Poland
Języki

Usługi

Rezydencja podatkowa i wykazywanie dochodów zagranicznych

Rezydencja podatkowa i wykazywanie dochodów zagranicznych

https://www.rsmpoland.pl/sites/default/files/2023-05/opodatkowanie-expatow.png
https://www.rsmpoland.pl/sites/default/files/2023-05/opodatkowanie-expatow_0.png

Dochody osiągane w innym kraju podlegają często specyficznym zasadom opodatkowania. Powinni o tym pamiętać zarówno Polacy uzyskujący przychody zagraniczne, jak i obcokrajowcy, którzy mają w Polsce powiązania personalne lub ekonomiczne, lub których pobyt na terytorium naszego kraju przekracza 183 dni. 

 

Aby zweryfikować rezydencję podatkową i uniknąć konfliktów z organami skarbowymi warto więc skorzystać z pomocy ekspertów doskonale znających międzynarodowe przepisy i wiedzących, w jaki sposób zawarta między Polską a innym krajem umowa o unikaniu podwójnego opodatkowania może wpływać na obowiązek rozliczenia i podatek PIT. W RSM Poland odpowiadamy na potrzeby zarówno osób prywatnych, jak i podmiotów gospodarczych. Świadczymy kompleksowe doradztwo podatkowe, pomagając przedsiębiorstwom skutecznie zarządzać kwestiami podatkowymi związanymi z globalną mobilnością pracowników – bez względu na ich status rezydencji podatkowej.

Wsparcie przy ustalaniu, jak oddelegowanie pracownika za granicę wpływa na obowiązek podatkowy

Kompleksowo doradzamy w planowaniu i przygotowywaniu procesu delegowania pracowników, z uwzględnieniem przepisów prawa krajowego i międzynarodowego, określających jak długość pobytu za granicą wpływa na obowiązek rozliczenia podatkowego. Oferujemy doradztwo w zakresie prawa pracy, obowiązków administracyjnych oraz planowania podatkowego.

Pomoc przy rozliczaniu podróży służbowych

Świadczymy profesjonalne wsparcie w zakresie obowiązków związanych z rozliczaniem podróży służbowych – doradzamy jak prawidłowo powinno wyglądać rozliczanie delegacji krajowych oraz delegacji zagranicznych, odpowiadamy na praktyczne pytania związane z ustalaniem wysokości diety i prowadzeniem odpowiedniej dokumentacji.

Zatrudnianie i rozliczanie podatku cudzoziemców

Krok po kroku doradzamy, jak zatrudnić cudzoziemca w Polsce. Oferujemy przekrojowe wsparcie obejmujące ujęcie podatkowe, konsultacje z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych oraz pomoc w kwestiach administracyjnych, w tym w uzyskaniu niezbędnych pozwoleń na pobyt na terytorium Polski. Nadzorujemy zatrudnienie cudzoziemca i udzielamy bieżącego wsparcia prawnego oraz podatkowego.

Konsultacje z zakresu prawa pracy i tego, jak praca zdalna za granicą wpływa na opodatkowanie pracownika oraz pracodawcy

Oferujemy pracodawcom i pracownikom wsparcie w zakresie zrozumienia i przestrzegania obowiązków wynikających z pracy zdalnej za granicą. Analizujemy, czy zostaje spełnione kryterium rezydencji podatkowej oraz pomagamy zidentyfikować i zminimalizować obowiązki i ryzyka powstałe wskutek wykonywania pracy zdalnej za granicą.

Analiza ryzyka powstania zakładu podatkowego na gruncie CIT (ang. Permanent Establishment) oraz stałego miejsca prowadzenia działalności na gruncie VAT (ang. Fixed Establishment)

Przeprowadzamy analizę ryzyka powstania zakładu podatkowego na gruncie CIT (ang. PE) oraz stałego miejsca prowadzenia działalności na gruncie VAT (ang. FE) pracodawcy. Doradzamy jakie czynności podjąć w przypadku jego aktualizacji – w tym w sytuacji, gdy wykonywanie pracy za granicą przez pracownika nakłada na pracodawcę nowy obowiązek podatkowy.

Usługi doradcze dla rezydentów podatkowych i pracowników transgranicznych rozliczających pracę i pobyt na terytorium Polski

Oferujemy doradztwo związane z określeniem rezydencji podatkowej i wskazujemy związane z tym obowiązki przedsiębiorców i pracowników. Doradzamy jak pracownik transgraniczny powinien przeprowadzić rozliczenie dochodów z zagranicy. Oferujemy wsparcie w zakresie podatków (w tym podatku PIT) oraz ubezpieczeń społecznych.

Przygotowywanie dokumentacji i określanie jak przychody zagraniczne wpływają na rozliczenia podatkowe w Polsce

Pomagamy osobom fizycznym corocznie rozliczać z polskim urzędem skarbowym dochody podlegające opodatkowaniu w Polsce. Oferujemy usługi takie jak przygotowywanie rocznych deklaracji podatkowych obejmujących m.in. wykazywanie dochodów z zagranicy.

Zapobieganie podwójnemu opodatkowaniu ekspatów

Identyfikujemy sytuacje, w których zastosowanie będzie mogło mieć podwójne opodatkowanie dochodów. Oferujemy doradztwo w zakresie planowania rozliczeń międzynarodowych przy zastosowaniu odpowiedniej metody unikania podwójnego opodatkowania.

Doradztwo w zakresie optymalnych form zatrudnienia dla kadry zarządczej

Doradzamy w zakresie struktury zatrudnienia osób kluczowych w przedsiębiorstwie. Pomagamy wybrać optymalny sposób wynagradzania członków zarządu, rady nadzorczej i prokurentów.

Usługi dla osób związanych z działalnością wykonywaną osobiście, pracowników mobilnych oraz osób często zmieniających miejsce zamieszkania

Doradzamy zawodowym sportowcom, artystom i naukowcom w kwestiach związanych z działalnością wykonywaną osobiście. Zapewniamy zindywidualizowane podejście do kwestii podatkowych dostosowaną do potrzeb klienta.

Oferujemy również doradztwo prawno-podatkowe w obszarach związanych z pracownikami mobilnymi. 

Rozliczanie podatku od wyjścia – Exit Tax

Oferujemy wsparcie w zakresie Exit Tax, pomagając podatnikom w zrozumieniu i minimalizacji skutków podatkowych związanych z wyjściem z kraju lub przeniesieniem rezydencji podatkowej za granicę.

Pomoc w uzyskiwaniu ulg podatkowych 

Doradzamy w zakresie korzystania z ulg podatkowych oraz identyfikujemy czy zastosowanie będzie miała tzw. ulga na powrót czy też ulga abolicyjna.

Dlaczego warto wybrać usługi RSM Poland?

  • Doświadczenie: Nasz zespół posiada bogatą wiedzę z obszaru międzynarodowych podatków i wspierany jest przez lokalnych ekspertów z innych krajów, w których działa globalna sieć RSM.
  • Indywidualne podejście: Każdego Klienta traktujemy indywidualnie, dostosowując nasze usługi do unikalnych potrzeb.
  • Bezpieczeństwo prawne: Działamy zgodnie z obowiązującymi przepisami, zapewniając naszym Klientom bezpieczeństwo prawne oraz ochronę przed działającymi rygorystycznie organami skarbowymi.

Zaufaj naszym doświadczonym doradcom podatkowym i skorzystaj z usług RSM Poland, aby skutecznie zarządzać podatkowymi aspektami globalnej mobilności pracowników. Skontaktuj się z nami, aby uzyskać spersonalizowane rozwiązania dostosowane do potrzeb Twojej firmy.

Napisz do nas

Uzupełnij formularz, a ekspert RSM skontaktuje się z Tobą

Przetwarzanie danych osobowych