Poland
Języki

Usługi

Pozostałe usługi biegłego rewidenta

Pozostałe usługi biegłego rewidenta

https://www.rsmpoland.pl/sites/default/files/2023-05/pozostale-uslugi-bieglego-rewidenta_2.png
https://www.rsmpoland.pl/sites/default/files/2023-05/pozostale-uslugi-bieglego-rewidenta_3.png
https://www.rsmpoland.pl/sites/default/files/2023-05/pozostale-uslugi-bieglego-rewidenta_4.png

Odpowiadamy na Twoje potrzeby z zakresu finansów i sprawozdawczości

Chcesz sprawnie zarządzać finansami przedsiębiorstwa, analizujesz liczne informacje, potrzebujesz dostępu do rzetelnych i bieżących danych oraz szerokiej wiedzy w temacie rachunkowości. Oczekujesz kompetentnego wsparcia w działaniach związanych ze sprawozdawczością firmy. Szukasz doświadczonego i wiarygodnego partnera, który potwierdzi prawidłowość zastosowanych rozwiązań ewidencyjnych oraz odpowie na Twoje pytania związane z finansami spółki. Sprawdź, co możemy dla Ciebie zrobić.

Dowiedz się, jakie jeszcze usługi świadczą biegli rewidenci RSM Poland

Konsultacje z dziedziny rachunkowości i prawa bilansowego:

 • Diagnozujemy stan systemu rachunkowości;
 • Przygotowujemy/uaktualniamy politykę rachunkowości;
 • Projektujemy i aktualizujemy plany kont.

Inne usługi poświadczające (atestacyjne) i pokrewne:

 • Badamy plany połączenia, podziału, przekształcenia spółek;
 • Dokonujemy audytu zgodnie z uzgodnionymi procedurami;
 • Weryfikujemy prognozy finansowe;
 • Świadczymy usługi kompilacji danych finansowych.

Wdrażanie nowych standardów rachunkowości:

 • Wspieramy we wdrożeniach MSSF;
 • Wspieramy w implementacji nowych standardów sprawozdawczości finansowej;
 • Przeprowadzamy powdrożeniowe kontrole zgodności z nowymi wymogami sprawozdawczości finansowej.

Szkolenia:

 • Prowadzimy szkolenia otwarte w zakresie rachunkowości i sprawozdawczości finansowej;
 • Przygotowujemy profilowane szkolenia w odpowiedzi na indywidualne potrzeby przedsiębiorstw i ich pracowników.

Dzięki naszej pracy przekonujemy Klientów, że audyt nie jest tylko dodatkowym obowiązkiem narzuconym na przedsiębiorców, ale – odpowiednio zastosowany – staje się potężnym narzędziem przynoszącym wartość dodaną spółce. Skorzystaj z usług biegłych rewidentów RSM Poland i uzyskaj potwierdzenie prawidłowości przyjętych założeń oraz dokonanych obliczeń.

 

Napisz do nas

Uzupełnij formularz, a ekspert RSM skontaktuje się z Tobą

Przetwarzanie danych osobowych