RSM Poland
Języki

Języki

Kontrola cen transferowych

W przedmiotowej zakładce znajdziecie Państwo najpotrzebniejsze informacje dotyczące kontroli cen transferowych, w tym odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania (Q&A kontroli cen transferowych).

Kontrola cen transferowych polega na badaniu rynkowego charakteru cen stosowanych pomiędzy podmiotami powiązanymi, a także cen stanowiących podstawę wynagrodzenia wypłacanego na rzecz podmiotów z rajów podatkowych.

Kontrolę cen transferowych mogą przeprowadzać urzędy skarbowe lub urzędy celno-skarbowe. Może to mieć miejsce w ramach trwających:

  • czynności sprawdzających;
  • kontroli podatkowej;
  • postępowania podatkowego;

obejmujących badanie kwestii dotyczących podatków dochodowych.

Kluczowe są wówczas dwie kwestie:

CZY DOTYCZY PAŃSTWA OBOWIĄZEK DOKUMENTACYJNY?

CZY POSIADAJĄ PAŃSTWO WSZYSTKIE POTRZEBNE DOKUMENTACJE? 

Przy odpowiedzi na powyższe pytania pomocne będą poniższe schematy. Jeden z nich dotyczy ustalania obowiązku dokumentacyjnego na podstawie przepisów obowiązujących do 31 grudnia 2016 r. a drugi przepisów, które weszły w życie od 1 stycznia 2017 r.

Wezwanie do przedłożenia dokumentacji cen transferowych doręczone może być osobiście przez pracownika odpowiedniego urzędu albo pocztą. Osobą upoważnioną do odebrania takiego wezwania jest osoba co do zasady upoważniona do reprezentowania podmiotu, np. członek zarządu lub osoba upoważniona do reprezentowania podmiotu w trakcie kontroli czy postępowania. W sytuacji, gdy wezwanie takie przesłane zostanie pocztą wówczas osobą taką będzie osoba upoważniona do odbierania korespondencji. Od momentu doręczenia wezwania podatnik ma 7 dni na przedłożenie organowi prawidłowo przygotowanej dokumentacji cen transferowych. W przeciwnym razie może zostać zastosowana wobec niego sankcyjna 50% stawka podatku oraz podatnik ponosić będzie odpowiedzialność o charakterze karnym skarbowym.

Potrzebujesz wsparcia w zakresie cen transferowych? Skontaktuj się z nami!

Jeśli masz jakiekolwiek pytania, uwagi lub wnioski w zakresie cen transferowych, skontaktuj się z nami!

WYŚLIJ WIADoMOŚĆ

 

Aby otrzymać ofertę w zakresie cen transferowych, wypełnij wstępny kwestionariusz.

WYPEŁNIJ KWESTIONARIUSZ