RSM Poland
Języki

Języki

Dokumentacja cen transferowych

Czym jest dokumentacja cen transferowych?

Dokumentacja cen transferowych (inaczej dokumentacja podatkowa) jest dokumentem przedstawianym na żądanie organu podatkowego lub organu kontroli skarbowej, pozwalającym zweryfikować rynkowy charakter ceny zastosowanej w danej transakcji zawartej z podmiotem powiązanym lub podmiotem mającym miejsce zamieszkania, zarząd lub siedzibę w tzw. „raju podatkowym”. Obowiązek przygotowywania DCT wynika wprost z przepisów UPDOF i UPDOP, które wskazują kto i kiedy zobowiązany jest do jej sporządzenia, jaki jest jej zakres, a także jakie elementy musi zawierać.

Do 31 grudnia 2016 r. podmioty powiązane zobowiązane były do przygotowania dokumentacji na poziomie lokalnym, tzw. local file (obowiązujące przepisy nie wskazywały terminu, w jakim powinna być przygotowana). Od 1 stycznia 2016 r. dla nielicznych podmiotów doszedł dodatkowo obowiązek przygotowania raportowania wg krajów, tzw. Country-by-Country Reporting.

Z dniem natomiast 1 stycznia 2017 r. zakres dokumentacji uległ dość znacznemu rozszerzeniu i uzależniony został od poziomu przychodów lub kosztów rachunkowych. Szczegóły prezentuje poniższa tabela.

 

zakres_dokumentacji_tabela.jpg.png

Potrzebujesz wsparcia w zakresie cen transferowych? Skontaktuj się z nami!

Jeśli masz jakiekolwiek pytania, uwagi lub wnioski w zakresie cen transferowych, skontaktuj się z nami!

WYŚLIJ WIADoMOŚĆ

 

Aby otrzymać ofertę w zakresie cen transferowych, wypełnij wstępny kwestionariusz.

WYPEŁNIJ KWESTIONARIUSZ