Poland
Języki

Usługi

Likwidacja spółki lub oddziału i zamknięcie działalności gospodarczej

Likwidacja spółki lub oddziału i zamknięcie działalności gospodarczej

https://www.rsmpoland.pl/sites/default/files/2023-05/likwidacja-spolki.png
https://www.rsmpoland.pl/sites/default/files/2023-05/likwidacja-spolki_0.png

Zarówno rozpoczęcie jak i zakończenie prowadzenia działalności gospodarczej w Polsce wymaga dopełnienia licznych formalności. Aby ułatwić ten proces, nasz zespół prawników oferuje kompleksowe usługi prawne, doradzając Klientom w niezbędnych kwestiach prawnych oraz przeprowadzając ich przez wszystkie etapy likwidacji spółki lub oddziału. 

Odpowiadając na potrzeby przedsiębiorców planujących zamknięcie działalności gospodarczej przygotowujemy dokumenty niezbędne do otwarcia likwidacji spółki lub oddziału spółki zagranicznej w Polsce, aranżujemy wszelkie formalności (np. organizując spotkanie z notariuszem w celu otwarcia likwidacji spółki i biorąc w nim udział w imieniu Klienta) oraz przeprowadzamy postępowanie o wykreślenie spółki lub oddziału spółki zagranicznej w Polsce z Krajowego Rejestru Sądowego. 

Dzięki zaangażowaniu działu Corporate Advisory RSM Poland większość pozostałych formalności Klienci mogą dopełnić zdalnie, w efekcie czego zakończenie działalności gospodarczej najczęściej możliwe jest bez przyjazdu Klienta do Polski.  

Nie wiesz, jakich obowiązków należy dopełnić?

Ogranicz do minimum swoje zaangażowanie i przyspiesz datę zamknięcia działalności gospodarczej w Polsce korzystając z profesjonalnego wsparcia

Ostateczna likwidacja działalności gospodarczej w Polsce możliwa jest tylko wtedy, gdy zakończone zostały jej trwające sprawy – a to oznacza, że przedsiębiorcy zamierzający zamknąć działalność gospodarczą w Polsce muszą przedtem zawsze podjąć ze swojej strony szereg działań. 

W RSM Poland zdajemy sobie sprawę z tego, że wielu przedsiębiorcom zależy na czasie, dlatego, aby przyspieszyć i ułatwić proces likwidacji spółki lub oddziału spółki zagranicznej w Polsce, na życzenie klientów doradzamy im także podczas wykonywanych przez nich czynności likwidacyjnych, doradzając między innymi przy:

 • kończeniu bieżących spraw, 
 • ściąganiu należności oraz długów, 
 • wypełnianiu pozostałych zobowiązań, 
 • upłynnianiu aktywów.

Przeprowadzenie likwidacji spółki lub oddziału spółki zagranicznej w Polsce, oddanie dokumentów na przechowanie po zamknięciu działalności i wykreślenie z KRS - jak prawnicy RSM Poland pomagają zamknąć działalność gospodarczą krok po kroku?

Likwidacja działalności gospodarczej i wykreślanie spółek handlowych lub oddziałów spółek zagranicznych w Polsce z Krajowego Rejestru Sądowego

Wesprzemy w zakończeniu działalności gospodarczej, likwidacji i przeprowadzeniu postępowania o wykreślenie dowolnej spółki handlowej lub oddziału dowolnej spółki zagranicznej w Polsce, z siedzibą w dowolnym miejscu na terytorium Polski. To nie tylko złożenie wniosku o wykreślenie spółki lub oddziału spółki zagranicznej w Polsce z Krajowego Rejestru Sądowego. W ramach naszych działań:

 • Przygotowujemy, we współpracy z notariuszem, protokół Zgromadzenia Wspólników spółki zawierający uchwałę o otwarciu likwidacji spółki i powołaniu likwidatorów oraz, jako pełnomocnicy, zastępujemy klientów przy jej podejmowaniu przed notariuszem;
 • Przygotowujemy we współpracy z klientem uchwałę o likwidacji oddziału spółki zagranicznej w Polsce;
 • Przygotowujemy ogłoszenia o otwarciu likwidacji do Monitora Sądowego i Gospodarczego oraz organizujemy jego publikację;
 • Przygotowujemy dokumenty korporacyjne (oraz do KRS) niezbędne do przeprowadzenia likwidacji i wykreślenia spółki lub oddziału spółki zagranicznej w Polsce z KRS;
 • Nadzorujemy przebieg prowadzonego przez KRS postępowania o wykreślenie spółki lub oddziału spółki zagranicznej w Polsce.

Dodatkowo:

 • Udzielimy wsparcia w zatwierdzeniu sprawozdań finansowych likwidowanej spółki, sporządzając niezbędne uchwały w zakresie wymaganym przez Kodeks Spółek Handlowych;
 • Doradzimy przy niezbędnych czynnościach likwidacyjnych;
 • Zorganizujemy niezbędne tłumaczenia dokumentów sporządzonych w językach obcych.

Wyrejestrowanie działalności gospodarczej z RSM Poland to przede wszystkim gwarancja spokoju

Prawnicy RSM Poland robią wszystko, aby zamknięcie działalności gospodarczej było maksymalnie szybkim i prostym procesem – w ramach naszych usług oferujemy szeroki zakres dodatkowych czynności, dzięki którym nasi Klienci mogą znacznie ograniczyć swoje osobiste obowiązki związane z likwidacją spółki. W razie potrzeby, oferowana przez nas obsługa przedsiębiorców obejmuje również komplementarne i niezbędne w przeprowadzanych procesach likwidacyjnych doradztwo podatkowe

Aby dowiedzieć się, jak wiele możemy zrobić w ramach naszych usług, zapraszamy do kontaktu – w języku polskim, angielskim lub niemieckim.

Najczęściej zadawane pytania: o czym pamiętać przy likwidacji firmy?

Czy można zamknąć firmę z dnia na dzień?

Z reguły nie. Zwłaszcza w przypadku popularnej w Polsce spółki z ograniczoną odpowiedzialnością. W jej przypadku konieczne jest przeprowadzenie sformalizowanej procedury likwidacyjnej i wykreślenie spółki z Krajowego Rejestru Sądowego. 

Taki proces trwa zazwyczaj od kilku do kilkunastu miesięcy.  

 

Ile trwa likwidacja działalności gospodarczej?

Zależy to w dużej mierze od formy działalności gospodarczej. Przykładowo, czas likwidacji spółki z ograniczoną odpowiedzialnością – od chwili otwarcia likwidacji do wykreślenia spółki z Krajowego Rejestru Sądowego – trwa zazwyczaj przynajmniej od kilku do kilkunastu miesięcy. 

 

Ile kosztuje likwidacja firmy?

W dużej mierze zależy to od formy likwidowanej działalności gospodarczej. 

Przykładowo, likwidacja spółki z ograniczoną odpowiedzialnością wymaga poniesienia kosztów podjęcia przed notariuszem uchwały o otwarciu likwidacji (łącznie od około 700 zł), a później dokonania opłaty sądowej od wniosku o wpis otwarcia likwidacji do Krajowego Rejestru Sądowego i za ogłoszenie w Monitorze Sądowym i Gospodarczym (łącznie 350 zł), opłaty za ogłoszenie w Monitorze Sądowym i Gospodarczym wezwania wierzycieli spółki do zgłaszania wierzytelności (w zależności od ilości znaków, od około 500 zł), a także opłaty sądowej od wniosku o wykreślenie likwidowanej spółki z Krajowego Rejestru Sądowego i za ogłoszenie w Monitorze Sądowym i Gospodarczym (łącznie 400 zł). 

Dodatkowo należy uwzględnić wynagrodzenie ewentualnego wsparcia prawnego w likwidacji spółki.

 

Co z majątkiem spółki z o.o. po jej likwidacji?

Majątek likwidowanej spółki z o.o. pozostały po zaspokojeniu lub zabezpieczeniu wierzycieli powinien zostać przed wykreśleniem spółki z Krajowego Rejestru Sądowego podzielony pomiędzy wspólników, w przewidziany w danej spółce sposób.  

 

Czego nie może robić spółka w likwidacji?

W przypadku likwidacji popularnej w Polsce spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, kluczowym zakazem jest zakaz wypłaty wspólnikom dywidendy lub dokonywania podziału majątku spółki przed spłaceniem wszystkim jej zobowiązań.

 

Kto reprezentuje spółkę w likwidacji?

W toku likwidacji spółkę reprezentuje likwidator lub likwidatorzy. W popularnej w Polsce spółce z ograniczoną odpowiedzialnością likwidatorami są ostatni członkowie zarządu, chyba że co innego wynika z umowy spółki, uchwały wspólników, albo orzeczenia sądu. 

Warto rozważyć określenie sposobu reprezentacji spółki w likwidacji już na etapie jej zawiązywania, kiedy z zasady nie ma pomiędzy wspólnikami konfliktu lub paraliżu decyzyjnego. 

 

Kto może być likwidatorem spółki?

Likwidatorem spółki może być tylko osoba fizyczna mająca pełną zdolność do czynności prawnych. Likwidatorem nie może być osoba prawomocnie skazana za pewne przestępstwa określone w kodeksie karnym. 

W przypadku popularnej w Polsce spółki z ograniczoną odpowiedzialnością likwidatorami z reguły zostają członkowie zarządu pełniący funkcję w dniu otwarcia likwidacji spółki. 

 

Czy spółka w likwidacji ma zarząd?

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w likwidacji nie ma zarządu. Z chwilą otwarcia likwidacji spółki z ograniczoną odpowiedzialnością zarząd zastępuje likwidator lub likwidatorzy. 

 

Kto odpowiada za długi w spółce?

Zależy to od rodzaju spółki. W przypadku popularnej w Polsce spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, to spółka odpowiada za swoje zobowiązania – całym majątkiem, bez ograniczenia. 

W pewnych przypadkach, może za nie odpowiadać również jej zarząd lub likwidator. Za zobowiązania spółki z ograniczoną odpowiedzialnością nie odpowiadają natomiast jej wspólnicy. 

Napisz do nas

Uzupełnij formularz, a ekspert RSM skontaktuje się z Tobą

Przetwarzanie danych osobowych