RSM Poland
Języki

Języki

Zarządzanie ryzykiem

Doradzamy Klientom jak skutecznie ograniczać zagrożenia oraz w jaki sposób podejmować decyzje maksymalizujące szanse powodzenia przedsięwzięć gospodarczych. Poprzez zarządzanie ryzykiem strategicznym, finansowym, operacyjnym i technologicznym gwarantujemy, że procedury oraz procesy kontrolne obowiązujące w jednostce są skuteczne i optymalne dla funkcjonowania przedsiębiorstwa, zwiększając jego wartość.

Przeprowadzając audyt wewnętrzny oceniamy, jak faktycznie funkcjonują mechanizmy kontroli wewnętrznej w Państwa organizacji. Pomagamy ukształtować efektywny przebieg kluczowych procesów w przedsiębiorstwie. Identyfikujemy newralgiczne etapy, wskazujemy obszary największego ryzyka, projektujemy optymalne mechanizmy kontrolne i wspieramy budowę właściwej struktury organizacyjnej.

Przekonaj się, jak możemy pomóc i Tobie ZAPYTAJ O OFERTĘ

 

Praca zdalna a podatki – ryzyko powstania zakładu na gruncie podatku dochodowego od osób prawnych

22 kwietnia 2022
Karolina BARTKOWIAK
W ostatnim czasie coraz większe zainteresowanie organów podatkowych budzi kwestia powstawania na terytorium Polski zakładów podatkowych zagranicznych przedsiębiorstw. Zagadnienie zagranicznego zakładu zwraca na siebie uwagę fiskusa, gdyż rzutuje na miejsce opodatkowania dochodów danego przedsiębiorstwa.

Jak uchronić firmę przed upadłością – o skutkach pandemii słów kilka

4 sierpnia 2021
Wioleta OGÓREK
Ochrona przedsiębiorstw przed upadłością stanowi w dzisiejszych czasach bardzo ważny aspekt zarządzania finansowego. Widmo bankructwa wisi niestety nad coraz większą liczbą firm, niezależnie od tego, czy dana spółka dobrze prosperuje, czy też jej płynność jest zagrożona.