RSM Poland
Języki

Języki

Audyt podatkowy

Przeprowadzamy audyt podatkowy w postaci badania ksiąg handlowych pod względem prawidłowości ustalania przedmiotu i podstawy opodatkowania oraz prawidłowości klasyfikacji zdarzeń gospodarczych w aspekcie przepisów podatkowych. Przedmiotem szczególnej analizy jest poprawność rozliczeń z tytułu podatku od towarów i usług (VAT), podatków dochodowych oraz podatku od czynności cywilnoprawnych. W razie wykrycia nieprawidłowości podatnik zyskuje czas na podjęcie stosownych działań umożliwiających dokonanie odpowiednich korekt oraz możliwość uniknięcia sankcji karnych skarbowych.

Oferujemy audyt podatkowy w następujących wariantach:

  • wstępny, wyrywkowy audyt podatkowy – pozwala określić obszary ryzyka podatkowego firmy;
  • szczegółowy audyt podatkowy – dotyczy tylko wybranego podatku, zagadnienia lub obszaru działalności firmy np. rozliczeń z tytułu VAT-u;
  • kompleksowy audyt podatkowy – obejmuje całość rozliczeń podatkowych firmy i jest jednym ze sposobów kontroli i optymalizacji obciążeń publicznoprawnych firmy.

Oferujemy także audyt podatkowy kontraktowy, czyli systematyczny przegląd dokonywanych przez podmiot operacji gospodarczych i umów w celu zapewnienia Klientom możliwie najwyższego bezpieczeństwa.

Wynikiem prac przeprowadzonych w ramach audytu podatkowego jest:

  • wskazanie ewentualnych zagrożeń oraz obszarów ryzyka w wymiarze podatkowym;
  • rekomendowanie rozwiązań prawidłowych bądź takich, które ograniczą stopień ryzyka;
  • wskazanie obszarów możliwych oszczędności finansowych;
  • wyznaczenie optymalnych kierunków dalszej polityki podatkowej.

Jako element bądź dopełnienie prowadzonych przez nas działań w obszarze podatkowym oferujemy także audyt finansowy. Przeprowadzamy go zgodnie z przepisami prawa oraz obowiązującymi normami krajowymi i międzynarodowymi w zakresie standardów rewizji finansowej. Wykorzystujemy do tego celu odpowiednie narzędzia i metody, pozwalające na zastosowanie właściwych w danym obszarze procedur.

W celu przeprowadzenia audytu podatkowego wyznaczamy zespół specjalistów w zakresie poszczególnych podatków. Poddajemy weryfikacji materiały źródłowe (przede wszystkim księgi handlowe) wraz z dokumentami i aktami, mającymi istotne znaczenie dla Klienta. Etapem finalnym prac jest przygotowanie stosownego raportu do wyłącznej wiadomości Klienta. Całość prowadzonych działań oraz informacje uzyskane w czasie audyt podatkowego są objęte tajemnicą zawodową. W szczególny sposób dbamy o ochronę danych w trakcie trwania współpracy oraz po jej zakończeniu.

Na każdym etapie współpracy zapewniamy stały dostęp do wyników bieżących prac. Prowadzimy ścisłą współpracę z Klientem, omawiając ewentualne wątpliwości oraz okoliczności, które mogą mieć wpływ na wynik audytu wewnętrznego.

 

Jeśli potrzebują Państwo wsparcia w zakresie audytu podatkowego zachęcamy do kontaktu z naszym ekspertem, Piotrem LISSEM:

e-mail: ekspert@rsmpoland.pl

tel. +48 61 8515 766

fax +48 61 8515 786