RSM Poland
Języki

Języki

Aktualności - strona 8

Co nowego w cenach transferowych?

11 marca 2019

Minister Finansów wskazał, że podatnicy zobowiązani do złożenia CIT/TP lub PIT/TP za 2018 r. objęci są zwolnieniem z obowiązku składania za ten sam okres informacji o umowach zawartych z nierezydentami na formularzu ORD-U.

11 marca 2019

Ministerstwo Finansów postanowiło wyjaśnić nowo wprowadzone przepisy dotyczące ujmowania korekt cen transferowych.

8 marca 2019

Przełom 2018 i 2019 roku to czas publikacji nowych przepisów dotyczących cen transferowych. Uregulowania odnoszące się do tego zagadnienia ujęte zostały w Rozdziale 1a UPDOP oraz Rozdziale 4b UPDOF. W dniach 29 i 31 grudnia 2018 roku w Dzienniku Ustaw ukazały się rozporządzenia Ministra Finansów, stanowiące przepisy wykonawcze do regulacji dotyczących cen transferowych.

4 lutego 2019

Ministerstwo Finansów prostuje wątpliwości podatników dotyczące braku podstawy prawnej obligującej do sporządzania dokumentacji cen transferowych za 2018 rok.

17 stycznia 2019

DKIS w interpretacji indywidualnej z 11 stycznia 2019 r. o znaku 0113-KDIPT2-3.4011.532.2018.2.AC uznał, że zawarcie umowy spółki osobowej podlega obowiązkowi sporządzania dokumentacji podatkowej nie tylko w roku, w którym zawarto umowę, ale także w każdym kolejnym roku, w którym umowa ta jest realizowana.

7 stycznia 2019

Ministerstwo Finansów opublikowało obwieszczenie z dnia 21 grudnia 2018 r. w sprawie ogłoszenia rodzaju bazowej stopy procentowej i marży dla potrzeb cen transferowych w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych i podatku dochodowego od osób prawnych.

7 stycznia 2019

Ministerstwo Finansów opublikowało osiem aktów wykonawczych do nowych przepisów o cenach transferowych, które weszły w życie 1 stycznia 2019 r.

31 grudnia 2018

Z uwagi na fakt, iż restrukturyzacje są nieodłącznym elementem funkcjonowania międzynarodowych grup kapitałowych, w ramach których podmioty powiązane decydują się na przeniesienie funkcji lub aktywów, lub ryzyk, Ministerstwo Finansów postanowiło opublikować szczegółowe wyjaśnienia dotyczące restrukturyzacji działalności pomiędzy podmiotami powiązanymi.

17 grudnia 2018

Ministerstwo Finansów informuje, że prace nad tzw. „uproszczoną procedurę uprzedniego porozumienia cenowego” są w toku.

21 listopada 2018

Resort finansów wyjaśnił, że w odniesieniu do transakcji zawieranych pomiędzy jednostką macierzystą a jej zagranicznym zakładem również należy stosować odpowiednie obowiązki wynikające z regulacji w zakresie cen transferowych, tj. obowiązek sporządzenia dokumentacji podatkowej czy obowiązek złożenia uproszczonego sprawozdania.

Strony

Potrzebujesz wsparcia w zakresie cen transferowych? Skontaktuj się z nami!

Jeśli masz jakiekolwiek pytania, uwagi lub wnioski w zakresie cen transferowych, skontaktuj się z nami!

WYŚLIJ WIADoMOŚĆ

 

Aby otrzymać ofertę w zakresie cen transferowych, wypełnij wstępny kwestionariusz.

WYPEŁNIJ KWESTIONARIUSZ