RSM Poland
Języki

Języki

DKIS: Obowiązek dokumentacyjny dla pośrednich transakcji z podmiotami z tzw. rajów podatkowych dla podatników z rokiem podatkowym innym niż rok kalendarzowy

 Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej w interpretacji o znaku 0111-KDIB2-1.4010.48.2022.1.MK potwierdził, iż podatnicy, których rok podatkowy jest inny niż kalendarzowy( i rozpoczął się przed 1 stycznia 2021 r.), będą zobowiązani do sporządzenia lokalnej dokumentacji cen transferowych transakcji, o której mowa w art. 11o ust. 1a UPDOP, dopiero w kolejnym roku podatkowym.

Przykładowo - jeżeli rok podatkowy spółki trwał od 01.10.2020 do 30.09.2021, to taki obowiązek nie istniał. Obowiązek sporządzenia lokalnej dokumentacji cen transferowych dla transakcji innej, niż transakcja kontrolowana, z podmiotami mającymi miejsce zamieszkania, siedzibę lub zarząd na terytorium lub w kraju stosującym szkodliwą konkurencję podatkową, zaistnieje w tym przypadku za rok podatkowy 01.10.2021 - 30.09.2022.