RSM Poland
Języki

Języki

Aktualności

Co nowego w cenach transferowych?

27 września 2019

Ministerstwo Finansów opublikowało projekt formularza interaktywnego informacji o cenach transferowych w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych (TPR-C).

23 września 2019

Ministerstwo Finansów opublikowało zaktualizowany komunikat dotyczący odpowiedzi na pytania w zakresie oświadczenia o sporządzeniu lokalnej dokumentacji cen transferowych oraz przykładowy wzór oświadczenia.

23 września 2019

Dobrowolne umorzenia udziałów bez wynagrodzenia podlega przepisom UPDOF, które dotyczą cen transferowych, zatem dla takiego zdarzenia należy sporządzić dokumentację podatkową, o której mowa w art. 25a ust. 1 UPDOF (w przypadku przekroczenia progów „istotności” transakcji) – tak wynika z interpretacji Szefa Krajowej Administracji Skarbowej z 17 września 2019 r. o znaku DPP7.8222.145.2018.GFQV, zmieniającej interpretację indywidualną wydaną przez Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu.

2 września 2019

W przypadku połączenia kilku spółek w jedną, podmiot dokonujący przejęcia jest zobowiązany do sporządzenia dokumentacji podatkowej zarówno w zakresie transakcji dokonywanych przez ten podmiot ze spółkami przejmowanymi, jak i dokonywanych pomiędzy spółkami przejmowanymi.

29 sierpnia 2019

Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej w interpretacji indywidualnej z 1 sierpnia 2019 r. o znaku 0111-KDIB1-1.4010.215.2019.2.BK uznał za prawidłowe stanowisko podatnika, zgodnie z którym korekty dokonywane przez Spółkę w celu wyrównania różnicy powstałej między budżetowaną a rzeczywistą liczbą procesów (konkretnych czynności wykonywanych w ramach świadczonych usług księgowych) nie stanowią korekty cen transferowych w rozumieniu art. 11e UPDOP i w konsekwencji Spółka będzie uprawniona do uwzględniania tych korekt w bieżących okresach rozliczeniowych (w których wystawiane będą faktury korygujące), zgodnie z art. 12 ust. 3j UPDOP. Przedmiotowa interpretacja została wydana na gruncie przepisów obowiązujących od 1 stycznia 2019 r.

26 sierpnia 2019

Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej w interpretacji indywidualnej z 8 sierpnia 2019 r. o znaku 0111-KDIB1-3.4010.241.2019.1.MBD potwierdził, że wartość transakcji kontrolowanej o charakterze jednorodnym jest ustalana m.in. bez względu na liczbę podmiotów powiązanych, z którymi zawierana jest transakcja kontrolowana.

22 sierpnia 2019

Rząd przyjął projektu ustawy o rozstrzyganiu sporów dotyczących podwójnego opodatkowania oraz zawieraniu uprzednich porozumień cenowych.

19 sierpnia 2019

Ministerstwo Finansów opublikowało odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania dotyczące procedury zawierania uprzednich porozumień cenowych.

15 sierpnia 2019

Ministerstwo Finansów opublikowało poprawione wzory dokumentów elektronicznych informacji o cenach transferowych w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych (TPR-P) i od osób prawnych (TPR-C).

12 sierpnia 2019

Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej w interpretacji indywidualnej z 30 lipca 2019 r. o znaku 0114-KDIP2-2.4010.198.2019.2.SJ potwierdził, że w odniesieniu do sposobu realizacji obowiązków sprawozdawczych z zakresu cen transferowych za rok 2018 podatnicy nie mogą dokonać wyboru reżimu prawnego.

Strony

Potrzebujesz wsparcia w zakresie cen transferowych? Skontaktuj się z nami!

Jeśli masz jakiekolwiek pytania, uwagi lub wnioski w zakresie cen transferowych, skontaktuj się z nami!

WYŚLIJ WIADoMOŚĆ

 

Aby otrzymać ofertę w zakresie cen transferowych, wypełnij wstępny kwestionariusz.

WYPEŁNIJ KWESTIONARIUSZ