Poland
Języki

Usługi

Vendor due diligence

Vendor due diligence

https://www.rsmpoland.pl/sites/default/files/2023-05/vendor-due-diligence.png
https://www.rsmpoland.pl/sites/default/files/2023-05/vendor-due-diligence_0.png

Rola przeprowadzenia vendor due diligence w ramach procesu transakcyjnego

W transakcji sprzedaży przedsiębiorstwa dochodzi do spotkania dwóch stron, z których każda dąży do osiągnięcia jak największych korzyści. Nabycie przedsiębiorstwa jest procesem obarczonym znacznym ryzykiem. Kupujący musi dokonać oceny trafności wyboru celu przejęcia, jego jakości oraz ryzyk, jakie generuje on dla budowania wartości posiadanych aktywów. W tym celu przeprowadzane jest badanie nabywanego przedsiębiorstwa, obejmujące zwykle co najmniej obszar finansowy, podatkowy, prawny, HR, technologiczny, środowiskowy oraz ryzyka operacyjne.

Jednak nie tylko nabywca powinien być zainteresowany jak najlepszym poznaniem stanu kupowanego przedsiębiorstwa. Również strona zbywająca, dążąc do osiągnięcia jak najlepszych warunków transakcji, nie może pozostawać bierna. Zidentyfikowaniu problemów, jakie może napotkać zbywający przedsiębiorstwo, służy badanie vendor due diligence. Co do zasady powinno ono obejmować te same obszary, co klasyczne due diligence oraz pomóc udzielić odpowiedzi na większość pytań, jakie mogą pojawić się po dokonaniu przeglądu przedsiębiorstwa przez nabywcę.

Właściwie przeprowadzone badanie vendor due diligence pozwala na zminimalizowanie ryzyka niepowodzenia transakcji oraz prowadzi do osiągnięcia możliwie korzystnych warunków dla sprzedającego. Dodatkowo zabezpiecza zbywającego przed ujawnieniem nadmiernej ilości wrażliwych informacji, gdyż raport odpowiada na większość pytań i zagadnień interesujących potencjalnych nabywców, ale w taki sposób, by wrażliwe dane i kontakty pozostały zabezpieczone. Dzięki wykonaniu vendor due diligence sprzedający może uchronić się przed sytuacją, gdy w trakcie negocjacji zostanie zaskoczony faktami opisującymi ryzyka, z których istnienia nie zdawał sobie sprawy, a które wpływają na cenę. Zyskuje przez to czas i możliwość wypracowania właściwego stanowiska negocjacyjnego.

Wykonanie badania vendor due diligence daje trzy zasadnicze korzyści zbywającemu przedsiębiorstwo:

  • Dostarcza informacji na temat ryzyka, które potencjalni nabywcy będą wykazywać po wykonaniu buy side due diligence i pozwala je wyeliminować lub przygotować zbywającemu argumenty do fazy negocjacji;
  • Pozwala przekazać nabywającym informację, że zbywający podchodzi do transakcji w odpowiedzialny sposób, a poprzez zaangażowanie do wykonania vendor due diligence profesjonalnej firmy rośnie bezpieczeństwo transakcji z punktu widzenia nabywcy;
  • Efektem dla potencjalnych nabywców jest raport, który dostarcza im jednakowej informacji na temat podmiotu będącego przedmiotem transakcji. Pozwala to zabezpieczyć tajemnice zbywanego przedsiębiorstwa i znacznie ograniczyć czas, a przez to i koszty buy side due diligence zarówno dla nabywców, jak i dla zbywającego.

Analiza due diligence sprzedawcy to gwarancja przyspieszenia procesu sprzedaży firmy

Vendor due diligence realizowane przez zewnętrzny podmiot pozwala obiektywnie spojrzeć na zbywaną jednostkę biznesową oraz jej atuty i słabe strony. Często w jego wyniku uwypuklone zostają te czynniki, które, pomimo kluczowego znaczenia dla warunków transakcji, wcześniej były niedoceniane przez zbywającego. W RSM Poland dysponujemy doświadczonym zespołem specjalistów z obszarów audytu, doradztwa podatkowego, HR, prawa oraz doradztwa biznesowego, gwarantujących efektywną obsługę podmiotów przygotowujących się do sprzedaży jednostki biznesowej. Zapraszamy do współpracy.

 

Napisz do nas

Uzupełnij formularz, a ekspert RSM skontaktuje się z Tobą

Przetwarzanie danych osobowych