RSM Poland
Języki

Języki

Likwidacja spółki/oddziału

Skorzystaj z profesjonalnego wsparcia przy zamykaniu działalności

Decyzja o likwidacji spółki wiąże się z koniecznością przeprowadzenia postępowania likwidacyjnego przed sądem rejestrowym. Likwidacja to proces czasochłonny i absorbujący, który wymaga przygotowania szeregu dokumentów oraz przeprowadzenia określonych czynności przed notariuszem. W przypadku oddziałów przedsiębiorców zagranicznych likwidacja może być następstwem decyzji przedsiębiorcy zagranicznego podejmowanej zgodnie z prawem spółki macierzystej (tzw. procedura uproszczonej likwidacji). Wychodząc zatem naprzeciw oczekiwaniom rynku i ograniczając do minimum zaangażowanie Klientów w postępowanie likwidacyjne, oferujemy kompleksową usługę likwidacji spółki lub oddziału.   

Wsparcie RSM Poland obejmuje:

  • Przygotowanie wzorów pełnomocnictw oraz treści uchwał do podjęcia przez przedsiębiorcę zagranicznego;
  • Umówienie czynności notarialnej;
  • Przygotowanie uchwały o postawieniu spółki w stan likwidacji i powołaniu likwidatorów;
  • Sporządzenie wniosku o wpis likwidacji do Krajowego Rejestru Sądowego;
  • Zamieszczenie ogłoszenia wzywającego wierzycieli do zgłaszania ich wierzytelności;
  • Sporządzenie wniosku o wykreślenie spółki z rejestru i przygotowanie uchwały o wyborze przechowawcy ksiąg i dokumentów zlikwidowanej spółki.

W ramach stosowania uproszczonej procedury, likwidacja oddziału ogranicza się do złożenia wniosku o wykreślenie oddziału z rejestru przedsiębiorców KRS. Nie ma zatem potrzeby otwierania standardowej procedury likwidacyjnej.

Po złożeniu wniosku o wpis likwidacji do KRS na bieżąco monitorujemy stan rozpatrzenia wniosku, informując Klienta o przebiegu postępowania. Z chwilą upływu okresu przewidzianego na zgłaszanie wierzytelności wobec likwidowanej spółki i podział jej majątku przygotowujemy wniosek o wykreślenie spółki z rejestru.

W związku z obowiązkiem wyznaczenia przechowawcy ksiąg i dokumentów spółki, który ciąży na jej likwidatorach, na życzenie Klienta wskazujemy także profesjonalną firmę archiwizującą akta. Proponujemy również możliwość działania poprzez pełnomocnika przy podjęciu uchwały o likwidacji spółki, co eliminuje konieczność stawienia się wspólników u notariusza.

Korzystając ze wsparcia RSM Poland przy likwidacji spółki lub oddziału, zyskują Państwo spokój i pewność, że likwidację nadzorują specjaliści, którzy przeprowadzą ją sprawnie i w zgodzie z przepisami prawa, przy minimalnym zaangażowaniu Państwa w cały proces.

Jeśli potrzebują Państwo wsparcia w likwidacji spółki lub oddziału, zachęcamy do kontaktu: 
ZAPYTAJ O DEDYKOWANĄ OFERTĘ

Anna_Lehmann_RSM_Poland

Anna LEHMANN

Corporate Advisory Partner

+48 61 8515 766

Kontakt: Anna LEHMANN