Poland
Języki

Usługi

Audyt podatkowy

Audyt podatkowy

https://www.rsmpoland.pl/sites/default/files/2023-05/audyt-podatkowy.png
https://www.rsmpoland.pl/sites/default/files/2023-05/audyt-podatkowy_0.png
https://www.rsmpoland.pl/sites/default/files/2023-08/audyt-podatkowy.png

Zespół doradców podatkowych RSM Poland przeprowadza audyt podatkowy w postaci badania ksiąg handlowych pod względem prawidłowości ustalania przedmiotu i podstawy opodatkowania oraz klasyfikacji zdarzeń gospodarczych w aspekcie przepisów podatkowych. Przedmiotem szczególnej analizy w trakcie świadczenia usług jest poprawność rozliczeń z tytułu podatku od towarów i usług (VAT), podatków dochodowych oraz podatku od czynności cywilnoprawnych.

 

Badanie podatkowe jest zatem narzędziem pozwalającym na skontrolowanie prawidłowości rozliczeń oraz upewnienie się, że podmiot przeprowadza operacje oraz prowadzi księgowość zgodnie z prawem. Pomaga to zyskać opinię firmy godnej zaufania, działającej przejrzyście i wolnej od ewentualnych nadużyć wśród partnerów biznesowych oraz zainteresowanych działalnością przedsiębiorstwa osób. Tym samym, przeprowadzenie audytu korzystnie wpływa na wszelkie prowadzone aktualnie interesy oraz może być argumentem w trakcie podpisywania różnego rodzaju kontraktów. Badanie prowadzone przez specjalistów RSM Poland w ramach audytu można więc rozpatrywać nie tylko w kontekście usługi podatkowej, ale także jako szansę na zbudowanie pozytywnego wizerunku w oczach kontrahentów.

Oferujemy audyt podatkowy w następujących wariantach:

  • wstępny, wyrywkowy audyt podatkowy – pozwala określić obszary ryzyka podatkowego firmy;
  • szczegółowy audyt podatkowy – dotyczy tylko wybranego podatku, zagadnienia lub obszaru działalności firmy np. rozliczeń z tytułu VAT-u;
  • kompleksowy audyt podatkowy – obejmuje całość rozliczeń podatkowych firmy i jest jednym ze sposobów kontroli i optymalizacji obciążeń publicznoprawnych firmy.

Ciekawą opcją jest audyt podatkowy kontraktowy, czyli systematyczny przegląd dokonywanych przez podmiot operacji gospodarczych i umów w celu zapewnienia Klientom możliwie najwyższego bezpieczeństwa. To propozycja dedykowana szczególnie przedsiębiorstwom,  które współpracują z wieloma kontrahentami. Regularne badanie, wykonywane zawsze przez zaznajomionych z najnowszymi zmianami w przepisach specjalistami z zakresu prawa i finansów gwarantuje, że podmiot będzie na bieżąco z informacjami istotnymi dla jego sytuacji podatkowej.

Audyt może obejmować różne tytuły zobowiązań budżetowych

Badania, jakie profesjonalny doradca podatkowy przeprowadza w ramach audytu, mogą obejmować liczne obszary działalności gospodarczej, rozmaite tytuły zobowiązań budżetowych lub konkretne operacje oraz zdarzenia. Do najbardziej znaczących przykładów rozliczeń podatkowych, które mogą być sprawdzone przez eksperta RSM Poland pod kątem nieprawidłowości zaliczamy na przykład zobowiązania budżetowe w ramach podatku dochodowego od osób prawnych, podatku od towarów i usług oraz obciążeń podatkowych narzucanych przez podatek od nieruchomości.

Nawet mając pewność, że rozliczenia podatkowe firmy są poprawne i wszystkie opłaty odprowadzane są zgodnie z prawem, warto zdecydować się na przeprowadzane audytu podatkowego. Wykonywane przez profesjonalistów badania pozwalają bowiem nie tylko wykryć nieprawidłowości, ale też wskazać ulgi podatkowe niewykorzystywane do tej pory przez danego podatnika i tym samym przyczynić się do odnalezienia sposobów na zmniejszenie ponoszonych kosztów działalności.

Wynikiem prac przeprowadzonych w ramach audytu podatkowego jest:

  • wskazanie ewentualnych zagrożeń oraz obszarów ryzyka w wymiarze podatkowym;
  • rekomendowanie rozwiązań prawidłowych bądź takich, które ograniczą stopień ryzyka;
  • wskazanie obszarów możliwych oszczędności finansowych;
  • wyznaczenie optymalnych kierunków dalszej polityki podatkowej.

Oferujemy także audyt finansowy jako element bądź dopełnienie prowadzonych przez nas działań w obszarze podatkowym. Biegły rewident RSM Poland przeprowadza go zgodnie z przepisami prawa oraz obowiązującymi normami krajowymi i międzynarodowymi w zakresie standardów rewizji finansowej. Wykorzystujemy do tego celu odpowiednio dobrane narzędzia i metody, pozwalające na zastosowanie właściwych w danym obszarze procedur.

Audyt dostosowany do potrzeb podatnika

W celu przeprowadzenia audytu podatkowego wyznaczamy zespół ekspertów- osób wyspecjalizowanych w zakresie poszczególnych aspektów prawa podatkowego. Poszukując w rozliczeniach podatkowych ewentualnych nieprawidłowości, poddajemy weryfikacji materiały źródłowe (przede wszystkim księgi handlowe) wraz z dokumentami i aktami, mającymi istotne znaczenie dla Klienta. Etapem finalnym prac jest przygotowanie stosownego raportu do wyłącznej wiadomości Klienta.

Całość prowadzonych działań oraz informacje uzyskane w czasie kiedy prowadzony był audyt podatnika, są objęte tajemnicą zawodową. W szczególny sposób dbamy o ochronę danych w trakcie trwania współpracy oraz po jej zakończeniu.

Na każdym etapie współpracy, w trakcie wykonywania usługi zapewniamy stały dostęp do wyników bieżących prac. Prowadzimy ścisłą współpracę z Klientem, omawiając ewentualne wątpliwości związane z rozliczeniami podatkowymi oraz okoliczności, które mogą mieć wpływ na wynik badania audytu wewnętrznego.

Napisz do nas

Uzupełnij formularz, a ekspert RSM skontaktuje się z Tobą

Przetwarzanie danych osobowych