Poland
Języki

Usługi

Zarządzanie ryzykiem

Zarządzanie ryzykiem

Ryzyko jest kombinacją prawdopodobieństwa wystąpienia danego zdarzenia oraz jego konsekwencji dla przedsiębiorstwa, wpływających pozytywnie bądź negatywnie na osiąganie przez organizację założonych celów. Risk Management jest narzędziem, które pozwala na zarządzanie ryzykiem w przedsiębiorstwie. Skuteczne Risk Management może znacząco przyczynić się do obniżenia ryzyka niepowodzenia w kontekście założonych celów organizacji.

Jednak zrozumienie i odpowiednie zarządzanie ryzykiem wymaga od organizacji przyjęcia odpowiedniej polityki i strategii. Aby strategia zarządzania ryzykiem była udana, cała organizacja musi zrozumieć filozofię Risk Management, a wszystkie osoby na poziomie działów oraz pionów powinny zostać przeszkolone w pełni na wypadek wystąpienia zagrożeń.

Doradzamy Klientom, jak skutecznie ograniczać ryzyka oraz jak podejmować decyzje maksymalizujące szanse powodzenia przedsięwzięć gospodarczych. Pomagamy w zarządzaniu ryzykiem strategicznym, finansowym, operacyjnym i technologicznym w celu maksymalizacji wartości przedsiębiorstwa.

Doradzamy przy wdrożeniu systematycznego, ciągłego procesu nakierowanego na identyfikację i ocenę ryzyk, wskazującego ewentualne działania oraz potencjalne szanse i zagrożenia, które mogą mieć wpływ na osiągnięcie założonych biznesowych celów jednostki. Pomagamy naszym Klientom zrozumieć zagrożenia, przed którymi stoi ich organizacja oraz zidentyfikować i przygotować się na ryzyka mogące wystąpić wśród kadry pracowniczej, istniejących w jednostce technologii, czy wewnętrznych systemów.

Zakład podatkowy zagranicznego przedsiębiorcy w Polsce

13 lutego 2023
Piotr WYRWA, Rafał PAZDYK
Zagraniczne podmioty rozpoczynając działalność gospodarczą w Polsce nie zawsze muszą decydować się na założenie lokalnej spółki. Prowadzenie biznesu w naszym kraju może bowiem przybierać odmienne formy – można założyć oddział, zatrudnić lokalnych pracowników lub jedynie częściowo przenieść niektóre procesy (np. tworząc magazyn lub biuro projektowe). Czasami zagraniczni przedsiębiorcy decydują się zaś wyłącznie na nawiązanie ścisłej współpracy z niezależnym przedsiębiorcą działającym w Polsce.

Praca zdalna a podatki – ryzyko powstania zakładu na gruncie podatku dochodowego od osób prawnych

22 kwietnia 2022
Karolina BARTKOWIAK-DUDZIK
W ostatnim czasie coraz większe zainteresowanie organów podatkowych budzi kwestia powstawania na terytorium Polski zakładów podatkowych zagranicznych przedsiębiorstw. Zagadnienie zagranicznego zakładu zwraca na siebie uwagę fiskusa, gdyż rzutuje na miejsce opodatkowania dochodów danego przedsiębiorstwa.

Jak uchronić firmę przed upadłością – o skutkach pandemii słów kilka

4 sierpnia 2021
Wioleta OGÓREK
Ochrona przedsiębiorstw przed upadłością stanowi w dzisiejszych czasach bardzo ważny aspekt zarządzania finansowego. Widmo bankructwa wisi niestety nad coraz większą liczbą firm, niezależnie od tego, czy dana spółka dobrze prosperuje, czy też jej płynność jest zagrożona.

Nasi specjaliści

Audit Partner
Poznań
Audit Partner
Poznań

Napisz do nas

Uzupełnij formularz, a ekspert RSM skontaktuje się z Tobą

Przetwarzanie danych osobowych