Poland
Języki

Usługi

Due diligence

Due diligence

Podjęcie decyzji o nabyciu innego przedsiębiorstwa poprzedzone jest zarówno negocjacjami wewnątrz Państwa firmy (zastanawiacie się Państwo, co zrobicie z nabytą firmą, kto będzie nią kierował, jak kontrolował, jak ją zmienicie, jak zmienicie dotychczasowe struktury po przejęciu etc.), jak też negocjacjami ze zbywającym przedsiębiorstwo (ile będzie trzeba zapłacić, kiedy i w jaki sposób zabezpieczycie się  Państwo przed ryzykiem nieetycznych działań ze strony zbywającego itd.).

Nabywając przedsiębiorstwo, zastanawiacie się Państwo przede wszystkim nad jego rolą w Państwa organizacji, strukturze. Ponadto, poddajecie Państwo ocenie synergię, próbujecie oszacować ryzyka oraz ocenić potencjał. Koncentrujecie Państwo swoją uwagę na aspektach biznesowych, ponieważ to Państwo znacie najlepiej swoją firmę.

Nabycie przedsiębiorstwa to jednocześnie wiele potencjalnych ryzyk, które dotyczą obszarów prawnych i podatkowych. Niekoniecznie są one widoczne na pierwszy rzut oka. Zastanawiacie się Państwo, czy po nabyciu przedsiębiorstwa nie okaże się, że kontrola organów podatkowych zaowocuje koniecznością zapłaty podatków, o których nie mieliście Państwo wiedzy. Ponadto, rozważacie Państwo, czy nie okaże się, że nabyte przedsiębiorstwo notorycznie łamało przepisy prawa pracy, prawa autorskiego, środowiskowe – co może zaowocować kosztownymi procesami, karami, odszkodowaniami. Wreszcie zastanawiacie się Państwo, czy analizy biznesowe wykonywane na bazie dostarczonych danych finansowych są trafne, jeśli nie macie Państwo pewności, że zaprezentowane dane odzwierciedlają rzeczywisty stan nabywanego przedsiębiorstwa.

Innymi słowy, chcecie mieć Państwo pewność, co kupujecie, w jakiej realnej kondycji finansowej jest nabywane przedsiębiorstwo, które business lines/produkty/oddziały są rentowne, a które wymagają zmian, jakie są ryzyka podatkowe i prawne, związane z włączeniem nabywanego przedsiębiorstwa w struktury Państwa firmy.

Takich właśnie informacji dostarcza analiza due diligence, służąca wszechstronnej lub wycinkowej weryfikacji kandydata do nabycia lub przejęcia

Due diligence może dotyczyć obszaru finansowego, prawnego, podatkowego, ochrony środowiska, HR, technologicznego, IT i innych. Zazwyczaj minimalny zakres obejmuje obszar finansowy, podatkowy i prawny. Due diligence jest analizą pomocną przy wycenie przedsiębiorstwa oraz ważnym argumentem w negocjacjach. Wiedza na temat zagrożeń i ryzyk, ale także szans i potencjału firmy, którą planujecie Państwo nabyć, pozwala podjąć właściwą decyzję, odpowiednio ukierunkować negocjacje, wcześniej rozpocząć przygotowania do zmian organizacyjnych, zabezpieczyć się przed różnego rodzaju ryzykiem i maksymalnie wykorzystać szanse.

Nasz Zespół ds. doradztwa transakcyjnego (TAS) jest do Państwa dyspozycji:
  • Wykonujemy due diligence w obszarach: finansowym, podatkowym, prawnym;
  • We współpracy z zewnętrznymi specjalistami wykonujemy due diligence w obszarach: IT, HR, ochrony środowiska, technologiczny;
  • Wykonujemy wyceny przedsiębiorstw;
  • Optymalizujemy podatkowo transakcję nabycia przedsiębiorstwa;
  • Wspieramy Państwa w negocjacjach;
  • Przygotowujemy dokumentację prawną transakcji;
  • Przygotowujemy firmy do zbycia (wykonujemy vendor due diligence);
  • Jeśli przejmowana ma być firma obecna również lub tylko za granicami Polski, wykonujemy zlecenie we współpracy z firmami RSM z odpowiedniego kraju oraz koordynujemy prace zespołów w różnych lokalizacjach, pozostając Państwa podstawowym punktem kontaktowym.

Najczęściej zadawane pytania: co warto wiedzieć o badaniu due diligence?

Czym jest due diligence?

Ujmując tę kwestię możliwie jak najprościej, due diligence to proces badania określonego podmiotu (względnie – przedsiębiorstwa lub składników majątkowych) pod kątem planowanej transakcji.

 

Czy due diligence jest obowiązkowe?

Nie – przeprowadzanie due diligence nie jest konieczne do zawarcia umowy docelowej, jednak w obecnych realiach rynkowych w praktyce nie zdarza się, aby transakcja nabycia podmiotu zewnętrznego (tj. nienależącego do tej samej grupy kapitałowej) nie była poprzedzona zapoznaniem się ze stanem przedmiotu transakcji (spółki, przedsiębiorstwa, określonych składników majątkowych). Takiemu działaniu służy właśnie badanie due diligence.

Przeprowadzenie badania due diligence jest też wyrazem należytej staranności przedsiębiorcy lub członka zarządu spółki. Jej niedochowanie może w pewnych przypadkach prowadzić do roszczeń majątkowych lub odpowiedzialności korporacyjnych tych osób. 

 

Ile kosztuje due diligence?

Koszt due diligence uzależniony jest każdorazowo od ustalonego z klientem zakresu badania. Cena usługi zależna jest zarówno od zagadnień będących przedmiotem analizy, jak i stopnia szczegółowości badania poszczególnych zagadnień. 

Posługując się przykładem: w ramach określenia zakresu due diligence klient może zastrzec, że konieczne jest badanie jedynie zagadnień dotyczących np. nieruchomości lub kwestii korporacyjnych, może też zobowiązać doradcę do przeanalizowania wszystkich dokumentów albo jedynie określonej ich próby. Stawiając na indywidualne podejście wymagane przy tego typu procesach trudno jest określić przedział cenowy w odniesieniu do due diligence, dlatego, w celu ustalenia dokładnych kosztów, zachęcamy do kontaktu z naszymi ekspertami.

 

Ile może trwać due diligence?

Czas trwania każdego due diligence zależny jest nie tylko od stopnia zaangażowania zatrudnionych doradców, ale także od zakresu badania oraz tempa, w jakim klient razem z innymi zaangażowanymi podmiotami dostarcza dokumenty. Jednocześnie jednakże wskazać należy, iż – z uwagi na dynamiczne zmiany rynkowe – wszystkie zaangażowane w proces strony powinno dążyć do możliwie jak najsprawniejszego przeprowadzenia procesu, tak aby wyniki due diligence odnosiły się do możliwie najbardziej aktualnej sytuacji przedmiotu transakcji.

 

Jakie dokumenty do due diligence?

W ramach procesu due diligence analizowane są dokumenty dotyczące przedmiotu transakcji, które są przekazywane przez sprzedającego lub też pozyskiwane przez klienta z innych źródeł. 

Przedmiotowe dokumenty są dodatkowo konfrontowane z informacjami widniejącymi w powszechnie dostępnych rejestrach (np. Krajowym Rejestrze Sądowym, Repozytorium Dokumentów Finansowych, Systemie Elektronicznych Ksiąg Wieczystych, bazie danych Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej), względnie również z dokumentami zgłoszonymi do sądów rejestrowych lub wieczystoksięgowych. Przedmiotowe dokumenty mogą służyć również za istotne uzupełnienie posiadanych informacji w przypadku problemów z ich pozyskaniem od sprzedającego. 

Szczegółowy katalog dokumentów wynika każdorazowo z ustalonego zakresu due diligence.

RSM_Poland_Graphic_Due_Diligence_Rentowna_Sprzedaz_Firmy

Due diligence – co to jest i kiedy pomaga w rentownej sprzedaży firmy?

9 lipca 2021
Krzysztof CIESIELSKI
Badanie due diligence w procesie sprzedaży firmy to już właściwie standard w większości krajów świata. Przeprowadzanie due diligence zleca podmiot zainteresowany zakupem przedsiębiorstwa, ale może to zrobić także strona sprzedająca. Czym dokładnie jest analiza due diligence, na czym polega proces badania i jaki jest jego zakres?

Nasi specjaliści

Tax Partner
Poznań
Corporate Advisory Partner
Poznań
Audit Partner
Poznań

Napisz do nas

Uzupełnij formularz, a ekspert RSM skontaktuje się z Tobą

Przetwarzanie danych osobowych