RSM Poland
Języki

Języki

Outsourcing raportowania

W globalnym otoczeniu, w jakim funkcjonują obecnie przedsiębiorstwa, od zarządzających firmami w Polsce wymagana jest zdolność sprawnego, terminowego i bezbłędnego raportowania do właścicieli i działów kontrolingu według określonych oczekiwań, niezależnie od tego, jak byłyby one skomplikowane czy rozbieżne z polskimi zasadami księgowymi.

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom rynku, doradzamy Klientom na wszelkich polach związanych z krajową i międzynarodową sprawozdawczością. Pomagamy w rozwiązywaniu skomplikowanych problemów z obszaru rachunkowości i sprawozdawczości finansowej według międzynarodowych, amerykańskich czy dowolnych innych standardów. Porównujemy dotychczas stosowane zasady rachunkowości z tymi wynikającymi z nowych wymogów oraz identyfikujemy obszary, w których sprawozdania finansowe i raporty menedżerskie tym wymogom nie odpowiadają.

Analizujemy różnice, wskazujemy niezbędne w tym zakresie zmiany oraz pomagamy opracować zgodną ze standardami politykę rachunkowości – zawsze dostosowaną do potrzeb Klienta. Ponadto sporządzamy sprawozdania finansowe odpowiadające zarówno standardom sprawozdawczości, jak i specyfice działalności danego przedsiębiorstwa.

Przekonaj się, jak możemy pomóc i Tobie ZAPYTAJ O OFERTĘ

Usługi outsourcingu raportowania obejmują w szczególności:

  • konwersje raportów na MSR/MSSF, czyli przekształcenie raportów/pakietów grupowych na raporty zgodne z zasadami rachunkowości według międzynarodowych standardów sprawozdawczości finansowej;
  • konwersje raportów na US GAAP, czyli przekształcenie raportów/pakietów grupowych na raporty zgodne z zasadami rachunkowości według amerykańskich standardów sprawozdawczości finansowej;
  • raportowanie i sprawozdawczość wg MSR/MSSF, czyli okresowe (roczne, kwartalne, miesięczne lub na życzenie Klienta częstsze) sporządzanie raportów/pakietów grupowych oraz sprawozdań finansowych według międzynarodowych standardów sprawozdawczości finansowej;
  • raportowanie i sprawozdawczość wg US GAAP, czyli okresowe (roczne, kwartalne, miesięczne lub na życzenie Klienta częstsze) sporządzanie raportów/pakietów grupowych oraz sprawozdań finansowych według amerykańskich standardów sprawozdawczości finansowej.

W zakres naszego doradztwa wchodzi także raportowanie menedżerskie, czyli kompleksowa usługa mająca na celu bieżące monitorowanie i ocenę sytuacji finansowej spółki.

Pomagamy kadrze zarządzającej, działom controllingu oraz właścicielom spółek w pozyskiwaniu niezbędnej wiedzy zarówno do podejmowania codziennych decyzji, jak również do planowania rozwoju lub rozpoczęcia w odpowiednim czasie ewentualnych działań naprawczych. Proponujemy Klientom gotowe wzorce raportów, opracowanych na podstawie naszych wieloletnich doświadczeń oraz raporty tworzone na indywidualne życzenie.

Raportowanie menedżerskie obejmuje między innymi:

  • analizę sprawozdania finansowego;
  • przygotowanie i analizę raportów z realizacji budżetu;
  • przygotowanie i analizę raportów struktury przychodów i kosztów;
  • analizę marży na sprzedaży produktów;
  • analizę kosztów wytworzenia i przyczyn odchyleń od cen normatywnych;
  • przygotowywanie i analizę indywidualnych raportów dostosowanych do potrzeb informacyjnych Klienta.

 

Agnieszka OSIŃSKA

Agnieszka OSIŃSKA

Accounting & Payroll Partner

+48 61 8515 766

Kontakt: Agnieszka OSIŃSKA