Poland
Języki

Usługi

Audyt projektów unijnych

Audyt projektów unijnych

https://www.rsmpoland.pl/sites/default/files/2023-05/audyt-projektow-unijnych.png
https://www.rsmpoland.pl/sites/default/files/2023-05/audyt-projektow-unijnych_0.png
https://www.rsmpoland.pl/sites/default/files/2023-05/audyt-projektow-unijnych_1.png

Zyskaj pewność, że realizujesz dofinansowany projekt zgodnie z przepisami

Chcesz mieć gwarancję, że Twój projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej lub budżetu państwa jest realizowany zgodnie z umową a wydatki poniesione w ramach projektu są kwalifikowane. Obawiasz się o rzetelność archiwizowania dokumentacji, prawidłowe ewidencjonowanie wydatków, właściwą dekretację dokumentów księgowych. Potrzebujesz audytu projektów unijnych przeprowadzanego przez biegłego rewidenta, dzięki któremu nie tylko zyskasz pewność poprawnej realizacji projektu unijnego, ale też wypełnisz obowiązki związane z przeprowadzeniem audytu. Sprawdź, jak możemy Ci pomóc.

W ramach audytu projektu unijnego biegli rewidenci RSM Poland:

  • Sprawdzą, czy posiadasz ścieżkę audytu w zakresie finansowo-księgowym;
  • Sprawdzą poprawność księgowania wydatków poniesionych w ramach realizowanego projektu;
  • Ocenią kwalifikowalność kosztów, sposób ich dokumentowania i realizację obowiązku prowadzenia wyodrębnionej ewidencji księgowej;
  • Zweryfikują, czy dokumentacja jest prowadzona i archiwizowana prawidłowo oraz rzetelnie;
  • Wydadzą profesjonalny raport zawierający zalecenia pokontrolne.

Uzyskaj profesjonalną opinię, że wydatki poniesione w ramach unijnego projektu są kwalifikowane, a sposób jego realizacji jest zgodny z umową. Skorzystaj z wiedzy i doświadczenia ekspertów RSM Poland w zakresie przeprowadzania audytu projektów unijnych.

Napisz do nas

Uzupełnij formularz, a ekspert RSM skontaktuje się z Tobą

Przetwarzanie danych osobowych