RSM Poland
Języki

Języki

Aktualności

Co nowego w cenach transferowych?

22 sierpnia 2019

Rząd przyjął projektu ustawy o rozstrzyganiu sporów dotyczących podwójnego opodatkowania oraz zawieraniu uprzednich porozumień cenowych.

19 sierpnia 2019

Ministerstwo Finansów opublikowało odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania dotyczące procedury zawierania uprzednich porozumień cenowych.

15 sierpnia 2019

Ministerstwo Finansów opublikowało poprawione wzory dokumentów elektronicznych informacji o cenach transferowych w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych (TPR-P) i od osób prawnych (TPR-C).

12 sierpnia 2019

Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej w interpretacji indywidualnej z 30 lipca 2019 r. o znaku 0114-KDIP2-2.4010.198.2019.2.SJ potwierdził, że w odniesieniu do sposobu realizacji obowiązków sprawozdawczych z zakresu cen transferowych za rok 2018 podatnicy nie mogą dokonać wyboru reżimu prawnego.

8 sierpnia 2019

Zgodnie ze stanem prawnym obowiązującym od 1 stycznia 2019 r., w sytuacji gdy podatnik dokonuje transakcji kontrolowanych o charakterze jednorodnym z kilkoma podmiotami powiązanymi, a jeden z podmiotów powiązanych nie spełnia łącznie warunków określonych w art. 11n pkt 1 UPDOP (pozostałe podmioty powiązane z podatnikiem spełniają łącznie te warunki), to obowiązek sporządzenia lokalnej dokumentacji cen transferowych występuje jedynie w zakresie transakcji kontrolowanej z tym podmiotem powiązanym, który nie spełnia łącznie warunków określonych w art. 11n pkt 1 UPDOP.

5 sierpnia 2019

Ustawodawca, z wprowadzeniem od 1 stycznia 2019 r. całego pakietu nowych regulacji dotyczących tematyki cen transferowych, dał jednocześnie możliwość stosowania ich również w odniesieniu do zakończonego już roku podatkowego 2018. Możliwość taka w przypadku niektórych podmiotów wiązać się może ze znacznym zmniejszeniem obowiązków dokumentacyjnych. Nie wszystkie jednak aspekty wynikające z zastosowania nowych przepisów mogą okazać się korzystne. Artykuł Anny PAPINY dla seriwsu Infor.pl. 

2 sierpnia 2019

Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych (TFI) oraz Fundusz Inwestycyjny Zamknięty (FIZ) stanowią podmioty powiązane w rozumieniu art. 11 ust. 4 UPDOP na gruncie przepisów obowiązujących do 31 grudnia 2018 r. – tak wynika z interpretacji indywidualnej DKIS z 24 lipca 2019 r. o znaku 0114-KDIP2-2.4010.226.2019.1.AS

26 lipca 2019

Na stronie Ministerstwa Finansów zamieszczono wyjaśnienia dotyczące sposobu składania i treści oświadczenia o sporządzeniu lokalnej dokumentacji cen transferowych. Wyjaśnienia odnoszą się do oświadczenia składanego na podstawie nowych przepisów obowiązujących od 1 stycznia 2019 r., w przypadku ich zastosowania dla dokumentacji podatkowych za rok 2018 (LINK). W niniejszym newsletterze przedstawimy Państwu szczegółowe wyjaśnienia w tym zakresie.

9 lipca 2019

Spełnienie przesłanek uprawniających do zastosowania zwolnienia z obowiązku sporządzenia dokumentacji cen transferowych przewidzianego w art. 11n pkt 1 lit. a)- c) UPDOP i odpowiednio art. 23z pkt 1 lit. a)- b) UPDOF należy badać w odniesieniu do poszczególnych wspólników spółek osobowych. Spełnienie przesłanek uprawniających do zastosowania zwolnienia z obowiązku sporządzenia dokumentacji cen transferowych przewidzianego w art. 11n pkt 1 lit. a)- c) UPDOP i odpowiednio art. 23z pkt 1 lit. a)- b) UPDOF należy badać w odniesieniu do poszczególnych wspólników spółek osobowych.

2 lipca 2019

Z odpowiedzi Ministerstwa Finansów na pytanie redakcji Dziennika Gazety Prawnej wynika, że w stanie prawnym obowiązującym od 1 stycznia 2019 r. właściwy próg dokumentacyjny dla zawarcia umowy spółki niebędącej osobą prawną, umowy wspólnego przedsięwzięcia lub umowy konsorcjum, bez względu na ich cel, wynosi 2 mln zł.

Strony

Potrzebujesz wsparcia w zakresie cen transferowych? Skontaktuj się z nami!

Jeśli masz jakiekolwiek pytania, uwagi lub wnioski w zakresie cen transferowych, skontaktuj się z nami!

WYŚLIJ WIADoMOŚĆ

 

Aby otrzymać ofertę w zakresie cen transferowych, wypełnij wstępny kwestionariusz.

WYPEŁNIJ KWESTIONARIUSZ