RSM Poland
Języki

Języki

Ceny transferowe

Ceny transferowe

Z roku na rok rośnie liczba kontroli podatkowych kwestionujących poprawność cen stosowanych w transakcjach pomiędzy podmiotami powiązanymi (ceny transferowe). Jedynym sposobem uniknięcia szacowania dochodu przez organy podatkowe jest przygotowanie zawczasu odpowiedniej dokumentacji podatkowej.

Przygotowujemy dokumentacje transakcji realizowanych pomiędzy podmiotami powiązanymi (kapitałowo, osobowo, czy też rodzinnie), a także dokumentacje transakcji z podmiotami mającymi siedzibę w krajach stosujących szkodliwą konkurencję podatkową. Sporządzamy dokumentacje podatkowe tak, aby były optymalne i bezpieczne zarówno z perspektywy biznesowej, jak i podatkowej.

Na bieżąco śledzimy zmiany w przepisach, aby świadczone przez nas usługi i proponowane rozwiązania nie pozostawały w tyle za międzynarodowymi standardami oraz zawsze pozostawały w zgodzie z krajowym orzecznictwem, a także przepisami ustaw o podatku dochodowym od osób prawnych i fizycznych.

online_ekspert_tomasz_beger.jpg

Tomasz BEGER

Tax Partner
Doradca podatkowy (10197)

T: +48 61 8515 766
E: ekspert@rsmpoland.pl