RSM Poland
Języki

Języki

Dokumentacja cen transferowych

Obserwowany od wielu lat systematyczny rozwój polskiej gospodarki a przede wszystkim coraz większa ilość spółek należących do grup kapitałowych powoduje, iż problem cen transferowych nie jest już czysto teoretycznym zagadnieniem a czynnikiem, który należy brać pod uwagę każdego dnia, dokonując transakcji z podmiotami powiązanymi.

Zmieniające się przepisy w obszarze cen transferowych stanowią dla podatników wyzwanie w zakresie prawidłowej weryfikacji obowiązku dokumentacyjnego. Opisanie przez podatnika w dokumentacji lokalnej i grupowej wszystkich elementów wymaganych ustawą i rozporządzeniem może stanowić dla podatnika nie lada wyzwanie. Szczególnie, że zakres local file i master file wynikający z przepisów obowiązujących od 2017 roku, był dużo bardziej szczegółowy niż wytyczne OECD w tym zakresie.

W dziale tym prezentujemy sposób ustalenia obowiązku dokumentacyjnego i jego zakres zgodnie z przepisami obowiązującymi od 2017 oraz od 2019 roku.

Potrzebujesz wsparcia w zakresie cen transferowych? Skontaktuj się z nami!
WYŚLIJ WIADOMOŚĆ