Poland
Języki

Usługi

Opodatkowanie expatów

Opodatkowanie expatów

https://www.rsmpoland.pl/sites/default/files/2023-05/opodatkowanie-expatow.png
https://www.rsmpoland.pl/sites/default/files/2023-05/opodatkowanie-expatow_0.png

Niewątpliwie Polska staje się coraz bardziej atrakcyjnym rynkiem pracy, przyciągającym każdego roku wielu cudzoziemców. Dodatkowo swoje oddziały i przedstawicielstwa otwierają nad Wisłą kolejne podmioty zagraniczne, które często na czele kadry zarządzającej zatrudniają sprawdzonych już na innych rynkach specjalistów.

 

Wykonywanie pracy w Polsce przez cudzoziemców (tzw. expatów) wiąże się jednak z koniecznością spełnienia szeregu warunków oraz podlega często specyficznym zasadom opodatkowania, odmiennym od zasad dotyczących polskich rezydentów. Dodatkowe trudności powstają przy rozliczaniu ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego.

Oferujemy kompleksowe wsparcie doświadczonego zespołu w zakresie rozliczania przychodów otrzymywanych przez expatów. Załatwimy za Państwa wszystkie formalności związane z rejestracją, rozliczeniem podatkowym oraz ZUS. Zweryfikujemy dokumenty źródłowe, takie jak umowy o pracę, uchwały, kontrakty menadżerskie oraz wszelkie inne typy umów ustalających wynagrodzenie i świadczenia niepieniężne dla expatów. Doradzimy, jaką wybrać formę współpracy pomiędzy pracodawcą a pracownikiem, by zmaksymalizować oszczędności podatkowe.

Napisz do nas

Uzupełnij formularz, a ekspert RSM skontaktuje się z Tobą

Przetwarzanie danych osobowych