Poland
Języki

Marcin KAWKA

Audit Partner

Absolwent Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, ukończył studia na specjalizacji Finanse i Rachunkowość Przedsiębiorstw. Uzyskał również tytuł inżyniera informatyki na Politechnice Poznańskiej. Wpis na listę biegłych rewidentów uzyskał w 2009 roku.

Z RSM Poland związany jest od 2001 roku. Marcin odpowiada za kierowanie zespołem w trakcie wykonywanych czynności rewizji finansowych,  obejmujących weryfikację kontroli wewnętrznej w spółkach, badanie i przeglądy jednostkowych i skonsolidowanych sprawozdań finansowych, w tym sporządzonych wg MSSF, weryfikację pakietów konsolidacyjnych, badanie planów połączenia i przekształcenia spółek, projekty due diligence w kraju i za granicą. Ponad to jest członkiem zarządu RSM Poland Audyt S.A.

Jako wieloletni praktyk swoją wiedzą i doświadczeniem z zakresu rachunkowości oraz audytu dzieli się m.in. w trakcie szkoleń dla zarządów i służb finansowo-księgowych w trakcie konferencji i szkoleń organizowanych przez Stowarzyszenie Księgowych w Polsce. Uczestniczy też aktywnie w szkoleniach IAS / IFRS prowadzonych w RSM International jako członek RSM International IFRS Champions Group.

Prywatnie zapalony biegacz i piłkarz, który każdą wolną chwilę spędza na trasach biegowych oraz boisku.

Stanowisko:
Audit Partner
Lokalizacja:
Poznań