Poland
Języki

Blog

Doradztwo podatkowe

Doradztwo podatkowe

Chcesz być na bieżąco z najnowszymi zmianami w polskim prawie? A może po prostu interesujesz się oszczędnościami w firmie i szukasz informacji o ulgach oferowanych przez przepisy? W RSM Poland skupiamy się na tematach, które mają realny wpływ na biznes. Dzięki naszym ekspertom z zakresu VAT i CIT, którzy o skomplikowanych kwestiach podatkowych piszą w interesujący i przystępny sposób, nie musisz się martwić o prawidłowość swoich rozliczeń i bać kontroli skarbowych. Sprawdź wpisy z kategorii Doradztwo podatkowe, aby, prowadząc swoją działalność, nie popełnić żadnych błędów i w pełni wykorzystać możliwości oferowane przez polski system podatkowy.

Wypadek przy pracy za granicą – o czym warto pamiętać?

14 lutego 2024
Karolina BARTKOWIAK-DUDZIK, Natalia KOPYCIŃSKA
Zgodnie z przepisami ustawy o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych, wypadek przy pracy to nagłe zdarzenie wywołane przyczyną zewnętrzną powodujące uraz lub śmierć, które nastąpiło w związku z pracą. Pracownik może ulec wypadkowi podczas pracy zarówno w Polsce, jak i w trakcie pełnienia obowiązków służbowych za granicą – między innymi podczas podróży służbowej, oddelegowania lub w związku z wykonywaniem pracy zdalnej. 

Globalna mobilność i rozliczenia dochodów zagranicznych w Polsce – o czym należy pamiętać?

13 lutego 2024
Karolina BARTKOWIAK-DUDZIK, Natalia KOPYCIŃSKA
Globalna mobilność pracowników otwiera nowe szanse na rynku pracy, ale jest też pewnym wyzwaniem dla pracodawcy. Tradycyjne modele zatrudnienia ustępują miejsca innowacyjnym rozwiązaniom. Nowe formy globalnej mobilności na rynku pracy związane są przede wszystkim z rozwojem technologii, zaś rozwój technologii i elastyczne modele współpracy kreują zupełnie nowe możliwości – i nowe wyzwania. 

Wynagrodzenie dla członka Zarządu w Polsce

13 lutego 2024
Marcelina TAŁAJCZYK
Członek zarządu lub rady nadzorczej polskiej spółki pełni swoje obowiązki (za wynagrodzeniem lub bez) na podstawie aktu powołania. Warunki współpracy i wynagradzania mogą wynikać już z samej uchwały odpowiedniego organu spółki lub być określone odrębną umową.  Może to być zarówno umowa o pracę, jak i kontrakt menedżerski. 

Wynagrodzenie członka zarządu spółki w Polsce na podstawie powołania lub umowy o pracę

8 lutego 2024
Karolina BARTKOWIAK-DUDZIK, Marcelina TAŁAJCZYK
Członek zarządu lub rady nadzorczej w polskiej spółce kapitałowej pełni swoje obowiązki na podstawie aktu powołania uchwałą odpowiedniego organu spółki. Co ważne, przepisy nie przewidują obowiązku wypłaty wynagrodzenia z tego tytułu. Pełnienie funkcji członka zarządu może zatem następować za wynagrodzeniem lub też bez wynagrodzenia. 

Exit Tax – kogo dotyczy i czym jest podatek od wyjścia?

7 lutego 2024
Karolina BARTKOWIAK-DUDZIK, Ada CIESIELSKA
Podatek od dochodów z niezrealizowanych zysków, czyli tzw. Exit Tax, to podatek, który ma zastosowanie w sytuacji, gdy podatnik zmienia swoją rezydencję podatkową lub przenosi swój majątek poza Polskę. Jeśli więc w wyniku ruchów podatnika Polska traci prawo do „normalnego” opodatkowania danego majątku, w grę wchodzi właśnie podatek Exit Tax. 

Ulga abolicyjna

7 lutego 2024
Karolina BARTKOWIAK-DUDZIK, Ada CIESIELSKA
Ulga abolicyjna dotyczy osób osiągających dochody zza granicy, które podlegają obowiązkowi podatkowemu w Polsce i stosują metodę unikania podwójnego opodatkowania – metodę proporcjonalnego odliczenia. Polskie przepisy pozwalają podatnikom skorzystać z podatkowej ulgi abolicyjnej aby zmniejszyć wysokość podatku podczas rozliczania podatku dochodowego od osób fizycznych od zagranicznych dochodów. 

Wyrok TSUE: VAT od „pustych” faktur zapłaci podmiot, który faktycznie je wystawił

7 lutego 2024
Emilia KOWALCZYS
30 stycznia 2024 r. Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej wydał wyrok w sprawie dotyczącej sporu polskiego przedsiębiorcy z fiskusem. Trybunał rozstrzygał w kwestii odpowiedzialności za wystawianie tak zwanych „pustych” (czyli fałszywych, nie dokumentujących rzeczywistych zdarzeń gospodarczych) faktur. TSUE uznał, że w sytuacjach, w których dochodzi do ewidentnych oszustw dokonywanych przez pracowników, przedsiębiorcy nie mogą być uznani za wystawcę faktury VAT w rozumieniu art.108 ust. 1 ustawy o VAT oraz art. 203 dyrektywy Rady 2006/112/WE. 

MDR: ogólne cechy rozpoznawcze schematów podatkowych

30 stycznia 2024
Ewelina KARLIŃSKA
Od 1 stycznia 2019 r. Ustawodawca, implementując przepisy dyrektywy DAC6 do polskiego porządku prawnego, wprowadził obowiązek raportowania schematów podatkowych MDR (ang. Mandatory Disclosure Rules). Warto w tym miejscu zaznaczyć, iż polskie regulacje dotyczące MDR zawarte w Ordynacji podatkowej mają szerszy zakres niż przepisy unijnej dyrektywy DAC6.

Opodatkowanie WHT w przypadku pożyczki od podmiotu zagranicznego

24 stycznia 2024
Maciej GÓRSKI
Jedną z form finansowania dłużnego działalności gospodarczej prowadzonej w Polsce są pożyczki środków pieniężnych od innych podmiotów prowadzących działalność biznesową. Finansowanie dłużne niekoniecznie musi być realizowane z wykorzystaniem instytucji bankowych. Polskie przedsiębiorstwa będące częścią międzynarodowych grup kapitałowych, finansując działalność gospodarczą nierzadko korzystają z pożyczek jako formy finansowania. 

Źródła prawa w odniesieniu do podatku u źródła

24 stycznia 2024
Maciej GÓRSKI
Przepisy regulujące rozliczenie podatku u źródła (ang. withholding tax, WHT) można znaleźć nie tylko w polskich ustawach o podatku dochodowym, ale także w dyrektywach unijnych, które – po spełnieniu przez podatnika konkretnych warunków – przewidują zwolnienie z WHT w przypadku płatności w ramach Unii Europejskiej i Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz zawieranych między państwami umowach o unikaniu podwójnego opodatkowania.

Strony

Newsletter