorstwa (ZCP) lub poszczególne aktywa Twojego biznesu. Nic nie stoi na przeszkodzie, aby w ramach przygotowania do transakcji i na etapie układania jej struktury wprowadzić odpowiednie zmiany związane z osobowością prawną przedsiębiorstwa, tak, aby zmaksymalizować korzyści oraz ograniczyć wszelkie ryzyka po stronie sprzedającego.

Pamiętaj o efektywności
Sprzedaż firmy jest procesem, który zdecydowanie warto uporządkować, korzystając z profesjonalnego wsparcia. Nie można jednak zapomnieć o końcowej efektywności podejmowanych działań. Podejście doradcy zaangażowanego do obsługi transakcji powinno być elastyczne i odpowiadać oczekiwaniom oraz rzeczywistym potrzebom sprzedającego w konkretnej sytuacji.

Warto mieć na uwadze, że do skutecznego sfinalizowania transakcji, nie zawsze konieczne jest choćby przygotowywanie kompletnej dokumentacji. Dużo zależy tutaj od stopnia zaawansowania procesu sprzedaży, jak również czynników zewnętrznych, w tym otoczenia rynkowego. Zdarzają się sytuacje, w których biznes jest na tyle przejrzysty, czy też wiedza stron jest na tyle kompleksowa, że prace doradcy transakcyjnego ograniczają się do ustalenia wartości oraz wynegocjowania treści umowy sprzedaży, zwykle jednak poprzedzonej badaniem due diligence.

Jak wspieramy w procesie sprzedaży

Nasze doświadczenie obejmuje doradztwo na wszystkich etapach procesu sprzedaży firmy. Bez względu na moment zaangażowania nas do transakcji (do całości lub fragmentu prac), jesteśmy w stanie przeprowadzić działania odpowiadające konkretnej sytuacji, a dzięki temu skutecznie i efektywnie wspierać sprzedających. Przy transakcjach sprzedaży współpracujemy z dużymi międzynarodowymi graczami rynkowymi, jak również średnimi i małymi podmiotami z lokalnego rynku. Naszymi Klientami są zarówno światowe koncerny, jak i krajowe firmy rodzinne.

Etapy prac przy sprzedaży firmy

Zakres prac, których efektem jest skuteczna sprzedaż przedsiębiorstwa, podzielić można na trzy główne etapy:

Przygotowanie firmy do sprzedaży

Przygotowanie firmy do sprzedaży to pierwszy etap podejmowanych działań, obejmujący opracowanie właściwej strategii, przygotowanie teaser’a i memorandum oraz identyfikację potencjalnych kupujących.

Odpowiednie przygotowywanie przedsiębiorstwa do sprzedaży jest fundamentalne dla całego procesu – pozwala sprawnie przejść jego kolejne etapy, zwiększając szanse na sukces w postaci skutecznego i satysfakcjonującego zamknięcia transakcji.

 • Opracowujemy właściwą strategię – wspólnie ustalamy sentyment i gotowość do sprzedaży oraz oceniamy możliwość przeprowadzenia transakcji na tle sytuacji rynkowej. Na tym etapie istotne jest również wstępne oszacowanie wartości przedmiotu transakcji. Działanie to pozwala odpowiedzieć na pytanie, czy wartość możliwa do uzyskania spełnia oczekiwania sprzedającego. Właściwie opracowana strategia pozwala również na wstępne przyjęcie optymalnej struktury transakcji.
 • Przygotowujemy niezbędne materiały – efektywne przeprowadzenie transakcji wymaga dobrej prezentacji informacji oraz właściwej komunikacji z kupującymi dlatego wskazane jest opracowanie materiałów stanowiących odpowiedni „język” do prowadzenia rozmów.
  • Teaser – krótki dokument zawierający podstawowe informacje dotyczące przedmiotu transakcji. Jego głównym celem jest zbudowanie zainteresowania wśród potencjalnych kupujących.
  • Memorandum informacyjne – to dokument zawierający szerszy opis sprzedawanego podmiotu, w tym szczegółowe informacje na temat jego historii, działalności oraz wyników finansowych. 
 • Identyfikujemy potencjalnych kupujących – przygotowujemy listę potencjalnych kupujących, którą budujemy w oparciu o liczne źródła informacji, w tym pochodzące od właściciela sprzedawanej firmy, z posiadanych baz danych, jak również na podstawie informacji pozyskanych w ramach zaangażowania naszej szerokiej, międzynarodowej sieci RSM.

 

Marketing i zbieranie ofert

Marketing i budowanie zainteresowania to działania zmierzające do skutecznego zbudowania popytu na sprzedawane przedsiębiorstwo.

 • Nawiązujemy kontakt z potencjalnymi kupującymi – po dokonaniu wstępnego wytypowania kupujących inicjujemy z nimi kontakt. Na tym etapie kupującym udostępniamy zanonimizowane informacje na temat przedmiotu transakcji, a dopiero po podpisaniu umowy o zachowaniu poufności – przekazujemy bardziej szczegółowe dane.
 • Zbieramy listy intencyjne oraz wstępne oferty od zainteresowanych kupujących – nasze działania mają doprowadzić do zbudowania realnego zainteresowania zakupem, dlatego skupiamy się na przefiltrowaniu grona zainteresowanych kupujących, doprowadzając do przedłożenia z ich strony wstępnych ofert. Chcemy wyeliminować te podmioty, które mają zamiar wziąć udział w procesie wyłącznie w celu pozyskania informacji o konkurencji.
 • Spotykamy się z zainteresowanymi kupującymi – w celu weryfikacji zamiaru zakupowego przeprowadzamy serię spotkań wstępnych z potencjalnymi kupującymi.

 

Negocjacje i zamknięcie transakcji

Negocjacje i zamknięcie transakcji to seria czynności zmierzających do skutecznego sfinalizowania procesu sprzedaży.

 • Organizujemy spotkania z zainteresowanymi kupującymi – przy udziale sprzedającego organizujemy i prowadzimy spotkania z potencjalnymi kupującymi. Zazwyczaj większa grupa zainteresowanych kupujących pozwala uzyskać efekt konkurowania, a co za tym idzie – lepsze warunki dla prowadzonej transakcji.
 • Pomagamy przy projekcie ostatecznej umowy sprzedaży – aktywnie uczestniczymy i wspieramy w stworzeniu takiego projektu umowy sprzedaży, który zabezpiecza interes sprzedającego oraz pozwala uzyskać najlepsze warunku transakcji.
 • Wspieramy w zawieraniu umowy o wyłączności – zdarzają się sytuacje, w których dla dobra przebiegu procesu sprzedaży oraz możliwych do uzyskania warunków transakcji, najlepszym działaniem jest ustanowienie wyłączności dla jednego z kupujących.
 • Koordynujemy przebieg due diligence – we współpracy ze sprzedającym przygotowujemy zawartość data room’u oraz nadzorujemy proces udostępniania informacji i prowadzenia badania przez zainteresowanych kupujących. Dbamy również o jakość komunikacji w trakcie przebiegu badania.
 • Wspieramy w negocjacjach warunków umowy – proces sprzedaży jest złożony. Jednym z kluczowych elementów jest ustalenie ceny sprzedaży. Przyszła umowa sprzedaży musi również zawierać wszelkie inne ważne postanowienia i zobowiązania oraz odpowiednio zabezpieczać pozycję sprzedającego przy jednoczesnym uwzględnianiu ewentualnych warunków kupującego. Dbamy o właściwe zrozumienie warunków transakcji przez strony, wybór optymalnej struktury, modelu rozliczenia oraz o kształt ewentualnych warunków zawieszających.
 • Uczestniczymy w podpisaniu umowy sprzedaży – koordynujemy przebieg i uczestniczymy w spotkaniu ostatecznego przeniesienia własności przedmiotu transakcji.

 

Wsparcie po transakcji

Często zdarza się, że proces sprzedaży trwa jeszcze kilka miesięcy po podpisaniu umowy. Może to wynikać m.in.:

 • z konieczności wypełnienia warunków zawieszających, jeśli zawarta umowa miała charakter wstępny,
 • sposobu rozliczenia ceny.

Nasze wsparcie procesu sprzedaży firmy obejmuje także szereg bieżących konsultacji po formalnym przeniesieniu własności przedmiotu transakcji.

Poznaj korzyści ze współpracy z RSM Poland

 • Uporządkujemy proces sprzedaży, określając przy tym kamienie milowe.
 • Zadbamy o poufność całej transakcji.
 • Przygotujemy dokumentację niezbędną dla prawidłowej komunikacji z potencjalnymi kupującymi.
 • Odciążymy kadrę zarządzającą, umożliwiając jej prowadzenie spraw operacyjnych przedsiębiorstwa w trakcie trwania procesu sprzedaży.
 • Aktywnie wesprzemy w procesie negocjacji warunków transakcji oraz zadbamy o maksymalizację ceny.
 • Zapewnimy skuteczną komunikację oraz możliwość dotarcia do kupujących z całego świata – dzięki globalnemu zasięgowi sieci RSM.

Napisz do nas

Uzupełnij formularz, a ekspert RSM skontaktuje się z Tobą

Przetwarzanie danych osobowych