Poland
Języki

Piotr STASZKIEWICZ

Audit Partner

Biegły rewident, numer uprawnień 11245.

Piotr jest absolwentem Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu. Ukończył studia na Wydziale Zarządzania, specjalizacja Finanse i Rachunkowość Przedsiębiorstw. W 2008 roku został wpisany na listę biegłych rewidentów

Z RSM Poland związany jest od 2009 roku.

Swoją przygodę zaczynał jako Senior Manager, a następnie został mianowany na Partnera Działu Audytu.

Piotr zdobywa swoje doświadczenie w audycie od 2000 roku (przez wiele lat pracował dla takich podmiotów, jak BDO czy EY), a od 2005 roku jest odpowiedzialny za kierowanie zespołem w trakcie wykonywanych czynności rewizji finansowych, obejmujących weryfikację kontroli wewnętrznej w spółkach, weryfikację sprawozdań finansowych, skonsolidowanych sprawozdań finansowych, badanie/przeglądy pakietów konsolidacyjnych, badanie planów połączenia, projekty due diligence.

Jako wieloletni praktyk swoją wiedzą i doświadczeniem z zakresu rachunkowości (głównie MSSF) oraz audytu dzieli się m.in. w trakcie szkoleń dla zarządów i służb finansowo-księgowych, szkoleń i warsztatów w Stowarzyszeniu Księgowych w Polsce w oddziale poznańskim, jak również podczas konferencji organizowanych przez Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu. Piotr był również wykładowcą z zakresu MSSF na studiach podyplomowych w Akademii Koźmińskiego w Warszawie. Piotr biegle posługuje się językiem angielskim i niemieckim.

Prywatnie zapalony odkrywca zakątków gór i miast europejskich.

Stanowisko:
Audit Partner
Lokalizacja:
Poznań