RSM Poland
Języki

Języki

Zarządzanie ryzykiem

Doradzamy Klientom jak skutecznie ograniczać zagrożenia oraz w jaki sposób podejmować decyzje maksymalizujące szanse powodzenia przedsięwzięć gospodarczych. Poprzez zarządzanie ryzykiem strategicznym, finansowym, operacyjnym i technologicznym gwarantujemy, że procedury oraz procesy kontrolne obowiązujące w jednostce są skuteczne i optymalne dla funkcjonowania przedsiębiorstwa, zwiększając jego wartość.

Przeprowadzając audyt wewnętrzny oceniamy, jak faktycznie funkcjonują mechanizmy kontroli wewnętrznej w Państwa organizacji. Pomagamy ukształtować efektywny przebieg kluczowych procesów w przedsiębiorstwie. Identyfikujemy newralgiczne etapy, wskazujemy obszary największego ryzyka, projektujemy optymalne mechanizmy kontrolne i wspieramy budowę właściwej struktury organizacyjnej.

Przekonaj się, jak możemy pomóc i Tobie ZAPYTAJ O OFERTĘ

 

Jak uchronić firmę przed upadłością – o skutkach pandemii słów kilka

4 sierpnia 2021
Wioleta OGÓREK
Ochrona przedsiębiorstw przed upadłością stanowi w dzisiejszych czasach bardzo ważny aspekt zarządzania finansowego. Widmo bankructwa wisi niestety nad coraz większą liczbą firm, niezależnie od tego, czy dana spółka dobrze prosperuje, czy też jej płynność jest zagrożona.