Poland
Języki

Usługi

Konsultacje w zakresie prawa pracy i ubezpieczeń społecznych

Konsultacje w zakresie prawa pracy i ubezpieczeń społecznych

https://www.rsmpoland.pl/sites/default/files/2023-05/konsultacje-prawa-pracy.png
https://www.rsmpoland.pl/sites/default/files/2023-05/konsultacje-prawa-pracy_0.png
https://www.rsmpoland.pl/sites/default/files/2023-08/konsultacje-w-zakresie-prawa-pracy-i-ubezpieczen-spolecznych.png

Świadcząc usługi outsourcingu w zakresie kadr i płac doskonale wiemy, że odpowiedni sposób zarządzania personelem w dużym stopniu wpływa na konkurencyjność i pozycję rynkową firmy. Do licznych obowiązków pracodawcy należy oczywiście postępowanie zgodnie z prawem pracy oraz prowadzenie dokumentacji pracowniczej, jednak, oprócz spełniania wymogów stawianych przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych i Państwową Inspekcję Pracy, równie ważne jest przestrzeganie jasnych zasad organizacji pracy.

W ramach konsultingu biznesowego RSM Poland oferuje szeroki wachlarz usług doradztwa kadrowego. Pomagamy pracodawcom przy wprowadzaniu procedur pomagających w praktycznym stosowaniu prawa pracy oraz przepisów prawnych dotyczących prowadzenia kadr i płac, a także rozliczaniu ubezpieczeń społecznych osób zatrudnionych na podstawie stosunku pracy lub wszelkiego rodzaju umów cywilnoprawnych.

Doradztwo i wsparcie w zarządzaniu kapitałem ludzkim

Nasi specjaliści mają bogate doświadczenie w obsłudze i kształtowaniu stosunków oraz relacji pomiędzy pracownikami i właścicielami małych i średnich przedsiębiorstw. RSM Poland swoje usługi dedykuje jednak również klientom indywidualnym oraz dużym podmiotom korporacyjnym, zatrudniającym expatów. Przy wsparciu naszych wyspecjalizowanych w interpretacji polskich regulacji konsultantów unikną Państwo błędów w stosowaniu przepisów prawa pracy, które mogą doprowadzić zarówno do postępowań przed sądami pracy, jak i postępowań karnych oraz sporów z organami podatkowymi – takimi jak np. Urząd Skarbowy.

Usługi z powyższego zakresu obejmują przede wszystkim zadania takie jak:

 • opracowanie, weryfikacja oraz implementacja dokumentacji pracowniczej;
 • sporządzanie wszelkiej dokumentacji kadrowej związanej z zatrudnieniem nowego pracownika (takiej jak umowy o pracę, umowy o zakazie konkurencji, umowy szkoleniowe i kontrakty menadżerskie);
 • wsparcie w procesie rozwiązywania stosunków pracowniczych i wypowiadania umów;
 • opiniowanie i analiza kontraktów menadżerskich oraz regulacji dotyczących zakazu konkurencji i odpowiedzialności majątkowej pracowników;
 • konsultacje w zakresie europejskiego prawa pracy oraz legalizacji pracy i pobytu cudzoziemców zatrudnionych w Polsce;
 • pomoc w przygotowywaniu odwołania od decyzji ZUS w świetle prawa ubezpieczeń społecznych;
 • pomoc w przypadku przeprowadzenia w firmie kontroli przez ZUS;
 • doradztwo i konsultacje w przypadku wątpliwości względem podlegania ubezpieczeniom społecznym.

W ramach wsparcia w zakresie tworzenia i wprowadzania zbiorowego prawa pracy oraz systemów wynagrodzeń w firmie oferujemy między innymi:

 • opracowanie regulaminów pracy, regulaminów wynagrodzeń i innych kadrowych dokumentów wewnątrzzakładowych (dopasowanych do indywidualnych potrzeb Klienta);
 • dokonywanie analizy i opiniowanie umów o pracę oraz wewnętrznych aktów prawnych dotyczących spraw pracowniczych;
 • wsparcie w konsultacjach oraz rozmowach ze związkami zawodowymi;
 • stworzenie indywidualnie opracowanych systemów wynagradzania pracowników;
 • weryfikacja dokumentacji pracowniczej oraz regulacji zbiorowych podczas restrukturyzacji lub przejęć przedsiębiorstw;
 • audyty dokumentacji pracowniczej;
 • wsparcie podczas kontroli Państwowej Inspekcji Pracy;
 • konsultacje w zakresie zasad odpowiedzialności materialnej pracowników;
 • wyjaśnianie zasad prawa pracy obowiązujących obie strony stosunku pracy oraz praw pracownika.

Napisz do nas

Uzupełnij formularz, a ekspert RSM skontaktuje się z Tobą

Przetwarzanie danych osobowych