RSM Poland
Języki

Języki

Aktualności

Co nowego w cenach transferowych?

16 stycznia 2020

O zmianach przepisów w cenach transferowych na przestrzeni ostatnich 3 lat mówi się bardzo dużo.

18 grudnia 2019

22 listopada 2019 r. Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej (dalej: DKIS, Organ) wydał kontrowersyjną interpretację indywidulną o sygn. 0114-KDIP2-2.4010.421.2019.1.SJ, zgodnie z którą podatnicy, których rok podatkowy kończy się w okresie październik – grudzień 2019 r. i którzy stosują przepisy ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (dalej: ustawa o CIT) w brzmieniu obowiązującym do dnia 31 grudnia 2018 r. są zobowiązani do sporządzenia dokumentacji podatkowej, złożenia oświadczenia o sporządzeniu dokumentacji oraz sporządzenia sprawozdania CIT-TP w terminie do końca trzeciego miesiąca po zakończeniu roku podatkowego.

29 listopada 2019

Ministerstwo Finansów przypomina o zmianach wprowadzonych w raportowaniu m.in. CBC.

20 listopada 2019

Administracje podatkowe w dotychczas złożonych informacjach o grupie podmiotów (Country-by-Country reports) dostrzegły szereg błędów popełnianych przez MNE (ang. Multinational Enterprise) przy ich przygotowywaniu. Na podstawie zgormadzonych danych Organizacja Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD) przygotowała listę tych najczęściej popełnianych wraz z wyjaśnieniem prawidłowego sposobu postępowania.

12 listopada 2019

Szef Krajowej Administracji Skarbowej 8 listopada 2019 r. dokonał zmiany interpretacji indywidualnej dotyczącej zastosowania zwolnienia z obowiązku dokumentacyjnego przewidzianego dla podmiotów krajowych na podstawie art. 11n pkt 1 lit. c UPDOP (DPP13.8221.81.2019.CPXJ).

6 listopada 2019

Wzór interaktywnego formularza CBC-P(2) dostępny na Portalu Podatkowym jest aktualny również w 2019 r. – poinformowało Ministerstwo Finansów w komunikacie zamieszczonym na stronie podatki.gov.pl.

25 października 2019

Przystąpienie wspólnika do spółki osobowej, w zamian za wkład pieniężny, skutkujące zmianą postanowień umowy spółki osobowej, podlega obowiązkowi dokumentacyjnemu na podstawie art. 25a UPDOP.

18 października 2019

Porozumienie APA chroni nie tylko wnioskodawcę, ale także kontrahentów będących stronami transakcji objętych wnioskiem.

8 października 2019

W przypadku gdy jednorodna transakcja kontrolowana jest realizowana z wieloma podmiotami powiązanymi (z siedzibą w Polsce) a tylko jeden z tych podmiotów poniósł stratę (nie spełnia warunku wymienionego w art. 11n pkt 1 lit. c UPDOP) to obowiązek sporządzenia lokalnej dokumentacji cen transferowych wystąpi jedynie dla transakcji zawieranej przez podatnika z tym podmiotem powiązanym, który poniósł stratę – wynika z interpretacji indywidualnej DKIS z 7 października 2019 r. o znaku 0111-KDIB1-3.4010.341.2019.1.APO.

27 września 2019

Ministerstwo Finansów opublikowało projekt formularza interaktywnego informacji o cenach transferowych w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych (TPR-C).

Strony

Potrzebujesz wsparcia w zakresie cen transferowych? Skontaktuj się z nami!

Jeśli masz jakiekolwiek pytania, uwagi lub wnioski w zakresie cen transferowych, skontaktuj się z nami!

WYŚLIJ WIADoMOŚĆ

 

Aby otrzymać ofertę w zakresie cen transferowych, wypełnij wstępny kwestionariusz.

WYPEŁNIJ KWESTIONARIUSZ