RSM Poland
Języki

Języki

Aktualności

Co nowego w cenach transferowych?

25 czerwca 2020

W newsletterze 16/2020 informowaliśmy Państwa o planowanym wydłużeniu terminów na realizację obowiązków w zakresie cen transferowych. Teraz jest to już pewne – Prezydent właśnie podpisał ustawę z dnia 19 czerwca 2020 r. o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych przedsiębiorcom dotkniętym skutkami COVID-19 oraz o uproszczonym postępowaniu o zatwierdzenie układu w związku z wystąpieniem COVID-19 (dalej: Tarcza 4.0). Dnia 23 czerwca br. ustawa została opublikowana w Dzienniku Ustaw (Dz. U. 2020, poz. 1086) i weszła w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia. W poniższym newsletterze podsumujemy wprowadzone regulacje odnoszące się do cen transferowych.

23 czerwca 2020

Zgodnie z komunikatem Ministerstwa Finansów, w przypadku wyboru przez podatnika tzw. nowych przepisów w stosunku do dokumentowania transakcji realizowanych w 2018 r., podatnik dokumentuje wszystkie transakcje kontrolowane realizowane w roku 2018, tj. zarówno transakcje nowe (rozpoczęte w 2018 r.), jak i transakcje rozpoczęte w latach poprzednich, ale kontynuowane w 2018 r.

 

3 czerwca 2020

Zaskakujący zwrot akcji – Rząd proponuje wydłużyć terminy na realizację obowiązków w zakresie cen transferowych. Zmiany te przewiduje kolejny projekt rozwiązań antykryzysowych, tj. rządowy projekt ustawy o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych na zapewnienie płynności finansowej przedsiębiorcom dotkniętym skutkami COVID-19 oraz o zmianie niektórych innych ustaw (dalej: Tarcza 4.0), który został opublikowany 28 maja br. na stronie internetowej Rządowego Centrum Legislacji. Zgodnie z projektowanymi zmianami, podatnicy będą mieli dodatkowe trzy miesiące na wywiązanie się z wymogów raportowych w tym zakresie. W niniejszym wpisie przedstawimy Państwu zakres planowanych zmian.

29 maja 2020

Podwyższenie kapitału zakładowego poprzez wniesienie wkładu pieniężnego do spółki podlega obowiązkowi sporządzenia dokumentacji cen transferowych.

15 maja 2020

Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej w interpretacji indywidualnej z 4 maja 2020 r. o znaku 0114-KDIP1-2.4012.52.2020.2.RD potwierdził dotychczasową linię interpretacyjną, zgodnie z którą rozliczenia pomiędzy podmiotami powiązanymi, polegające na wyrównaniu odpowiednio w górę lub w dół zakładanego poziomu dochodowości są poza zakresem opodatkowania VAT.

11 maja 2020

Krajowa Administracja Skarbowa udostępniła dane statystyczne dotyczące porozumień w sprawach ustalenia cen transakcyjnych (APA). Opublikowane dane są aktualne na dzień 31.03.2020 r. Z opracowania wynika, że w I kwartale 2020 r. zostało zawartych 6 APA jednostronnych i 1 dwustronna. Natomiast spraw w toku jest obecnie 326 (w tym 298 o porozumienie jednostronne). Średni termin obsługi wniosków jednostronnych wynosi 11 miesięcy.

8 maja 2020

Ministerstwo Finansów poinformowało o rozpoczęciu konsultacji podatkowych dotyczących projektu dokumentu „Pytania i odpowiedzi dotyczące informacji TPR-C i TPR-P za 2019 r.”. Udostępniono projekt tego dokumentu z pytaniami i odpowiedziami, który już teraz może okazać się pomocy przy wypełnianiu formularza.

7 maja 2020

Zmniejszone przychody, zwiększone koszty, przestoje w produkcji, problemy z dostawami materiałów i surowców, osłabiona efektywność, niewypłacalność – to tylko niektóre z licznych negatywnych skutków, z którymi mierzą się przedsiębiorcy w obecnej sytuacji spowodowanej pandemią koronawirusa SARS-CoV-2. Kryzys gospodarczy wywołany wprowadzeniem w Polsce oraz w wielu innych krajach stanu zagrożenia epidemiologicznego oraz stanu epidemii związanego z rozprzestrzenianiem się koronawirusa stanowi zagrożenie również w kontekście wywiązywania się z obowiązków dokumentacyjnych i sprawozdawczych w zakresie cen transferowych. 

7 maja 2020

Na Portalu Podatkowym opublikowane zostały formularze interaktywne informacji o cenach transferowych TPR-C(2) dla osób prawnych i TPR-P(2) dla osób fizycznych. Bramka e-Deklaracji jest już gotowa na przyjmowanie tych formularzy. Resort opublikował również dokumentację techniczną w przypadku budowy własnego oprogramowania (zastępującego formularze interaktywne).

4 maja 2020

Na stronie Ministerstwa Finansów opublikowano informacje o ułatwieniach dla przedsiębiorców w obszarze cen transferowych wprowadzonych w ramach tarczy antykryzysowej. Podmiotom, których rok podatkowy rozpoczął się po 31 grudnia 2018 r., a zakończył przed dniem 31 grudnia 2019 r. (mieli skrócony rok podatkowy) do 30 września 2020 r. wydłużono terminy.

Strony

Potrzebujesz wsparcia w zakresie cen transferowych? Skontaktuj się z nami!

Jeśli masz jakiekolwiek pytania, uwagi lub wnioski w zakresie cen transferowych, skontaktuj się z nami!

WYŚLIJ WIADoMOŚĆ

 

Aby otrzymać ofertę w zakresie cen transferowych, wypełnij wstępny kwestionariusz.

WYPEŁNIJ KWESTIONARIUSZ