Poland
Języki

Usługi

Ulga Innovation Box dla branży IT

Ulga Innovation Box dla branży IT

https://www.rsmpoland.pl/sites/default/files/2023-05/ulga-innovation-box-dla-it.png
https://www.rsmpoland.pl/sites/default/files/2023-05/ulga-innovation-box-dla-it_0.png

Ulga IP Box daje możliwość opodatkowania części dochodów preferencyjną, wobec standardowych stawek przewidzianych w ustawie o CIT i PIT, stawką 5%.

 

Jest zatem sposobem na znaczne obniżenie wysokości płaconego podatku dochodowego, a zaoszczędzone w ten sposób środki pozwala wykorzystać na dowolny cel.

Co istotne, ulga IP Box nie wyklucza możliwości równoczesnego skorzystania z ulgi B+R.

Kto może skorzystać z ulgi IP Box?

Ulga IP Box może być wdrożona u większości przedsiębiorców działających w branży IT.  Mogą z niej skorzystać wszystkie podmioty, które prowadzą działalność badawczo-rozwojową, w ramach której tworzą lub twórczo rozwijają autorskie prawo do programu komputerowego, w związku z czym uzyskują dochody podlegające opodatkowaniu CIT lub PIT.

Autorskie prawo do programu komputerowego nie w każdym przypadku musi zostać wytworzone przez podatnika. W niektórych przypadkach z ulgi IP Box mogą skorzystać także podmioty, które np. korzystają z kwalifikowanego prawa na podstawie wyłącznej licencji oraz wykonują prace badawczo-rozwojowe na zlecenie podmiotu trzeciego.

Skorzystanie z rozwiązania IP Box nie jest związane z koniecznością składania odrębnych wniosków (jak np. w przypadku dotacji), zaś podatnik deklaruje ulgę w swoim rocznym zeznaniu składanym dla celów CIT lub PIT.

Katalog kwalifikowanych praw własności intelektualnej

Ustawa przewiduje katalog kwalifikowanych praw własności intelektualnej, które mogą korzystać z ulgi. Co ważne dla branży IT, takim kwalifikowanym prawem wskazanym bezpośrednio przez ustawodawcę jest m.in. autorskie prawo do programu komputerowego. Warunkiem do skorzystania z ulgi IP Box jest to, aby takie prawo korzystało z ochrony prawnej przewidzianej przez polskie lub zagraniczne przepisy.

Sprawdź, jakie dochody są objęte preferencyjną stawką 5%

Do katalogu dochodów, które mogą zostać opodatkowane na preferencyjnych zasadach, ustawa wprowadza:

  • należności uzyskiwane w związku z licencjonowaniem programu komputerowego;
  • należności ze sprzedaży autorskiego prawa do programu komputerowego;
  • należności związane ze sprzedażą produktu lub usługi, jeżeli w cenie sprzedaży uwzględniono autorskie prawo do programu komputerowego;
  • odszkodowania za naruszenie praw związanych z programem komputerowym.

Dowiedz się, jak ustalić dochód i podstawę opodatkowania

Niecały dochód z kwalifikowanego prawa może podlegać opodatkowaniu preferencyjną stawką 5%. Aby ustalić, jaka cześć dochodu może skorzystać z ulgi IP Box, podatnicy muszą obliczyć tzw. wskaźnik Nexus. Jest to wskaźnik, który pozwala określić, jaka część prac badawczo-rozwojowych związanych z kwalifikowanym prawem została przeprowadzona przez podatnika we własnym zakresie (przez jego pracowników i niepowiązanych współpracowników), a jak została nabyta od innych podmiotów. Im więcej prac podatnik prowadzi samodzielnie, tym większą korzyść odniesie z ulgi.

Aby w bezpieczny sposób skorzystać z ulgi, konieczne jest także prawidłowe ujęcie kwalifikowanych praw w księgach podatnika oraz zgromadzenie dokumentacji związanej z tymi prawami i prowadzoną działalnością badawczo-rozwojową. Jest to aspekt, na który przedsiębiorcy powinni zwrócić szczególną uwagę.

Skorzystaj ze wsparcia ekspertów przy wdrażaniu IP Box

Konsultanci RSM Poland mają praktyczne doświadczenie w doradztwie dotyczącym stosowania ulgi IP Box w branży IT. Dzięki temu możemy zaoferować przedsiębiorcom kompleksowe i dostosowane do ich potrzeb wsparcie, m.in. w zakresie:

  • Identyfikacji czynności spełniających definicję prac badawczo-rozwojowych;
  • Wyodrębnienia kwalifikowanych praw, jakie mogą zostać objęte ulgą IP Box;
  • Weryfikacji ewidencji i dokumentacji prowadzonej przez podatnika na potrzeby ulgi IP Box oraz pomocy w jej uzupełnieniu;
  • Przygotowania wniosków o indywidualną interpretację przepisów prawa podatkowego w celu maksymalnie bezpiecznego wdrożenia ulgi;
  • Raportowania oraz identyfikowania obszarów ewentualnego ryzyka.

Odzyskaj część wydatków na działalność innowacyjną, wdrażając rozwiązanie IP Box. Skorzystaj z wiedzy i doświadczenia ekspertów RSM Poland, którzy pomogą Ci bezpiecznie i skutecznie zastosować ulgę.

Napisz do nas

Uzupełnij formularz, a ekspert RSM skontaktuje się z Tobą

Przetwarzanie danych osobowych