RSM Poland
Języki

Języki

Opodatkowanie expatów

Niewątpliwie Polska staje się coraz bardziej atrakcyjnym rynkiem pracy, przyciągającym każdego roku wielu cudzoziemców. Dodatkowo swoje oddziały i przedstawicielstwa otwierają nad Wisłą kolejne podmioty zagraniczne, które często na czele kadry zarządzającej zatrudniają sprawdzonych już na innych rynkach specjalistów.

Wykonywanie pracy w Polsce przez cudzoziemców (tzw. expatów) wiąże się jednak z koniecznością spełnienia szeregu warunków oraz podlega często specyficznym zasadom opodatkowania, odmiennym od zasad dotyczących polskich rezydentów. Dodatkowe trudności powstają przy rozliczaniu ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego.

Oferujemy kompleksowe wsparcie doświadczonego zespołu w zakresie rozliczania przychodów otrzymywanych przez expatów. Załatwimy za Państwa wszystkie formalności związane z rejestracją, rozliczeniem podatkowym oraz ZUS. Zweryfikujemy dokumenty źródłowe, takie jak umowy o pracę, uchwały, kontrakty menadżerskie oraz wszelkie inne typy umów ustalających wynagrodzenie i świadczenia niepieniężne dla expatów. Doradzimy, jaką wybrać formę współpracy pomiędzy pracodawcą a pracownikiem, by zmaksymalizować oszczędności podatkowe.

 

Jeśli potrzebują Państwo wsparcia w zakresie opodatkowania expatów zachęcamy do kontaktu z naszym ekspertem, Przemysławem POWIERZĄ:

e-mail: ekspert@rsmpoland.pl

tel. +48 61 8515 766

fax +48 61 8515 786