Poland
Języki

Ceny transferowe

Ceny transferowe

Z roku na rok rośnie efektywność kontroli podatkowych przeprowadzanych w odniesieniu do transakcji zawieranych pomiędzy podmiotami powiązanymi. Nowe narzędzia raportujące, wspierające działalność analityczną organów podatkowych, pozwalają znacznie szybciej i skuteczniej typować podmioty do czynności kontrolnych, w odniesieniu do których istnieje wysokie prawdopodobieństwo nieprawidłowości występujących w obszarze cen transferowych.

Sposobem na uniknięcie bądź zminimalizowanie kar nakładanych przez organy podatkowe jest stosowanie się do zasady ceny rynkowej (arm’s length principle) oraz przygotowanie rzetelnej dokumentacji cen transferowych.

Zakres oferowanych przez nas usług obejmuje zarówno pomoc przy opracowywaniu polityki cen transferowych, jak i przygotowaniu dokumentacji podatkowych, a także przy realizacji obowiązków sprawozdawczych. Przygotowujemy dokumentacje lokalne (local file), analizy porównawcze (benchmarki), analizy zgodności, a także dokumentacje grupowe (master file). Sporządzamy dokumentacje podatkowe tak, aby były optymalne i bezpieczne zarówno z perspektywy biznesowej, jak i podatkowej. Wspieramy podatników również w uzupełnianiu informacji o cenach transferowych (TPR-C oraz TPR-P) oraz raportowaniu Country-by-Country 2020.

Na bieżąco śledzimy zmiany w przepisach i wyjaśnienia publikowane przez resort finansów, uczestnicząc równocześnie w spotkaniach Forum Cen Transferowych, po to, aby świadczone przez nas usługi i proponowane rozwiązania zawsze pozostawały w zgodzie z przepisami ustaw o podatku dochodowym od osób prawnych i fizycznych, aktów wykonawczych do tych ustaw a także aktualnym stanowiskiem prezentowanym przez Ministerstwo Finansów.

Tomasz BEGER

Tax Partner
Doradca podatkowy (10197)

T: +48 61 8515 766
E: ekspert@rsmpoland.pl