Poland
Języki

RSM Poland Audyt Sp. z o.o. jest członkiem sieci RSM i występuje w obrocie handlowym jako RSM. RSM jest nazwą spółki używaną przez członków sieci RSM.

Członkami sieci RSM są niezależne firmy zajmujące się księgowością i doradztwem, z których każda działa we własnym imieniu. Sieć RSM nie występuje jako odrębny podmiot prawa na terytorium jakiegokolwiek państwa. Sieć RSM jest zarządzana przez RSM International Limited, spółkę zarejestrowaną w Anglii i Walii (pod numerem spółki 404598) z siedzibą w Londynie, 50 Cannon Street, EC4N 6JJ.

Marka i znak towarowy RSM oraz pozostałe prawa własności intelektualnej, których użytkownikami są członkowie sieci, są własnością RSM International Association, stowarzyszenia z siedzibą w Zug, którego działanie reguluje art. 60 i następne Kodeksu Cywilnego Szwajcarii.

© RSM International Association, 2022