RSM Poland
Języki

Języki

Aktualności

Co nowego w cenach transferowych?

4 listopada 2021

Spółka dominująca w grupie kapitałowej uważała, że do sporządzenia dokumentacji cen transferowych dla transakcji, w których stroną jest bezpośrednio podatnik tj. PGK, a w których rzeczywisty właściciel ma miejsce zamieszkania, siedzibę lub zarząd na terytorium lub w kraju stosującym szkodliwą konkurencję podatkową, jeżeli wartość takiej transakcji przekracza za rok podatkowy 500.000 PLN, jest zobowiązana spółka dominująca.

25 października 2021

Ministerstwo Finansów opublikowało zaktualizowane zestawienie odpowiedzi na pytania w zakresie obowiązków dotyczących raportowania cen transferowych. 

12 października 2021

Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej w interpretacji z 6 października 2021 r. o znaku 0114-KDIP2-2.4010.219.2021.1.RK wskazał, że obowiązek sporządzenia dokumentacji cen transferowych dla transakcji cash-poolingu powstanie dopiero w momencie, gdy rzeczywiste dzienne salda dodatnie wykazywane na rachunkach bankowych podmiotu uczestniczącego w cash-poolingu w którymkolwiek dniu roku podatkowego przekroczyłyby 10 mln PLN. 

29 września 2021

Dyrektor KIS w interpretacji z 21 września 2021 r. o znaku 0111-KDIB1-3.4010.300.2021.1.JKU wskazał, że jeśli podmiot prowadzący działalność na terenie SSE, który dokonuje korekty cen transferowych sprzedanych towarów strefowych to oznacza, że korekta taka ma wpływ na dochód korzystający ze zwolnienia z opodatkowania z art. 17 ust. 1 pkt 34 UPDOP.

24 września 2021

Ministerstwo Finansów opublikowało projekt rekomendacji Forum Cen Transferowych, dotyczący wpływu pandemii COVID-19 na ceny transferowe dla polskich podatników. Grupy robocze, pracujące w ramach FCT, zajmowały się przygotowaniem wytycznych opartych na podejściu płynącym z komentarzy opublikowanych w ramach „OECD Guidance on the transfer pricing implications of the COVID-19 pandemic” – o których pisaliśmy już wcześniej – przekładając je na polskie realia podatkowe i biznesowe.

20 września 2021

Sprawa dotyczyła spółki, która dokonuje transakcji kontrolowanych z przedsiębiorstwem państwowym oraz innymi podmiotami, w których to przedsiębiorstwo posiada bezpośrednio lub pośrednio co najmniej 25% udziałów w kapitale.

14 września 2021

Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej w interpretacji z 10 września 2021 r. o znaku 0114-KDIP2-2.4010.169.2021.1.RK wskazał, że spółka dokonująca korekty przychodów i kosztów z tytułu urealnienia bazy kosztowej w wyniku rozliczenia wtórnego (w oparciu o koszty rzeczywiste) jest uprawniona do ujmowania tego typu korekt „na bieżąco”, tj. poprzez zmniejszenie lub zwiększenie przychodów/kosztów za okres rozliczeniowy, w którym wystawiane są faktury korygujące.

1 września 2021

W interpretacji z 31 sierpnia 2021 r. o znaku 0111-KDIB1-2.4010.231.2021.2.MS Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej wyjaśnił, że w sytuacji, gdy transakcja kontrolowana zawierana jest równocześnie z podmiotami powiązanymi, spełniającymi warunki do skorzystania ze zwolnienia z art. 11n pkt 1 UPDOP, jak i z podmiotami, dla których zastosowanie ww. zwolnienia jest niemożliwe, określając jej wartość na potrzeby lokalnej dokumentacji cen transferowych nie uwzględnia się części transakcji, która została zwolniona z obowiązku dokumentacyjnego na podstawie ww. przepisu.

18 sierpnia 2021

Ministerstwo Finansów opublikowało właśnie w ramach programu Polski Ład propozycje zmian przepisów w obszarze cen transferowych. Proponowane zmiany mają na celu m.in. ułatwienie podatnikom wywiązywania się z obowiązków sprawozdawczych oraz uproszczenie sporządzania lokalnej dokumentacji cen transferowych.

15 sierpnia 2021

Ministerstwo Finansów udzieliło odpowiedzi na interpelację poselską nr 23727 w sprawie określenia obowiązku sporządzenia tzw. master file.

Strony

Potrzebujesz wsparcia w zakresie cen transferowych? Skontaktuj się z nami!

Jeśli masz jakiekolwiek pytania, uwagi lub wnioski w zakresie cen transferowych, skontaktuj się z nami!

WYŚLIJ WIADoMOŚĆ