Poland
Języki

Usługi

Audyt wewnętrzny

Audyt wewnętrzny

https://www.rsmpoland.pl/sites/default/files/2023-05/audyt-wewnetrzny.png
https://www.rsmpoland.pl/sites/default/files/2023-05/audyt-wewnetrzny_0.png
https://www.rsmpoland.pl/sites/default/files/2023-05/audyt-wewnetrzny_1.png

Dostrzeż ryzyko i znajdź rozwiązania – skorzystaj z usługi audytu wewnętrznego

Chcesz mieć pewność, że Twoje przedsiębiorstwo rozwija się zgodnie z założonymi celami i maksymalnie wykorzystuje szanse biznesowe. Dążysz do wyeliminowania nieprawidłowości, poprawy skuteczności kontroli i efektywności procedur wewnętrznych, usprawnienia procesów oraz ograniczenia potencjalnych strat, jakie mogą powstać w wyniku wystąpienia niekorzystnych zjawisk gospodarczych. Wdrażając mechanizmy audytu wewnętrznego z ekspertami RSM Poland zyskasz gwarancję, że procedury zarządzania oraz procesy kontrolne obowiązujące w Twojej firmie są skuteczne i optymalne dla funkcjonowania przedsiębiorstwa. Sprawdź, jak możemy Ci pomóc.

Poznaj etapy audytu wewnętrznego przeprowadzanego przez wiodącą firmę audytorską:

 1. Poznajemy cele strategiczne i operacyjne organizacji;
 2. Wspólnie ustalamy mierniki efektywności;
 3. Analizujemy otoczenie przedsiębiorstwa (w tym otoczenie regulacyjne);
 4. Rozpoznajemy źródła, z jakich zarząd czerpie wiedzę o ryzykach w firmie;
 5. Tworzymy mapę ryzyk;
 6. Ustalamy priorytety dla audytu wewnętrznego;
 7. Oceniamy adekwatności mechanizmów kontroli do istniejących i potencjalnych zagrożeń;
 8. Sprawdzamy działanie kluczowych mechanizmów kontroli w całej organizacji (we wszystkich działach, funkcjach i procesach);
 9. Wydajemy raport dotyczący funkcjonowania ładu korporacyjnego, zarządzania ryzykiem i mechanizmów kontroli w organizacji;
 10. Wskazujemy zalecenia dotyczące optymalizacji systemu kontroli wewnętrznej;
 11. Przekazujemy wytyczne podnoszące wydajność operacyjną organizacji;

Sprawdź, co zyskujesz korzystając z usługi audytu wewnętrznego:

 • Świadomość zmian w otoczeniu zewnętrznym, mogących wpływać na funkcjonowanie organizacji;
 • Pewność co do adekwatności i skuteczności systemu kontroli wewnętrznej w procesie zarządzania ryzykiem w przedsiębiorstwie;
 • Umiejętność unikania ryzyka;
 • Zdolność ograniczania potencjalnych strat związanych z funkcjonowaniem firmy;
 • Efektywniejszą kontrolę;
 • Większą wydajność;
 • Maksymalizację wartości przedsiębiorstwa;

Identyfikuj, oceniaj, reaguj – skorzystaj z audytu wewnętrznego RSM Poland, by lepiej zarządzać ryzykiem w swoim przedsiębiorstwie.

Napisz do nas

Uzupełnij formularz, a ekspert RSM skontaktuje się z Tobą

Przetwarzanie danych osobowych