Poland
Języki

Anna LEHMANN

Corporate Advisory Partner

Anna jest absolwentką Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, gdzie ukończyła studia na dwóch kierunkach: stosunki międzynarodowe – europeistyka oraz prawo.

Pracę w RSM Poland rozpoczęła w 2005 roku jako specjalista w zakresie obsługi klientów francusko- i angielskojęzycznych.

W 2007 roku awansowała na stanowisko Dyrektora Działu Współpracy z Zagranicą. Rok później wyspecjalizowała się w zakresie obsługi ładu korporacyjnego spółek, a w 2014 roku została Partnerem w Dziale Corporate Advisory.

Anna posiada wieloletnie doświadczenie w doradztwie przy inwestycjach typu greenfield realizowanych przez inwestorów zagranicznych, jak również w doradztwie gospodarczym i obsłudze administracyjno-prawnej postępowań regulowanych prawem spółek (m.in. zakładanie, likwidacja i przekształcenia przedsiębiorstw). Anna biegle włada językiem angielskim i francuskim.

Wolny czas poświęca wychowaniu dwojga małych dzieci, co uznaje za projekt będący równie wielkim wyzwaniem, jak obsługa Klienta, umożliwiający rozwój zdolności przywódczych i organizacyjnych. Anna lubi podróżować, gotować i czytać, a jej największą pasją są wędrówki górskie.

Stanowisko:
Corporate Advisory Partner
Lokalizacja:
Poznań