Poland
Języki

Usługi

SOC reporting (ISAE 3402)

SOC reporting (ISAE 3402)

https://www.rsmpoland.pl/sites/default/files/2023-05/soc-reporting.png
https://www.rsmpoland.pl/sites/default/files/2023-05/soc-reporting_0.png
https://www.rsmpoland.pl/sites/default/files/2023-05/soc-reporting_1.png

Potwierdź wiarygodność firmy outsourcingowej

Aby efektywnie zarządzać firmą przedsiębiorcy potrzebują dokładnych, rzetelnych i obiektywnych informacji, które umożliwią im podejmowanie właściwych decyzji biznesowych. Nie chcą koncentrować się na żmudnym wypełnianiu obowiązków podatkowych czy sprawozdawczych, ale chcą mieć pewność, że działają w zgodzie z obowiązującymi przepisami. Korzystają z outsourcingu księgowości, raportowania, kadr i płac oraz rozliczeń podatkowych, aby móc skupić się na swojej kluczowej działalności, pozostawiając kwestie administracyjne specjalistom. Jednak często obawiają się, czy firma, która dostarcza usługi outsourcingowe, zapewnia odpowiednią jakość i kontrolę nad funkcjami zleconymi do obsługi na zewnątrz przedsiębiorstwa. Raport według ISAE 3402, może rozwiać te wątpliwości. Sprawdź, w jaki sposób.

Dowiedz się, czym jest raport SOC (zgodny z standardami ISAE 3402)

Raport z audytu jest poświadczeniem stanu jakości usługi. Jest to ujednolicony sposób zaprezentowania przedsiębiorcom oraz ich audytorom oceny procesów realizowanych w firmie outsourcingowej oraz oceny mechanizmów kontrolnych funkcjonujących w tych procesach. Dostarczając przedsiębiorcy raport SOC, tj. niezależny, profesjonalny raport przygotowany przez audytora RSM Poland, będący wynikiem audytu przeprowadzonego w organizacji outsourcingowej zgodnie z międzynarodowymi standardami audytu, dajemy zapewnienie, że usługi outsourcingowe świadczone są z należytą starannością i spełniają wymogi jakościowe. Dla firmy outsourcingowej raport taki jest potwierdzeniem wysokiej jakości oferowanych przez nią usług.

Poznaj korzyści z posiadania raportu SOC (ISAE 3402)

Dla przedsiębiorcy (klienta):

  • Daje niezależną opinię na temat skuteczności systemu kontroli wewnętrznej w firmie outsourcingowej;
  • Obniża koszty badania sprawozdań finansowych, ograniczając ich zakres;
  • Umożliwia monitorowanie ryzyka oraz zapewnia o odpowiednim poziomie kontroli outsourcowanych funkcji biznesowych.

Dla firmy outsourcingowej:

  • Potwierdza wdrożenie i skuteczne stosowanie mechanizmów kontrolnych wewnątrz organizacji;
  • Ogranicza liczbę i zakres audytów przeprowadzanych u klientów organizacji;
  • Pomaga spełnić oczekiwania klientów odnośnie jakości świadczonych usług, potwierdzonej raportem ISAE 3402, budując przewagę konkurencyjną firmy outsourcingowej.

Skorzystaj z wiedzy i doświadczenia ekspertów RSM Poland w ocenie procesów biznesowych i systemów kontroli. Potwierdź raportem SOC (ISAE 3402) należytą staranność i jakość usług outsourcingowych, wzmacniając zaufanie na linii firma outsourcingowa – przedsiębiorca (klient).

 

Napisz do nas

Uzupełnij formularz, a ekspert RSM skontaktuje się z Tobą

Przetwarzanie danych osobowych