Poland
Języki

Usługi

Ceny transferowe

Ceny transferowe

https://www.rsmpoland.pl/sites/default/files/2023-05/ceny-transferowe.png
https://www.rsmpoland.pl/sites/default/files/2023-05/ceny-transferowe_0.png

Zakres oferowanych przez nas usług obejmuje zarówno pomoc przy opracowywaniu polityki cen transferowych, jak i przygotowaniu dokumentacji podatkowych, a także przy realizacji obowiązków sprawozdawczych. Przygotowujemy dokumentacje lokalne (local file), analizy porównawcze (benchmarki), analizy zgodności, a także dokumentacje grupowe (master file). Sporządzamy dokumentacje podatkowe tak, aby były optymalne i bezpieczne zarówno z perspektywy biznesowej, jak i podatkowej.

 

Z roku na rok rośnie efektywność kontroli podatkowych przeprowadzanych w odniesieniu do transakcji zawieranych pomiędzy podmiotami powiązanymi. Nowe narzędzia raportujące, wspierające działalność analityczną organów podatkowych, pozwalają znacznie szybciej i skuteczniej typować podmioty do czynności kontrolnych, w odniesieniu do których istnieje wysokie prawdopodobieństwo nieprawidłowości występujących w obszarze cen transferowych.

Negatywne konsekwencje wykrycia nieprawidłowości na tym polu mogą być dla podatnika katastrofalne. Organy podatkowe mają bowiem prawo samodzielnie określić wysokość przychodu (lub kosztu) podatkowego w przypadku, gdy stosowane w obrocie z podmiotami powiązanymi ceny nie odpowiadają rynkowym, przez co część lub całość dochodu „przerzucana” jest do innych krajów lub podmiotów.

Od 2019 r. widoczne jest również zaostrzenie polityki prewencyjnej ukierunkowanej na sankcjonowanie podatnika, który pomimo posiadania kompletnej dokumentacji cen transferowych, nie stosuje zasady ceny rynkowej i zaniża podstawę opodatkowania. Przykładem tego jest wprowadzenie nowej instytucji tzw. dodatkowego zobowiązania podatkowego, które może sięgać nawet 30% sumy nienależnie wykazanej lub zawyżonej straty podatkowej i niewykazanego w całości lub w części dochodu do opodatkowania. Zagrożenie wynikające z nieprzygotowania dokumentacji transakcji z podmiotami powiązanymi bądź nieprzestrzegania zasady ceny rynkowej (arm’s length principle) jest więc ogromne – nasze doświadczenia wskazują, że może doprowadzić nawet do upadłości firmy.

Napisz do nas

Uzupełnij formularz, a ekspert RSM skontaktuje się z Tobą

Przetwarzanie danych osobowych