Poland
Języki

Usługi

Wdrożenie KSeF / ViDA

Wdrożenie KSeF / ViDA

https://www.rsmpoland.pl/sites/default/files/2023-11/ksef_vida_banner.png

W 2022 r. Komisja Europejska opublikowała propozycję zmian, których celem jest dalsza cyfryzacja fakturowania i raportowania VAT w Unii Europejskiej – tzw. pakiet „VAT in Digital Age” (ViDA). Pakiet zmian wprowadzi rewolucję VAT-u na poziomie całej UE, gdyż wpłynie na przedsiębiorstwa we wszystkich państwach członkowskich.

 

Najistotniejsze zmiany pakietu ViDA dotyczą:
 
 • Modernizacji obowiązków sprawozdawczych w zakresie VAT – narzucone zostanie stosowanie elektronicznego fakturowania w odniesieniu do transakcji transgranicznych. Wymóg ten będzie mógł być narzucony również do raportowania transakcji krajowych w danym państwie członkowskim. Oznacza to, że ujednolicone zostaną informacje, które podatnicy w całej UE będą zobowiązani przedstawiać organom podatkowym w formie elektronicznej na temat każdej transakcji w czasie rzeczywistym. Domyślnym systemem wystawiania faktur stanie się wystawienie faktur w ustrukturyzowanym formacie elektronicznym.
 • Wprowadzenia nowych obowiązków podatkowych, które zostaną nałożone na platformy cyfrowe.
 • Uniknięcia konieczności posiadania wielu numerów identyfikacyjnych VAT w UE poprzez umożliwienie rejestracji na potrzeby VAT w jednym państwie członkowskim. W tym celu Komisja Europejska proponuje udoskonalenie i rozwinięcie istniejących systemów punktów kompleksowej obsługi (ang. One Stop Shop – OSS), punktów kompleksowej obsługi importu (ang. Import One Stop Shop- IOSS) i odwrotnego obciążenia.

Polska podjęła działania wpisujące się w inicjatywę Unii Europejskiej, pt. „VAT in the Digital Age” mające na celu wdrożenie obligatoryjnego e-fakturowania. Od lipca 2024 r. podatnicy posiadający siedzibę lub stałe miejsce prowadzenia działalności gospodarczej na terytorium Polski będą zobligowani do wystawiania faktur ustrukturyzowanych w Krajowym Systemie e-Faktur (KSeF).

KSeF to polski teleinformatyczny system, który służy do wystawiania faktur ustrukturyzowanych, ich otrzymywania i przechowywania aż do 10 lat. W ramach systemu możliwa jest automatyzacja całego procesu związanego z przeprowadzaniem kontroli podatkowych. Chodzi m.in. o skrócenie ich czasu i mniejsze zaangażowanie w cały proces przedsiębiorców.

Zakres usług oferowanych przez RSM Poland w ramach wdrożenia elektronicznych faktur ustrukturyzowanych: na jakie wsparcie mogą liczyć użytkownicy KSeF?

Wdrożenie Krajowego Systemu e-Faktur stanowi dla wielu firm i organizacji duże wyzwanie, a czasu na jego wprowadzenie pozostało coraz mniej.

Obszary wymagające aktywnych działań po stronie przedsiębiorcy wdrażającego KSeF

 • Dostosowanie procedur wewnątrz przedsiębiorstwa do nowych regulacji.
 • Analiza funkcjonalności używanych systemów, ich zgodności w wymogami KSeF oraz ich ewentualne dostosowanie.
 • Przeszkolenie pracowników uczestniczących w procesie wystawiania faktur z nowych regulacji oraz konsekwencji ich nieprzestrzegania.

Aby móc sprostać tym wyzwaniom niezbędna jest szeroka wiedza osób wyspecjalizowanych nie tylko w obszarze podatkowym, ale również prawnym, księgowym oraz informatycznym. Nasz zespół ekspertów – osób wyspecjalizowanych w zakresie poszczególnych aspektów niezbędnych do wdrożenia systemu KSeF – wesprze Państwa w tym procesie.

Oferujemy przeprowadzenie audytu podatkowego, w którym dokonamy analizy 3 następujących obszarów:

Procedury

 • Dokonanie wstępnej analizy stanu faktycznego.
 • Zweryfikowanie, które transakcje sprzedażowe i zakupowe będą dokumentowane e-fakturami.
 • Zweryfikowanie źródła pochodzenia danych wykorzystywanych obecnie przy wystawianiu faktur sprzedażowych i faktur korygujących.
 • Zweryfikowanie obecnego procesu fakturowania związanego z wystawianiem i otrzymywaniem faktur.
 • Zweryfikowanie prawidłowość rejestru VAT (JPK_V7M, JPK_V7Q) po uwzględnieniu w nim faktur ustrukturyzowanych.
 • Opracowanie rozwiązań dotyczących wystawiania faktur ustrukturyzowanych w przypadku awarii KSeF.
 • Przygotowanie procedur podatkowych lub dokonanie aktualizacji istniejących procedur, które regulują obieg e-faktur.
 • Przygotowanie raportu red-flag, który zawiera wnioski i rekomendacje.
 • Wsparcie w zakresie uzyskania podpisu elektronicznego/pieczęci elektronicznej.

Systemy

 • Rekomendacja zewnętrznego narzędzia pozwalającego przesłać faktury ustrukturyzowane do KSeF w przypadku, gdy systemy podatnika nie będą na to pozwalały.
 • Udostępnienie instrukcji ułatwiającej korzystanie z powyższego narzędzia.

Ludzie

 • Przeszkolenie osób, które uczestniczą w procesie wystawiania faktur – wraz ze wskazaniem konsekwencji nieprzestrzegania nowych regulacji.
 • Doradztwo przy korzystaniu z zewnętrznego narzędzia pozwalającego przesłać faktury ustrukturyzowane do KSeF.
   

W Komisji Europejskiej prace nad projektem wciąż trwają. Planowane zmiany, wynikającej ze złożonych przez Komisję Europejską wniosków, miałby wejść w życie w latach 2024-2028.

Przedsiębiorcy działający w Unii Europejskiej powinni zacząć zastanawiać się nad gotowością do tych zmian. Ważnym aspektem do analizy będzie koncepcja pojedynczej rejestracji VAT w UE (Single VAT Registration – SVR).

Proponowane zmiany dążą do ujednolicenia e-fakturowania na poziomie całej UE. Dotyczą nie tylko obowiązku e-fakturowania w czasie rzeczywistym transakcji wewnątrzwspólnotowych, ale również i obowiązku raportowania w czasie rzeczywistym informacji o transakcjach wewnątrzwspólnotowych.

Dlaczego przy wdrażaniu elektronicznego fakturowania warto skorzystać z usług RSM Poland?

Specjaliści RSM Poland mają praktyczne doświadczenie w doradztwie podatkowym dotyczącym między innymi:

 • przeprowadzenia audytu procesów VAT Compliance – zarówno dla podmiotów krajowych jak i zagranicznych;
 • wspierania podmiotów zagranicznych w ich rejestracji VAT w Polsce;
 • dokonywania analizy powstania stałego miejsca prowadzenia działalności (CIT, VAT) przez podmioty zagraniczne działające na terytorium Polski;
 • wspierania w wypełnianiu określonych przepisami obowiązków w ramach usług CIT i VAT Compliance;
 • kontaktowania się z organami podatkowymi i udzielania niezbędnych informacji w przypadku czynności sprawdzających, kontroli podatkowych i postępowań podatkowych.

W ramach naszych usług księgowych, prawnych i informatycznych:

 • oferujemy pełen outsourcing księgowości oraz nadzór księgowy;
 • przeprowadzimy konfigurację i optymalizację systemu księgowego Oracle pod kątem oczekiwań informacyjnych firmy oraz zgodności z polskimi przepisami; 
 • zweryfikujemy posiadane podpisy kwalifikowane/profile zaufane;
 • wesprzemy w nadaniu uprawnień do korzystania z KSeF osobom, które będą odpowiedzialne za wysyłanie i odbieranie e-faktur i e-faktur korygujących;
 • wesprzemy w zakresie uzyskania podpisu elektronicznego/pieczęci elektronicznej;
 • dokonamy analizy i doradzimy w kształtowaniu warunków współpracy z kontrahentem pod kątem obowiązków i procedur KSeF (m.in. dostosowanie umów z kontrahentami, ogólnych warunków umów, sprzedaży etc.);
 • przygotujemy dokumentację wewnętrzną (regulaminy i procedury), w tym również pracowniczą, dostosowaną do nowych regulacji związanych z KSeF (m.in. regulaminy dotyczące zasad wystawiania faktur i ich korekt, sporządzania informacji dodatkowej, postępowania w razie awarii, etc.);
 • zidentyfikujemy ryzyka w zakresie przestrzegania obowiązków przedsiębiorców wynikających z ustawy o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych i postępowań prowadzonych przez UOKiK w kontekście wejścia w życie KSeF (m.in. pomożemy w identyfikacji rozmiarów przedsiębiorcy, zwrócimy uwagięna uprawnienia wierzyciela i obowiązki dłużnika w związku z terminami zapłaty, etc.). 

Jeśli chcesz uniknąć problemów z organami administracji skarbowej napisz do naszego eksperta  i dowiedz się, jak możemy pomóc Twojej firmie.

Napisz do nas

Uzupełnij formularz, a ekspert RSM skontaktuje się z Tobą

Przetwarzanie danych osobowych