Poland
Języki

Usługi

Badanie i przegląd sprawozdania finansowego

Badanie i przegląd sprawozdania finansowego

https://www.rsmpoland.pl/sites/default/files/2023-05/badanie-i-przeglad-sprawozdzania.png
https://www.rsmpoland.pl/sites/default/files/2023-05/badanie-i-przeglad-sprawozdzania_0.png
https://www.rsmpoland.pl/sites/default/files/2023-05/badanie-i-przeglad-sprawozdzania_1.png

Wykorzystaj wiedzę i doświadczenie ekspertów RSM w zakresie audytu

Zależy Ci na tym, żeby audyt nie tylko spełniał wymogi ustawowe, ale też dawał szersze spojrzenie na Twój biznes. Chcesz efektywnie zarządzać przedsiębiorstwem i podejmować decyzje w oparciu o rzetelne dane, które zweryfikuje i zaopiniuje firma audytorska. Nie potrzebujesz jedynie analizy historycznych informacji, ale oczekujesz wsparcia w zoptymalizowaniu procesów firmy i usprawnieniu funkcjonowania całego przedsiębiorstwa. Oczekujesz, że audyt finansowy przebiegnie sprawnie i terminowo, a badanie przeprowadzą specjaliści z wieloletnim doświadczeniem, którzy nie będą obciążeniem dla badanej spółki. Liczysz ponadto na bezpośrednią współpracę z biegłymi rewidentami, sprawną komunikację i decyzyjność oraz – co nie mniej ważne – jasne warunki finansowe; chcesz mieć pewność, że zapłacisz za usługi audytorskie tyle, ile było zakontraktowane. Twoje sprawozdanie finansowe ma być rzetelne i ma budować zaufanie nie tylko u udziałowców czy akcjonariuszy, ale także u wszystkich pozostałych zewnętrznych podmiotów, zainteresowanych kondycją Twojego przedsiębiorstwa. Sprawdź, jak możemy Ci pomóc.

Poznaj etapy badania sprawozdań finansowych przez wiodącą firmę audytorską:

 1. Odkrywamy Twoje potrzeby;
 2. Poznajemy realia biznesowe i analizujemy procesy, jakie zachodzą w Twojej organizacji;
 3. Uzgadniamy plan działania, który nie zaburzy pracy Twojego przedsiębiorstwa;
 4. Przeprowadzamy badanie wstępne;
 5. Sprawnie i terminowo realizujemy badanie właściwe;
 6. Omawiamy wspólnie wyniki badania;
 7. Przygotowujemy sprawozdanie z badania i formułujemy opinię biegłego rewidenta;
 8. Pozostajemy do Twojej dyspozycji w zakresie konsultacji z dziedziny rachunkowości i nie tylko.

Sprawdź, co może obejmować usługa badania i przeglądu sprawozdań finansowych:

 • Badanie sprawozdań finansowych (jednostkowych oraz skonsolidowanych) sporządzonych zgodnie z ustawą o rachunkowości, Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej oraz standardami US GAAP, przez biegłego rewidenta;
 • Przeglądy sprawozdań finansowych i ksiąg rachunkowych;
 • Potwierdzanie prawidłowości pakietów konsolidacyjnych i raportów grupowych;
 • Konsultacje w zakresie zasad rachunkowości i polityki rachunkowości, tworzenia planów kont, przekształcania funkcji i procesów w działach finansowo-księgowych;
 • Szkolenia dla działów finansowo-księgowych;
 • Inne usługi poświadczające (atestacyjne).

Świadczymy kompleksowe usługi audytorskie związane z wypełnianiem ustawowych obowiązków nałożonych na firmę. Przywiązujemy najwyższą wagę do jakości sprawozdań finansowych, które dostarczają podstawowej informacji o Twoim przedsiębiorstwie. 

 

Napisz do nas

Uzupełnij formularz, a ekspert RSM skontaktuje się z Tobą

Przetwarzanie danych osobowych