Poland
Języki

Usługi

Finansowe due diligence

Finansowe due diligence

https://www.rsmpoland.pl/sites/default/files/2023-05/finansowe-due-diligence.png
https://www.rsmpoland.pl/sites/default/files/2023-05/finansowe-due-diligence_0.png

Skorzystaj z badania finansowego due diligence by zyskać pewność

Chcesz wiedzieć czy transakcja, którą planujesz, jest bezpieczna pod względem prawnym, podatkowym i finansowym. Chcesz mieć pewność, że dane finansowe ukazują faktyczny i rzetelny obraz przedsiębiorstwa, że zostały przygotowane zgodnie z zasadami księgowymi i regułami sztuki i nie zniekształcają obrazu sytuacji finansowej. Zależy Ci, aby ustrzec się ryzyka, że aktywa nie przedstawiają faktycznej wartości ,a wyniki finansowe nie zostały poprawnie skalkulowane. Szukasz doświadczonego eksperta, który przeprowadzi niezależną i wnikliwą analizę due diligence i zweryfikuje, czy dane użyte do oszacowania wartości przedsiębiorstwa, są prawdziwe, rzetelne, czy nie występują istotne ukryte bądź niewykazane długi lub zobowiązania. Szukasz specjalisty w zakresie doradztwa transakcyjnego, który oceni, czy przedsiębiorstwo jest w stanie generować powtarzalne zyski i dodatnie przepływy pieniężne. Po prostu chcesz mieć pewność, że podejmiesz racjonalną decyzję. Sprawdź, jak możemy Ci pomóc.

Sprawdź, co może obejmować usługa finansowego due diligence:

 • Analiza dokumentów korporacyjnych w celu uzyskania informacji o istotnych zdarzeniach, które mogły mieć wpływ na sytuację finansową i majątkową spółki
 • Analiza istotnych umów zawartych przez spółkę pod kątem ryzyk finansowych i prawidłowości ujęcia w księgach rachunkowych
 • Ocena systemu rachunkowości, kontroli wewnętrznej oraz procesu raportowania
 • Analiza finansowa spółki obejmująca analizę struktury i dynamiki poszczególnych pozycji sprawozdania finansowego oraz analiza wskaźnikowa
 • Analiza rachunku przepływów pieniężnych
 • Analiza kapitału obrotowego i zadłużenia netto
 • Ocena pozostałych pozycji bilansowych,
 • Wielowymiarowa analiza przychodów i kosztów, w tym EBIT oraz EBITDA
 • Analiza zobowiązań pozabilansowych i warunkowych
 • Przygotowanie i przekazanie kompleksowego raportu który:
  • dostarczy wiarygodną i kompletną informację o celu transakcji
  • będzie podstawą podjęcia racjonalnej decyzji biznesowej
  • pozwoli na zminimalizowanie ewentualnych ryzyk i zagrożeń związanych z transakcją

Due diligence to nie tylko finanse

Badanie due diligence może dotyczyć również obszaru prawnego, podatkowego, technologicznego, ochrony środowiska, HR, IT i innych, choć zazwyczaj minimalny zakres obejmuje obszar finansowy, podatkowy i prawny.

Due diligence jest analizą pomocną przy wycenie przedsiębiorstwa oraz ważnym argumentem w negocjacjach. Wiedza na temat zagrożeń i ryzyk, ale także szans i potencjału firmy, którą planujesz nabyć (lub sprzedać), pozwala podjąć właściwą decyzję, odpowiednio ukierunkować negocjacje, wcześniej rozpocząć przygotowania do zmian organizacyjnych, zabezpieczyć się przed różnego rodzaju ryzykiem i maksymalnie wykorzystać nadążające się okazje.

Świadczymy kompleksowe usługi w zakresie due diligence, strukturyzujemy podatkowo nabycie przedsiębiorstwa, wspieramy w negocjacjach, przygotowujemy dokumentację prawną transakcji, przygotowujemy firmy do zbycia (wykonujemy vendor due diligence). Doradzamy przy połączeniach, podziałach oraz aportach i sprzedaży przedsiębiorstw. Sprawdź z nami, czy rozważana transakcja jest warta Twojego czasu i pieniędzy!

 

Napisz do nas

Uzupełnij formularz, a ekspert RSM skontaktuje się z Tobą

Przetwarzanie danych osobowych